Xử phạt hành chính hành vi tự ý chuyển mục đích sử dụng đất

Xử phạt hành chính hành vi tự ý chuyển mục đích sử dụng đất

Bài viết Xử phạt hành chính hành vi tự ý chuyển mục đích sử dụng đất được Luật Gia Bùi tổng hợp và điều chỉnh chính xác thông tin và đăng tải lại trên website. Nếu bạn có bất cứ nhu cầu cần tư vấn về Luật, hãy liên hệ với dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

Tóm tắt câu hỏi:

Người có hành vi tự ý chuyển mục đích sử dụng đất từ đất BHK thuộc quỹ đất 5% do UBND xã quản lý để trồng cây lâm nghiệp (Keo lá tràm) thì bị xử lý như nào? Căn cứ pháp lý để xử lý và thẩm quyền của cấp ra Quyết định? Xin chân thành cảm ơn Công tyLuật Gia Bùi.

Luật sư tư vấn:

Theo quy định tại Thông tư 25/2014/TT-BTNMT, ký hiệu BHK là đất trồng cây hằng năm khác.

Điều 57 Luật Đất đai 2013 quy định các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được sự cho phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền như sau:

“1. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:

a) Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối;

b) Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm;

c) Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp;

d) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;

đ) Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất;

e) Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;

g) Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.

2. Khi chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 Điều này thì người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; chế độ sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất được áp dụng theo loại đất sau khi được chuyển mục đích sử dụng.”

Xem thêm  Xây dựng nhà trái phép trên đất lấn chiếm bị xử lý như thế nào?

Đối chiếu theo quy định trên, thì trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây hàng năm khác để trồng cây lâm nghiệp không thuộc trường hợp phải được sự cho phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền do đó, đối với hành vi này sẽ không bị xử phạt hành chính theo quy định tại Nghị định 102/2014/NĐ-CP. Cơ quan có thẩm quyền yêu cầu người sử dụng đất đi đăng ký biến động mục đích sử dụng đất theo quy định tại Điều 95 Luật đất đai 2013.

Nguồn: https://luatduonggia.vn/xu-phat-hanh-chinh-hanh-vi-tu-y-chuyen-muc-dich-su-dung-dat/

097.110.6895
097.110.6895