Xử phạt vi phạm quy định quản lý, cấp văn bằng, chứng chỉ

Bài viết Xử phạt vi phạm quy định quản lý, cấp văn bằng, chứng chỉ được Luật Gia Bùi tổng hợp và điều chỉnh chính xác thông tin và đăng tải lại trên website. Nếu bạn có bất cứ nhu cầu cần tư vấn về Luật, hãy liên hệ với dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

  1. Xử phạt vi phạm quy định quản lý, cấp văn bằng, chứng chỉ:

  Văn bằng là loại giấy chứng nhận tốt nghiệp hoặc chứng nhận học vị cấp cho người học hoàn thành đủ các điều kiện tốt nghiệp và chứng chỉ là những văn bằng chính thức chứng nhận trình độ học vấn của người học sau do cơ quan giáo dục có thẩm quyền cung cấp sau khi hoàn thành một khóa học. Văn bằng, chứng chỉ phản ánh được trình độ của những người học viên.

  Hiện nay, pháp luật đã có những quy định rõ ràng hơn về giá trị pháp lý đối với văn bằng, chứng chỉ nằm trong hệ thống giáo dục quốc dân. Theo đó, văn bằng, chứng chỉ do các cơ sở giáo dục thuộc những loại hình và hình thức đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân sở hữu cấp có giá trị pháp lý hoàn toàn như nhau.

  Điều 21 Nghị định 04/2021/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giáo dục quy định các hành vi sau đây vi phạm quy định quản lý, cấp văn bằng, chứng chỉ: 

  * Hành vi không ban hành hoặc ban hành quy chế bảo quản, lưu giữ, sử dụng, cấp phát văn bằng, chứng chỉ nhưng không đầy đủ nội dung theo quy định của pháp luật hiện hành: 

  – Hình thức xử phạt: 

  + Xử phạt chính: phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng

  + Xử phạt bổ sung: không

  + Biện pháp khắc phục hậu quả: không

  * Hành vi không đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị, phòng chống cháy nổ để bảo quản văn bằng, chứng chỉ và hồ sơ theo quy định của pháp luật hiện hành: 

  – Hình thức xử phạt: 

  + Xử phạt chính: phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng

  + Xử phạt bổ sung: không

  + Biện pháp khắc phục hậu quả: không

  * Hành vi ban hành quyết định chỉnh sửa, cấp lại văn bằng chứng chỉ không đúng quy định của pháp luật hiện hành về trình tự, thủ tục; về nội dung, thẩm quyền, thời hạn: 

  – Hình thức xử phạt: 

  + Xử phạt chính: phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng

  + Xử phạt bổ sung: không

  + Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc hủy bỏ văn bản có nội dung trái pháp luật; hủy bỏ văn bằng, chứng chỉ được cấp lại không đúng quy định của pháp luật hiện hành

  * Hành vi không thực hiện cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ theo quy định của pháp luật hiện hành: 

  – Hình thức xử phạt: 

  + Xử phạt chính: phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng

  + Xử phạt bổ sung: không

  + Biện pháp khắc phục hậu quả: không

  * Hành vi cấp văn bằng, chứng chỉ hoặc bản sao văn bằng, chứng chỉ không đúng thời hạn quy định của pháp luật hiện hành

  – Hình thức xử phạt: 

  + Xử phạt chính:  Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng

  + Xử phạt bổ sung: không

  + Biện pháp khắc phục hậu quả: không

  * Hành vi thu hồi, hủy bỏ văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định của pháp luật hiện hành

  – Hình thức xử phạt: 

  + Xử phạt chính: Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng

  + Xử phạt bổ sung: không

  + Biện pháp khắc phục hậu quả: không

  * Hành vi không cấp hoặc cấp phụ lục văn bằng kèm theo văn bằng giáo dục đại học không đúng quy định của pháp luật hiện hành: 

  – Hình thức xử phạt: 

  + Xử phạt chính: Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng

  + Xử phạt bổ sung: không

  + Biện pháp khắc phục hậu quả: không

  * Hành vi không lập hoặc lập hồ sơ cấp phát, quản lý văn bằng, chứng chỉ không đầy đủ, không chính xác thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành: 

  – Hình thức xử phạt: 

  + Xử phạt chính: Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng

  + Xử phạt bổ sung: không

  + Biện pháp khắc phục hậu quả: không

  * Hành vi cấp văn bằng, chứng chỉ hoặc bản sao văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định của pháp luật hiện hành, trừ hành vi cấp văn bằng, chứng chỉ hoặc bản sao văn bằng, chứng chỉ không đúng thời hạn quy định: 

  – Hình thức xử phạt: 

  + Xử phạt chính: phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng

  + Xử phạt bổ sung: không

  + Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc hủy bỏ văn bằng, chứng chỉ hoặc bản sao văn bằng, chứng chỉ

  * Hành vi gian lận để được cấp văn bằng, chứng chỉ hoặc bản sao văn bằng, chứng chỉ: 

  – Hình thức xử phạt: 

  + Xử phạt chính: phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng

  + Xử phạt bổ sung: không

  + Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc hủy bỏ văn bằng, chứng chỉ hoặc bản sao văn bằng, chứng chỉ

  Xem thêm  Mẫu thông báo yêu cầu hoàn chỉnh hồ sơ cấp lại GCN đăng ký hộ kinh doanh
   * Hành vi không xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý văn bằng, chứng chỉ: 

  – Hình thức xử phạt: 

  + Xử phạt chính: Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng

  + Xử phạt bổ sung: không

  + Biện pháp khắc phục hậu quả: không

  2. Xử phạt vi phạm quy định về in phôi và quản lý phôi văn bằng, chứng chỉ: 

  2.1. Phôi văn bằng, chứng chỉ là gì? 

  Phôi văn bằng, chứng chỉ về bản chất chính là văn bằng, chứng chỉ nhưng trên đó chưa được ghi các thông tin cụ thể về người nhận văn bằng, chứng chỉ. Các phôi bằng, chứng chỉ được cung cấp cho các cơ sở đào tạo giáo dục và mỗi cơ sở sẽ phải tự chịu trách nhiệm quản lý và cấp phát văn bằng đúng với quy định của pháp luật. Các loại văn bằng hoặc chứng chỉ sẽ chỉ được cấp phát một lần đối với các cơ sở đào tạo, việc thực hiện cấp phát các phôi bằng, chứng chỉ hay văn bằng thì phải được thực hiện một cách công khai và minh bạch. 

  2.2. Xử phạt vi phạm quy định về in phôi và quản lý phôi văn bằng, chứng chỉ: 

  * Hành vi không đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị, an toàn, phòng chống cháy nổ trong việc in, bảo quản phôi văn bằng, chứng chỉ theo quy định của pháp luật hiện hành

  – Hình thức xử phạt: 

  + Xử phạt chính: Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng 

  + Xử phạt bổ sung: không

  + Biện pháp khắc phục hậu quả: không

  * Hành vi không lập hoặc lập hồ sơ quản lý việc in, cấp, sử dụng, thu hồi, hủy bỏ phôi văn bằng, chứng chỉ không đầy đủ, không chính xác thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành

  – Hình thức xử phạt: 

  + Xử phạt chính: Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng 

  + Xử phạt bổ sung: không

  + Biện pháp khắc phục hậu quả: không

  * Hành vi không quy định việc lập số hiệu, các ký hiệu nhận dạng phôi văn bằng, chứng chỉ để phục vụ việc bảo mật, nhận dạng và chống làm giả phôi văn bằng, chứng chỉ

  – Hình thức xử phạt: 

  + Xử phạt chính: Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng 

  + Xử phạt bổ sung: không

  + Biện pháp khắc phục hậu quả: không

  * Hành vi In phôi văn bằng, chứng chỉ có nội dung không đúng quy định của pháp luật hiện hành

  – Hình thức xử phạt: 

  + Xử phạt chính: Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng 

  + Xử phạt bổ sung: buộc hủy bỏ phôi văn bằng, chứng chỉ có nội dung không đúng quy định của pháp luật hiện hành

  + Biện pháp khắc phục hậu quả: không

  * Hành vi thực hiện việc huỷ phôi văn bằng chứng chỉ không đúng quy định của pháp luật hiện hành

  – Hình thức xử phạt: 

  + Xử phạt chính: Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng 

  + Xử phạt bổ sung: không

  + Biện pháp khắc phục hậu quả: không

  3. Xử phạt vi phạm quy định về sử dụng và công khai thông tin cấp văn bằng, chứng chỉ: 

  * Hành vi sử dụng văn bằng, chứng chỉ của người khác

  – Hình thức xử phạt: 

  + Xử phạt chính: Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

  + Xử phạt bổ sung: không

  + Biện pháp khắc phục hậu quả: không

  * Hành vi cho người khác sử dụng văn bằng, chứng chỉ của mình

  – Hình thức xử phạt: 

  + Xử phạt chính: Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

  + Xử phạt bổ sung: không

  + Biện pháp khắc phục hậu quả: không

  * Hành vi sử dụng văn bằng, chứng chỉ bị tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung

  – Hình thức xử phạt: 

  + Xử phạt chính: Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

  + Xử phạt bổ sung: Tịch thu tang vật là văn bằng, chứng chỉ bị tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung đối với hành vi vi phạm

  + Biện pháp khắc phục hậu quả: không

  * Hành vi công khai không đầy đủ thông tin về việc cấp văn bằng, chứng chỉ trên trang thông tin điện tử của đơn vị

  – Hình thức xử phạt: 

  + Xử phạt chính: Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng

  + Xử phạt bổ sung: không 

  + Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc thực hiện công khai theo quy định đối với hành vi vi phạm

  * Hành vi công khai không chính xác thông tin về việc cấp văn bằng, chứng chỉ trên trang thông tin điện tử của đơn vị

  – Hình thức xử phạt: 

  + Xử phạt chính: Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng

  + Xử phạt bổ sung: không 

  + Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc cải chính thông tin đối với hành vi vi phạm

  * Hành vi không công khai thông tin về việc cấp văn bằng, chứng chỉ trên trang thông tin điện tử của đơn vị

  – Hình thức xử phạt: 

  + Xử phạt chính: Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng 

  + Xử phạt bổ sung: không 

  + Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc thực hiện công khai theo quy định đối với hành vi vi phạm

  Văn bản pháp luật sử dụng trong bài viết: 

  Nghị định 04/2021/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giáo dục.

   Liên hệ dịch vụ luật chuyên nghiệp – Luật Gia Bùi

   CÔNG TY TNHH LUẬT GIA BÙI

   Địa chỉ: Số 2, ngách 1, ngõ 243 Trung Văn, P Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

   Hotline: 0971106895

   Nguồn: https://luatduonggia.vn/xu-phat-vi-pham-quy-dinh-quan-ly-cap-van-bang-chung-chi/

   097.110.6895
   097.110.6895