Ý nghĩa việc hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước

Ý nghĩa việc hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước

Bài viết Ý nghĩa việc hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước được Luật Gia Bùi tổng hợp và điều chỉnh chính xác thông tin và đăng tải lại trên website. Nếu bạn có bất cứ nhu cầu cần tư vấn về Luật, hãy liên hệ với dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

1. Hoàn cảnh thống nhất đất nước:

  1. Hoàn cảnh thống nhất đất nước:

  Sau chiến thắng lịch sử vào năm 1975, Việt Nam đối mặt với một thực tế phức tạp. Mặc dù Tổ quốc đã được thống nhất về mặt lãnh thổ, nhưng vẫn tồn tại sự khác biệt rõ rệt trong hình thức tổ chức nhà nước giữa hai miền Bắc và Nam. Điều này tạo ra một tình trạng không thống nhất trong quản lý và quyền lực chính trị trên toàn quốc. Trong khi đó, mong muốn của nhân dân Việt Nam từ trước và sau cuộc chiến tranh là được hòa nhập và thống nhất trong một đại gia đình quốc gia, với một chính phủ thống nhất và một cơ quan đại diện chung cho toàn dân.

  2. Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước:

  2.1. Vì sao phải thống nhất về mặt nhà nước: 

  Cuộc kháng chiến chống Mỹ của Việt Nam đã mang lại một loạt thắng lợi đáng kể, không chỉ bao gồm việc giành lại độc lập chủ quyền và thống nhất lãnh thổ mà còn chấm dứt tình trạng đất nước bị chia cắt. Sau những thành công trong cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung lần đầu tiên vào năm 1946, nước Việt Nam đã hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước. Điều này đã dẫn đến quyết định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tiến hành cuộc tổng tuyển cử chung toàn quốc lần thứ hai.

  Tuy nhiên, sau chiến thắng lịch sử vào ngày 30/4/1975, nước Việt Nam đã thống nhất hoàn toàn, nhưng về mặt tổ chức nhà nước, hai miền Bắc và Nam lại có các hình thức khác nhau. Ở Miền Bắc, Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất của nước Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa, với các cấp Hội đồng nhân dân và Ủy ban hành chính địa phương. Trong khi ở Miền Nam, tồn tại Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Hội đồng cố vấn của Chính phủ, cùng với các cấp Ủy ban nhân dân cách mạng ở địa phương.

  Với nguyện vọng của nhân dân là thống nhất sớm giữa hai miền, Hội nghị lần thứ 24 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng vào tháng 9/1975 đã đặt ra nhiệm vụ thống nhất đất nước. Hội nghị đã nhấn mạnh rằng “Thống nhất đất nước không chỉ là nguyện vọng của nhân dân mà còn là quy luật tự nhiên của sự phát triển cách mạng Việt Nam và lịch sử dân tộc Việt Nam.” Từ đó, các công việc để đạt được thống nhất đất nước về mặt nhà nước đã được triển khai nhanh chóng.

  2.2. Quá trình thống nhất:

  Vào tháng 9 năm 1975, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị lần thứ 24 với mục tiêu rõ ràng: hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước. Hội nghị này là một bước quan trọng trong quá trình định hình chính trị và hành động cụ thể để đáp ứng mong muốn của nhân dân cả nước. Tại đây, lãnh đạo Đảng đã nhấn mạnh rằng “Thống nhất đất nước không chỉ là nguyện vọng thiết tha của nhân dân cả nước mà còn là quy luật khách quan của sự phát triển cách mạng Việt Nam, của lịch sử dân tộc Việt Nam.” Hội nghị này đã đặt nền móng cho việc tiến hành những biện pháp cụ thể và tiếp tục nỗ lực để hoàn thành mục tiêu thống nhất đất nước.

  Trong ngày 5 và 6/11/1975, Hội nghị liên tịch đã được tổ chức tại Sài Gòn với sự tham gia của Ủy ban Trung ương Mặt trận dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt Nam, Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Hội đồng cố vấn của Chính phủ, cùng với đại diện của các nhân sĩ, trí thức yêu nước và dân chủ. Hội nghị đã đạt được sự nhất trí về sự cần thiết của việc thống nhất đất nước, đặc biệt là về mặt nhà nước. Ngoài ra, hội nghị cũng đã đề xuất các nguyên tắc và biện pháp cho cuộc hiệp thương giữa hai miền Nam và Bắc.

  Từ ngày 15 đến 21/11 năm 1975, Hội nghị hiệp thương chính trị thống nhất đất nước đã diễn ra tại Sài Gòn. Đây là một sự kiện quan trọng và đầy ý nghĩa, khi hai đoàn đại biểu đến từ cả hai miền tham gia. Đoàn đại biểu miền Bắc gồm 25 người do đồng chí Trường Chinh, Chủ tịch Quốc hội, làm trưởng đoàn. Trong khi đó, đoàn đại biểu miền Nam gồm 25 người do đồng chí Phạm Hùng, Bí thư Trung ương Cục Miền Nam, làm trưởng đoàn. Hội nghị này đã thảo luận sâu rộng và đi đến sự nhất trí hoàn toàn về các vấn đề liên quan đến chủ trương và biện pháp để thống nhất đất nước về mặt nhà nước. Các quyết định và cam kết tại hội nghị này đã bắt đầu quá trình tiến tới hoàn thành mục tiêu quan trọng này, đồng thời thể hiện sự hiệp nhất và đoàn kết của toàn bộ dân tộc Việt Nam.

  Cuối cùng, ngày 25/4/1976, cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung lần thứ hai đã diễn ra trên toàn quốc, với hơn 23 triệu cử tri tham gia bỏ phiếu. Kết quả, 492 trong số 605 ứng cử viên đã trúng cử, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong quá trình thống nhất đất nước.

  Xem thêm  Một bộ hồ sơ xin việc đầy đủ gồm những gì? Mua ở đâu?

  Ngày 25/4/1976 đánh dấu một trong những ngày vui nhất của nhân dân Việt Nam vì nó đại diện cho sự hoàn thành của cuộc nhiệm vụ lịch sử – thống nhất đất nước.

  – Kết thúc thời kỳ chiến tranh và chia cắt: Trước đó, Việt Nam đã trải qua một thời kỳ chiến tranh dai dẳng với tất cả sự hy sinh của người dân. Cuộc tổng tuyển cử vào ngày 25/4/1976 đánh dấu sự kết thúc của giai đoạn chiến tranh và chia cắt lịch sử, mở ra một thời kỳ mới với hy vọng vào hòa bình và thịnh vượng.

  – Quyền công dân và tự do biểu quyết: Cuộc tổng tuyển cử cho phép nhân dân tham gia vào quá trình quản lý đất nước và đưa ra lựa chọn của họ trong việc chọn ra các đại biểu quốc hội. Điều này thể hiện quyền công dân và tự do biểu quyết, là một biểu tượng của chế độ dân chủ.

  – Sự đoàn kết quốc gia: Cuộc tổng tuyển cử đã tổng hợp ý kiến của người dân từ cả hai miền Bắc và Nam. Sự tham gia tích cực của mọi người trong cuộc bầu cử đã thể hiện sự đoàn kết và tinh thần yêu nước đối với mục tiêu thống nhất đất nước.

  – Tạo nền tảng cho sự phát triển và xây dựng đất nước: Cuộc tổng tuyển cử là bước đầu tiên trong việc tạo nền tảng cho sự phát triển và xây dựng đất nước sau những thập kỷ chiến tranh. Nó đã thiết lập một cơ cấu chính trị ổn định để thực hiện chính sách và quyết định quốc gia.

  Tháng 6/1976, Quốc hội của nước Việt Nam đã tụ họp với 492 đại biểu, được gọi là Quốc hội khóa VI. Đây là kỳ họp có ý nghĩa lịch sử quan trọng, chứng tỏ sự kế tục sứ mệnh của 5 khóa Quốc hội trước đó. Kì họp thứ nhất của Quốc hội khóa VI quyết định về quốc huy, quốc kì, quốc ca, và thay đổi tên thành phố Sài Gòn – Gia Định thành thành phố Hồ Chí Minh. Những quyết định này đã định hình đất nước Việt Nam trong giai đoạn hậu chiến tranh và thể hiện quyết tâm của nhân dân Việt Nam trong việc xây dựng một tương lai tươi sáng và tự do. Kỳ họp này đã hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước, mở ra cơ hội xây dựng và bảo vệ đất nước trong thời kỳ hậu chiến tranh.

  3. Ý nghĩa việc hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước:

  Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước có ý nghĩa rất quan trọng và sâu sắc đối với Việt Nam trong nhiều khía cạnh.

  – Khôi phục toàn vẹn chủ quyền và lãnh thổ: Quá trình thống nhất đất nước đã đảm bảo rằng cả Bắc và Nam Việt Nam đều thuộc quyền kiểm soát của một chính phủ và một chế độ nhà nước. Điều này đã chấm dứt tình trạng chia cắt lịch sử và khôi phục toàn vẹn chủ quyền và lãnh thổ của Việt Nam.

  – Sức mạnh toàn diện của đất nước: Thống nhất đất nước tạo ra sự thống nhất trong việc thực hiện các chính sách và quyết định quốc gia. Điều này tạo điều kiện cho sự tập trung sức mạnh và tài nguyên của đất nước vào việc phát triển và xây dựng đất nước một cách toàn diện.

  – Phát triển cách mạng xã hội chủ nghĩa: Thống nhất đất nước đồng nghĩa với việc tạo ra cơ sở cho triển khai các nhiệm vụ cách mạng xã hội chủ nghĩa trên phạm vi cả nước. Các chính sách về cải cách đất nước, phân phối tài nguyên, và phát triển kinh tế xã hội có thể được áp dụng đồng nhất trên toàn quốc, giúp nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân và xóa bỏ sự phân biệt xã hội.

  – Tạo điều kiện thuận lợi cho quan hệ quốc tế: Với đất nước thống nhất về mặt nhà nước, Việt Nam có khả năng mở rộng và định hình quan hệ với các nước khác dễ dàng hơn. Điều này có thể tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác kinh tế, đối thoại chính trị và các hoạt động quốc tế khác, đặc biệt là sau khi Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc.

  – Tính đoàn kết và yêu nước: Thống nhất đất nước đã thể hiện lòng đoàn kết của nhân dân Việt Nam và ý thức yêu nước. Đây là một nền tảng quan trọng để đảm bảo sự ổn định và phát triển của đất nước trong thời gian hậu chiến tranh.

  – Tự hào dân tộc: Thống nhất đất nước đã trở thành một biểu tượng của sự đoàn kết và sức mạnh của dân tộc Việt Nam. Nó đã tạo ra niềm tự hào và lòng tự tin trong lòng người dân Việt Nam, đồng thời gửi thông điệp về tình yêu và niềm tự hào về đất nước đến thế giới.

  Tóm lại, thống nhất đất nước về mặt nhà nước không chỉ là một bước quan trọng trong lịch sử Việt Nam mà còn là nền tảng cho sự phát triển và thịnh vượng của đất nước. Nó đã đánh dấu sự kết thúc của giai đoạn chiến tranh và khởi đầu cho một tương lai tươi sáng hơn cho Việt Nam trên trường quốc tế.

   Liên hệ dịch vụ luật chuyên nghiệp – Luật Gia Bùi

   CÔNG TY TNHH LUẬT GIA BÙI

   Địa chỉ: Số 2, ngách 1, ngõ 243 Trung Văn, P Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

   Hotline: 0971106895

   Nguồn: https://luatduonggia.vn/y-nghia-viec-hoan-thanh-thong-nhat-dat-nuoc-ve-mat-nha-nuoc/

   097.110.6895
   097.110.6895