Cập nhật Thông Tin Đăng Ký Doanh Nghiệp trong Vòng 10 Ngày Kể từ Thay Đổi

Thành lập công ty tại Tri Tôn

Khi tiến hành thay đổi nội dung ĐKDN thì phải thông báo hoặc đăng ký với phòng đăng ký kinh doanh trong vòng 10 ngày kể từ khi có thay đổi. Vậy đó là những trường hợp nào?

Theo quy định tại khoản 2 điều 30 của luật doanh nghiệp 2020: “2. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi”. Cụ thể tại nghị định 01/2021/NĐ-CP các trường hợp đăng ký thay đổi gồm:

Điều 47. Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp

Điều 48. Đăng ký đổi tên doanh nghiệp

Điều 49. Đăng ký thay đổi thành viên hợp danh

Điều 50. Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần

Điều 51. Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, phần vốn góp, tỷ lệ phần vốn góp

Điều 52. Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Điều 53. Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Điều 54. Đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp chết

Điều 55. Đăng ký thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân

Điều 61. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đối với công ty bị tách, công ty nhận sáp nhập

Mặt khác tại khoản 2 điều 31 của luật doanh nghiệp 2020 cũng quy định: “2. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi”. Cụ thể tại nghị định 01/2021/NĐ-CP các trường hợp thông báo thay đổi gồm

Điều 56. Thông báo thay đổi ngành, nghề kinh doanh

Điều 57. Thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty cổ phần chưa niêm yết

Điều 58. Thông báo thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty cổ phần chưa niêm yết

Điều 59. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế

Điều 60. Thông báo thay đổi thông tin cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, thông báo thay đổi thông tin người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài, thông báo cho thuê doanh nghiệp tư nhân, thông báo thay đổi thông tin người đại diện theo ủy quyền

Quy định về thời hạn 10 ngày của luật doanh nghiệp 2020:

Điều 45. Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp; thông báo địa điểm kinh doanh
4. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi.
5. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày quyết định địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp thông báo địa điểm kinh doanh đến Cơ quan đăng ký kinh doanh.
Điều 78. Thực hiện quyền của chủ sở hữu công ty trong một số trường hợp đặc biệt
6. Trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức mà bị giải thể hoặc phá sản thì người nhận chuyển nhượng phần vốn góp của chủ sở hữu trở thành chủ sở hữu hoặc thành viên công ty. Công ty phải tổ chức quản lý theo loại hình doanh nghiệp tương ứng và đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành việc chuyển nhượng.

Mức phạt chậm thay đổi ĐKDN

Mức phạt chậm thay đổi đăng ký doanh nghiệp quy định tại nghị định số 122/2021/NĐ-CP cụ thể như sau:

Điều 44. Vi phạm về thời hạn đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
1. Cảnh cáo đối với hành vi vi phạm thời hạn đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 10 ngày.
2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm thời hạn đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh quá thời hạn quy định từ 11 ngày đến 30 ngày.
3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm thời hạn đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh quá thời hạn quy định từ 31 ngày đến 90 ngày.
4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm thời hạn đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên.
5. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi không đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.
6. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều này trong trường hợp chưa đăng ký thay đổi theo quy định;
b) Buộc đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều này.

Câu hỏi:

  1. Tại sao việc cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp trong vòng 10 ngày từ khi có thay đổi là quan trọng?
  2. Điều gì sẽ xảy ra nếu doanh nghiệp không cập nhật thông tin đăng ký trong thời hạn 10 ngày sau khi có sự thay đổi?
  3. Các thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp thường là gì và làm thế nào để thực hiện việc cập nhật nhanh chóng và hiệu quả?
  4. Làm thế nào để đảm bảo rằng thông tin đăng ký doanh nghiệp được cập nhật chính xác và đầy đủ trong thời hạn 10 ngày?
  5. Theo bạn, vai trò của việc cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp đối với sự minh bạch và tuân thủ quy định pháp luật là gì?
Xem thêm  Thành lập địa điểm kinh doanh tại Thanh Hóa [Điều kiện, hồ sơ, thủ tục]

Trả lời:

  1. Việc cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày giúp đảm bảo rằng các bên liên quan như cơ quan quản lý, đối tác kinh doanh và khách hàng có thông tin mới nhất và chính xác về doanh nghiệp.
  2. Nếu không cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp đúng hạn, doanh nghiệp có thể phải chịu các hình phạt pháp lý, bị mất quyền lợi hoặc gặp khó khăn trong các giao dịch kinh doanh.
  3. Các thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp có thể bao gồm thay đổi địa chỉ, tên công ty, thành viên/cổ đông, ngành nghề kinh doanh, v.v. Việc thực hiện việc cập nhật nhanh chóng và hiệu quả có thể thông qua việc sử dụng dịch vụ trực tuyến, hoặc gửi hồ sơ trực tiếp tại cơ quan quản lý đăng ký kinh doanh.
  4. Để đảm bảo tính chính xác và đầy đủ, doanh nghiệp cần thực hiện các biện pháp như kiểm tra kỹ lưỡng thông tin trước khi gửi đi, cập nhật theo đúng quy trình và yêu cầu của cơ quan quản lý, và lưu trữ bản sao các tài liệu liên quan.
  5. Việc cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp giúp tăng cường minh bạch trong hoạt động kinh doanh, giúp các bên liên quan dễ dàng kiểm tra và đánh giá, đồng thời giúp doanh nghiệp tuân thủ đúng các quy định và luật pháp liên quan đến việc đăng ký kinh doanh.
No votes yet.
Please wait...
097.110.6895
097.110.6895