Có bắt buộc khách hàng phải chuyển khoản để ghi nhận chi phí hợp lý?

Khách hàng có bắt buộc phải chuyển khoản để doanh nghiệp được ghi nhận chi phí?

Câu trả lời là KHÔNG. Quy định pháp luật không yêu cầu khách hàng phải thanh toán bằng chuyển khoản. Việc lựa chọn phương thức thanh toán (tiền mặt hay chuyển khoản) là quyền của khách hàng hoặc theo thỏa thuận giữa hai bên.

Tuy nhiên, đối với doanh nghiệp, thanh toán bằng chuyển khoản mang lại lợi ích về thuế:

 • Chi phí được ghi nhận hợp lý: Chuyển khoản cung cấp bằng chứng giao dịch rõ ràng, giúp doanh nghiệp chứng minh chi phí dễ dàng hơn khi quyết toán thuế.
 • Khấu trừ thuế GTGT đầu vào: Đối với giao dịch từ 20 triệu đồng trở lên (bao gồm thuế GTGT), việc thanh toán không dùng tiền mặt (như chuyển khoản) là điều kiện bắt buộc để được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Thanh toán bằng chuyển khoản: Lợi ích về thuế cho doanh nghiệp nhưng không bắt buộc đối với khách hàng

Theo quy định hiện hành, việc khách hàng lựa chọn phương thức thanh toán là hoàn toàn tự nguyện. Doanh nghiệp không thể bắt buộc khách hàng phải thanh toán bằng chuyển khoản. Tuy nhiên, thanh toán bằng chuyển khoản lại mang đến những lợi ích nhất định cho doanh nghiệp, đặc biệt trong việc quản lý thuế.

Lợi ích của thanh toán bằng chuyển khoản đối với doanh nghiệp:

 1. Chứng từ rõ ràng, minh bạch: Chuyển khoản tạo ra chứng từ giao dịch điện tử rõ ràng, có thể truy xuất được, giúp doanh nghiệp dễ dàng chứng minh tính hợp pháp của các khoản chi phí khi quyết toán thuế.

 2. Đáp ứng điều kiện khấu trừ thuế:

  • Thuế giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào: Đối với các giao dịch mua hàng hóa, dịch vụ có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (bao gồm thuế GTGT), việc thanh toán không dùng tiền mặt (như chuyển khoản) là điều kiện bắt buộc để được khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo quy định tại khoản 10 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC.
  • Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN): Chuyển khoản giúp doanh nghiệp chứng minh tính hợp lý của chi phí, từ đó giảm thu nhập chịu thuế TNDN.

Quy định pháp luật:

 • Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC: Quy định các điều kiện để doanh nghiệp được trừ chi phí (phải liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, có hóa đơn, chứng từ hợp pháp).
 • Khoản 10 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC: Quy định về chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt cho giao dịch từ 20 triệu đồng trở lên.

Lưu ý:

 • Đối với giao dịch dưới 20 triệu đồng: Doanh nghiệp vẫn có thể sử dụng tiền mặt và ghi nhận chi phí hợp pháp nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định.
 • Khuyến khích thanh toán không dùng tiền mặt: Mặc dù không bắt buộc, doanh nghiệp nên khuyến khích khách hàng thanh toán bằng chuyển khoản hoặc các hình thức không dùng tiền mặt khác để thuận tiện cho việc kế toán, quản lý tài chính và tuân thủ các quy định về thuế.

Tóm lại:

Việc thanh toán bằng chuyển khoản không phải là yêu cầu bắt buộc đối với khách hàng, nhưng lại mang lại lợi ích về thuế cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp nên chủ động thông tin và khuyến khích khách hàng sử dụng hình thức thanh toán này để đảm bảo quyền lợi của cả hai bên.

Các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định:

1. Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh:

 • Thu nhập từ bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.
 • Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh khác (cho thuê tài sản, chuyển nhượng quyền sử dụng tài sản…).

2. Thu nhập khác:

 • Thu nhập từ chuyển nhượng vốn: Bán doanh nghiệp, chuyển nhượng chứng khoán, quyền góp vốn…
 • Thu nhập từ chuyển nhượng dự án đầu tư: Chuyển nhượng dự án, quyền tham gia dự án, quyền thăm dò, khai thác khoáng sản…
 • Thu nhập từ quyền sử dụng, sở hữu tài sản: Thu nhập từ sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ…
 • Thu nhập từ chuyển nhượng, cho thuê, thanh lý tài sản (trừ bất động sản): Bao gồm cả giấy tờ có giá.
Xem thêm  Điều kiện và thủ tục Thành lập công ty tại Đắk Nông

3. Thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam:

 • Thu nhập từ cung ứng dịch vụ, cung cấp và phân phối hàng hóa.
 • Thu nhập từ cho vay vốn, tiền bản quyền.
 • Thu nhập từ chuyển nhượng vốn, dự án đầu tư, quyền góp vốn, quyền tham gia dự án, quyền thăm dò, khai thác khoáng sản tại Việt Nam.

4. Trường hợp đặc biệt:

 • Doanh nghiệp có thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh ở nước ngoài: Thu nhập này được xem xét và trừ chi phí theo quy định.

5. Các khoản thu nhập được miễn thuế:

 • Thu nhập nhận được từ hoạt động sản xuất, kinh doanh ở ngoài Việt Nam (sau khi đã trừ chi phí).
 • Các khoản thu nhập khác được miễn thuế theo quy định của pháp luật.

Lưu ý:

 • Các khoản thu nhập không phải từ Việt Nam (ví dụ: sửa chữa phương tiện ở nước ngoài, quảng cáo ở nước ngoài…) không thuộc diện chịu thuế TNDN tại Việt Nam.
 • Việc xác định chi phí được trừ cho doanh nghiệp nhận tài sản được hạch toán theo giá đánh giá lại được thực hiện theo quy định.

Căn cứ pháp lý:

 • Điều 3 Nghị định 218/2013/NĐ-CP

Mục đích:

Quy định này giúp doanh nghiệp hiểu rõ các khoản thu nhập phải chịu thuế TNDN, từ đó thực hiện nghĩa vụ thuế một cách chính xác và đầy đủ, đồng thời đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong hệ thống thuế.

Thời điểm xác định thu nhập để tính thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp:

Theo Điều 3 Thông tư 96/2015/TT-BTC, thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế TNDN được quy định như sau:

1. Hoạt động bán hàng hóa:

 • Thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua.

2. Hoạt động cung ứng dịch vụ:

 • Thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc hoàn thành từng phần việc cung ứng dịch vụ cho người mua.

3. Hoạt động vận tải hàng không:

 • Thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ vận chuyển cho người mua.

4. Trường hợp khác:

 • Thời điểm xác định doanh thu theo quy định của pháp luật.

Ví dụ minh họa:

 • Bán hàng hóa: Doanh nghiệp A bán một chiếc máy tính cho khách hàng B vào ngày 15/7/2024. Ngày 15/7/2024 sẽ là thời điểm xác định doanh thu của doanh nghiệp A để tính thuế TNDN.
 • Cung ứng dịch vụ: Doanh nghiệp C cung cấp dịch vụ tư vấn cho khách hàng D trong tháng 8/2024. Doanh nghiệp C sẽ xác định doanh thu từ dịch vụ này vào cuối tháng 8/2024.

Ý nghĩa của quy định:

 • Minh bạch và công bằng: Đảm bảo việc xác định doanh thu được thực hiện một cách rõ ràng và thống nhất, tránh tình trạng tranh chấp và gian lận thuế.
 • Đúng thời điểm: Giúp doanh nghiệp xác định chính xác thời điểm phát sinh thu nhập, từ đó tính toán và nộp thuế TNDN đúng hạn.
 • Phù hợp với đặc thù từng ngành nghề: Quy định được thiết kế để phù hợp với đặc thù hoạt động của các ngành nghề khác nhau.

Lưu ý:

 • Doanh nghiệp cần nắm vững quy định này để xác định đúng thời điểm phát sinh doanh thu và thực hiện nghĩa vụ thuế một cách chính xác và đầy đủ.
 • Trong trường hợp có vướng mắc, doanh nghiệp nên tham khảo ý kiến của cơ quan thuế hoặc chuyên gia tư vấn thuế.

Gọi cho chúng tôi để được hỗ trợ:

HỖ TRỢ NGAY: 097.110.6895

Chúng tôi sẵn lòng hỗ trợ bạn trong mọi vấn đề liên quan đến đăng ký kinh doanh và các thủ tục hành chính khác.

Chuyển Khoản Từ Tài Khoản Công Ty Sang Tài Khoản Cá Nhân

No votes yet.
Please wait...
097.110.6895
097.110.6895