Thành Lập Công Ty Đầu Tư Chỉ 3 Ngày Với 500k

Hướng Dẫn Thủ Tục, Hồ Sơ, Quy Trình Thành Lập Công Ty Đầu Tư

Việc thành lập công ty đầu tư không chỉ là một bước đi quan trọng để chính thức hóa hoạt động kinh doanh mà còn mở ra cơ hội phát triển lớn trong nhiều lĩnh vực đầu tư khác nhau như bất động sản, chứng khoán, tài chính, và các dự án khởi nghiệp. Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết các bước cần thiết để thành lập công ty đầu tư tại Việt Nam.

I. Giới Thiệu

Công ty đầu tư là một loại hình doanh nghiệp chuyên hoạt động trong lĩnh vực đầu tư tài chính, bất động sản, và các dự án kinh doanh khác. Thành lập công ty đầu tư đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt pháp lý, tài chính và nhân sự.

II. Chuẩn Bị Trước Khi Thành Lập Công Ty Đầu Tư

1. Nghiên Cứu Thị Trường

Khảo Sát Nhu Cầu Thị Trường Đầu Tư

 • Xác Định Thị Trường Mục Tiêu: Nghiên cứu các lĩnh vực đầu tư tiềm năng như bất động sản, chứng khoán, tài chính, khởi nghiệp, công nghệ.
 • Phân Tích Đối Thủ Cạnh Tranh: Đánh giá các công ty đầu tư hiện có trên thị trường, phân tích chiến lược và hiệu quả kinh doanh của họ.

Nghiên Cứu Quy Định Pháp Luật

 • Luật Doanh Nghiệp: Tìm hiểu các quy định về thành lập và hoạt động của công ty đầu tư theo Luật Doanh nghiệp Việt Nam.
 • Luật Đầu Tư: Nghiên cứu các quy định liên quan đến lĩnh vực đầu tư, các yêu cầu về vốn, điều kiện kinh doanh và giấy phép cần thiết.

2. Lập Kế Hoạch Kinh Doanh

Chiến Lược Kinh Doanh

 • Xác Định Lĩnh Vực Đầu Tư: Chọn lĩnh vực đầu tư cụ thể như bất động sản, chứng khoán, tài chính hoặc công nghệ.
 • Chiến Lược Tiếp Cận Khách Hàng: Xây dựng chiến lược tiếp cận nhà đầu tư, khách hàng tiềm năng và các đối tác chiến lược.

Kế Hoạch Tài Chính

 • Dự Toán Chi Phí: Tính toán các chi phí khởi nghiệp bao gồm thuê văn phòng, mua sắm trang thiết bị, chi phí nhân sự và marketing.
 • Dự Báo Doanh Thu: Lập kế hoạch dự báo doanh thu và lợi nhuận dự kiến trong ngắn hạn và dài hạn.

3. Lựa Chọn Loại Hình Công Ty

Công Ty TNHH hoặc Công Ty Cổ Phần

 • Công Ty TNHH: Phù hợp cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, có ít thành viên. Cấu trúc quản lý đơn giản.
 • Công Ty Cổ Phần: Phù hợp cho doanh nghiệp lớn, có nhu cầu huy động vốn cao thông qua phát hành cổ phiếu.

III. Thủ Tục Thành Lập Công Ty Đầu Tư

1. Chuẩn Bị Hồ Sơ Đăng Ký Kinh Doanh

Giấy Đề Nghị Đăng Ký Doanh Nghiệp

 • Nội Dung: Điền đầy đủ thông tin về tên công ty, địa chỉ, ngành nghề kinh doanh, vốn điều lệ và người đại diện theo pháp luật.
 • Ví Dụ: Công ty đầu tư cần ghi rõ ngành nghề kinh doanh là đầu tư tài chính, bất động sản, chứng khoán.

Điều Lệ Công Ty

 • Nội Dung: Quy định về tổ chức và hoạt động của công ty, quyền và nghĩa vụ của các thành viên/cổ đông.
 • Ví Dụ: Điều lệ công ty cần nêu rõ các quy định về vốn, cơ cấu tổ chức, quyền và nghĩa vụ của các cổ đông, cơ chế ra quyết định và phân chia lợi nhuận.

Danh Sách Cổ Đông/Thành Viên

 • Nội Dung: Liệt kê thông tin chi tiết về các cổ đông hoặc thành viên của công ty.
 • Ví Dụ: Danh sách cổ đông gồm các thông tin như họ tên, ngày sinh, số CMND/CCCD, địa chỉ liên hệ và tỷ lệ sở hữu cổ phần.

Bản Sao Các Giấy Tờ Cá Nhân

 • Nội Dung: Bản sao CMND/CCCD hoặc hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật và các cổ đông/thành viên.
 • Ví Dụ: Bản sao CMND/CCCD của giám đốc công ty và các cổ đông cần được công chứng tại các cơ quan có thẩm quyền.
Xem thêm  Chi phí thành lập công ty, doanh nghiệp hết bao nhiêu tiền?

Hồ sơ thành lập công ty TNHH 1 thành viên

Hồ sơ thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Hồ sơ thành lập công ty cổ phần

Ngành nghề Thành Lập Công Ty Đầu Tư tham khảo:

Ngành
6619 Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư (không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế và chứng khoán);
6810 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản; (Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)
6820 Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
Chi tiết: – Dịch vụ định giá bất động sản; – Dịch vụ môi giới bất động sản; – Dịch vụ quản lý bất động sản; – Dịch vụ quảng cáo bất động sản; – Dịch vụ tư vấn bất động sản;
7020 Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết: – Tư vấn cổ phần hóa, mua bán, sáp nhập Doanh nghiệp (không bao gồm tư vấn pháp luật và tư vấn tài chính); – Tư vấn quản trị Doanh nghiệp (không bao gồm tư vấn pháp luật và tư vấn tài chính);
7110 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Tư vấn quản lý dự án;
7320 Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
Chi tiết: Dịch vụ nghiên cứu và phân tích thị trường;
8230 Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Chi tiết: – Dịch vụ tổ chức sự kiện, hội nghị, hội thảo, triển lãm về đầu tư, các chương trình quảng bá, xúc tiến đầu tư (không bao gồm tổ chức họp báo); – Dịch vụ môi giới đầu tư, môi giới và xúc tiến thương mại;

2. Nộp Hồ Sơ Đăng Ký Kinh Doanh

Nộp Trực Tiếp hoặc Trực Tuyến

 • Nội Dung: Hồ sơ có thể được nộp trực tiếp tại cơ quan đăng ký kinh doanh địa phương hoặc thông qua hệ thống đăng ký trực tuyến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
 • Ví Dụ: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc nộp trực tuyến qua cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

3. Nhận Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp

Kiểm Tra và Nhận Giấy Chứng Nhận

 • Nội Dung: Sau khi hồ sơ được xác nhận, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong vòng 3-5 ngày làm việc.
 • Ví Dụ: Kiểm tra lại tên công ty, địa chỉ, ngành nghề kinh doanh, vốn điều lệ và thông tin người đại diện theo pháp luật trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

IV. Các Giấy Phép và Điều Kiện Khác

1. Giấy Phép Kinh Doanh Đầu Tư

Hồ Sơ Xin Giấy Phép Kinh Doanh Đầu Tư

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh đầu tư: Theo mẫu quy định của cơ quan quản lý nhà nước.
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Bản sao công chứng.
 • Kế hoạch kinh doanh chi tiết: Bao gồm các lĩnh vực đầu tư, nguồn vốn, chiến lược phát triển và quản lý rủi ro.
 • Chứng chỉ hành nghề của người quản lý: Nếu có yêu cầu.
 • Ví Dụ: Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh đầu tư cần ghi rõ các lĩnh vực đầu tư cụ thể như đầu tư tài chính, bất động sản, chứng khoán.

2. Giấy Phép Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm (Nếu có kinh doanh dịch vụ liên quan)

Hồ Sơ Xin Giấy Phép Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm: Theo mẫu quy định của cơ quan quản lý nhà nước.
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Bản sao công chứng.
 • Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm: Bản sao công chứng.
 • Kế hoạch quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm: Bao gồm các quy trình kiểm soát chất lượng, vệ sinh và an toàn thực phẩm.
 • Ví Dụ: Đơn đề nghị cấp giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm cần ghi rõ thông tin về doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và các sản phẩm nông sản.

V. Kết Luận

Việc thành lập công ty đầu tư đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ khâu nghiên cứu thị trường, lập kế hoạch kinh doanh đến việc hoàn thành các thủ tục pháp lý cần thiết. Qua việc thực hiện đầy đủ các bước trên, bạn có thể xây dựng và phát triển một công ty đầu tư thành công, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường. Chúc các bạn thành công!

Gọi cho chúng tôi để được hỗ trợ:

HỖ TRỢ NGAY: 097.110.6895

Chúng tôi sẵn lòng hỗ trợ bạn trong mọi vấn đề liên quan đến đăng ký kinh doanh và các thủ tục hành chính khác.

Hướng Dẫn Thủ Tục, Hồ Sơ, Quy Trình Thành Lập Công Ty Đầu Tư Hướng Dẫn Thủ Tục, Hồ Sơ, Quy Trình Thành Lập Công Ty Đầu Tư Hướng Dẫn Thủ Tục, Hồ Sơ, Quy Trình Thành Lập Công Ty Đầu Tư Hướng Dẫn Thủ Tục, Hồ Sơ, Quy Trình Thành Lập Công Ty Đầu Tư

No votes yet.
Please wait...
097.110.6895
097.110.6895