Thành Lập Công Ty Dịch Vụ Tài Chính Chỉ 3 Ngày Với 500k

Hướng Dẫn Thủ Tục, Hồ Sơ, Quy Trình Thành Lập Công Ty Dịch Vụ Tài Chính

I. Giới Thiệu

Công ty dịch vụ tài chính là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cung cấp các dịch vụ tài chính như tư vấn đầu tư, quản lý tài sản, bảo hiểm, tín dụng và các dịch vụ tài chính khác. Thành lập công ty trong lĩnh vực này đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tuân thủ các quy định pháp luật. Bài viết này sẽ cung cấp hướng dẫn chi tiết về thủ tục, hồ sơ và quy trình thành lập công ty dịch vụ tài chính.

II. Chuẩn Bị Trước Khi Thành Lập Công Ty Dịch Vụ Tài Chính

1. Nghiên Cứu Thị Trường

 • Xác Định Nhu Cầu Thị Trường:
  • Khảo Sát Thị Trường: Tìm hiểu về cơ cấu thị trường dịch vụ tài chính, nhu cầu và xu hướng tiêu dùng. Ví dụ, xác định xem thị trường đang có nhu cầu cao về dịch vụ tư vấn đầu tư, quản lý tài sản hay tín dụng cá nhân.
  • Phân Tích Cạnh Tranh: Đánh giá các đối thủ cạnh tranh, các sản phẩm và dịch vụ họ cung cấp. Điều này giúp nhận diện các cơ hội và thách thức trong ngành, từ đó xây dựng chiến lược cạnh tranh hiệu quả.
 • Nghiên Cứu Quy Định Pháp Luật:
  • Điều Kiện Kinh Doanh: Nắm rõ các quy định pháp luật liên quan đến việc cung cấp dịch vụ tài chính. Điều này bao gồm các yêu cầu về giấy phép, quy trình hoạt động, và các tiêu chuẩn ngành.
  • Yêu Cầu Về Vốn: Tìm hiểu các yêu cầu về vốn điều lệ tối thiểu cho các loại hình dịch vụ tài chính. Ví dụ, công ty cung cấp dịch vụ tín dụng có thể cần vốn điều lệ tối thiểu cao hơn so với công ty tư vấn đầu tư.

2. Lập Kế Hoạch Kinh Doanh

 • Chiến Lược Kinh Doanh:
  • Xác Định Thị Trường Mục Tiêu: Xác định đối tượng khách hàng và lựa chọn phân khúc thị trường phù hợp. Ví dụ, công ty có thể nhắm đến khách hàng cá nhân có thu nhập cao, doanh nghiệp nhỏ và vừa, hoặc các tổ chức phi lợi nhuận.
  • Chiến Lược Tiếp Thị: Lập kế hoạch tiếp thị và quảng cáo để tiếp cận khách hàng mục tiêu. Các phương thức tiếp thị có thể bao gồm marketing trực tuyến, tổ chức hội thảo tài chính, và hợp tác với các đối tác chiến lược.
 • Kế Hoạch Tài Chính:
  • Dự Toán Chi Phí: Xác định chi phí khởi nghiệp và hoạt động của công ty trong giai đoạn đầu. Chi phí này bao gồm thuê văn phòng, mua sắm trang thiết bị, lương nhân viên, và chi phí marketing.
  • Dự Báo Doanh Thu: Dự đoán doanh thu từ các dịch vụ và sản phẩm mà công ty cung cấp. Điều này dựa trên nghiên cứu thị trường, chiến lược tiếp thị, và khả năng thu hút khách hàng.

3. Lựa Chọn Loại Hình Công Ty

 • Công Ty TNHH hoặc Công Ty Cổ Phần:
  • Công Ty TNHH: Phù hợp cho doanh nghiệp nhỏ hoặc doanh nghiệp gia đình. Loại hình này có quy mô nhỏ, ít thủ tục phức tạp và dễ dàng quản lý.
  • Công Ty Cổ Phần: Phù hợp cho doanh nghiệp lớn với nhu cầu huy động vốn lớn. Loại hình này cho phép doanh nghiệp phát hành cổ phiếu, thu hút nhà đầu tư và mở rộng quy mô kinh doanh.

III. Thủ Tục Thành Lập Công Ty Dịch Vụ Tài Chính

1. Chuẩn Bị Hồ Sơ Đăng Ký Kinh Doanh

 • Giấy Đề Nghị Đăng Ký Doanh Nghiệp:
  • Điền đầy đủ thông tin về tên công ty, địa chỉ, ngành nghề kinh doanh, vốn điều lệ, và người đại diện theo pháp luật. Mẫu giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
 • Điều Lệ Công Ty:
  • Quy định về tổ chức và hoạt động của công ty, quyền và nghĩa vụ của các thành viên/cổ đông. Điều lệ công ty cần nêu rõ các quy định về vốn, cơ cấu tổ chức, quyền và nghĩa vụ của các cổ đông/thành viên.
 • Danh Sách Cổ Đông/Thành Viên:
  • Liệt kê thông tin chi tiết về các cổ đông hoặc thành viên của công ty. Danh sách này bao gồm tên, địa chỉ, số CMND/CCCD, và số lượng cổ phần của mỗi cổ đông.
 • Bản Sao Các Giấy Tờ Cá Nhân:
  • Bản sao CMND/CCCD hoặc hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật và các cổ đông/thành viên. Các bản sao này cần được công chứng để đảm bảo tính hợp pháp.
Xem thêm  Thành Lập Công Ty Quảng Cáo chỉ 3 ngày với 500k

Hồ sơ thành lập công ty TNHH 1 thành viên

Hồ sơ thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Hồ sơ thành lập công ty cổ phần

Ngành nghề Thành Lập Công Ty Dịch Vụ Tài Chính tham khảo:

Ngành
6612 Môi giới hợp đồng hàng hoá và chứng khoán
Chi tiết: Môi giới hợp đồng hàng hoá
6619 Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Tư vấn đầu tư (trừ tư vấn pháp lý)
6820 Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
Chi tiết: Tư vấn, môi giới bất động sản
7020 Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết: Cung cấp, tư vấn, hướng dẫn và trợ giúp đối với nhà kinh doanh và các tổ chức khác trong quản lý chiến lược và kế hoạch hoạt động (trừ tư vấn tài chính, kế toán)

2. Nộp Hồ Sơ Đăng Ký Kinh Doanh

 • Nộp Trực Tiếp hoặc Trực Tuyến:
  • Hồ sơ có thể được nộp trực tiếp tại cơ quan đăng ký kinh doanh địa phương hoặc thông qua hệ thống đăng ký trực tuyến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Quá trình này bao gồm việc kiểm tra và xử lý hồ sơ, cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

3. Nhận Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp

 • Kiểm Tra và Nhận Giấy Chứng Nhận:
  • Sau khi hồ sơ được xác nhận, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong vòng 3-5 ngày làm việc. Giấy chứng nhận này là bằng chứng pháp lý cho sự thành lập của công ty.

IV. Các Giấy Phép và Điều Kiện Khác

1. Giấy Phép Kinh Doanh Dịch Vụ Tài Chính

Công ty dịch vụ tài chính cần xin giấy phép kinh doanh dịch vụ tài chính từ cơ quan quản lý chuyên ngành.

Hồ Sơ Xin Giấy Phép Kinh Doanh Dịch Vụ Tài Chính Bao Gồm:

 • Đơn Đề Nghị Cấp Giấy Phép Kinh Doanh:
  • Theo mẫu quy định, bao gồm thông tin về công ty, người đại diện theo pháp luật và các dịch vụ tài chính mà công ty dự định cung cấp.
 • Bản Sao Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp:
  • Bản sao công chứng của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Phương Án Kinh Doanh và Kế Hoạch Tài Chính:
  • Phương án kinh doanh chi tiết và kế hoạch tài chính cho các hoạt động kinh doanh dịch vụ tài chính. Cần nêu rõ các mục tiêu kinh doanh, kế hoạch triển khai dịch vụ và dự báo tài chính.

2. Đăng Ký Thuế

 • Mã Số Thuế:
  • Sau khi có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, công ty cần đăng ký mã số thuế và kê khai thuế ban đầu với cơ quan thuế. Quá trình này bao gồm đăng ký mã số thuế, khai báo các loại thuế phải nộp và thiết lập hệ thống kế toán phù hợp.

3. Đăng Ký Bảo Hiểm Xã Hội

 • Đăng Ký Bảo Hiểm Xã Hội Cho Nhân Viên:
  • Đăng ký và đóng bảo hiểm xã hội cho nhân viên theo quy định của pháp luật. Điều này đảm bảo quyền lợi về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.

V. Kết Luận

Việc thành lập công ty dịch vụ tài chính đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật. Hy vọng bài viết này đã cung cấp đầy đủ thông tin và hướng dẫn chi tiết để bạn có thể thực hiện thành công việc thành lập công ty dịch vụ tài chính. Nếu cần thêm thông tin hoặc hỗ trợ, bạn có thể liên hệ với các cơ quan chức năng hoặc các chuyên gia tư vấn pháp lý.

Chúc bạn thành công trong việc khởi nghiệp và phát triển công ty dịch vụ tài chính của mình!

Gọi cho chúng tôi để được hỗ trợ:

HỖ TRỢ NGAY: 097.110.6895

Chúng tôi sẵn lòng hỗ trợ bạn trong mọi vấn đề liên quan đến đăng ký kinh doanh và các thủ tục hành chính khác.

Hướng Dẫn Thủ Tục, Hồ Sơ, Quy Trình Thành Lập Công Ty Dịch Vụ Tài Chính

Hướng Dẫn Thủ Tục, Hồ Sơ, Quy Trình Thành Lập Công Ty Dịch Vụ Tài Chính

Hướng Dẫn Thủ Tục, Hồ Sơ, Quy Trình Thành Lập Công Ty Dịch Vụ Tài Chính

No votes yet.
Please wait...
097.110.6895
097.110.6895