Thành Lập Công Ty Mua Bán Nợ Chỉ 3 Ngày Với 500k

Hướng Dẫn Thủ Tục, Hồ Sơ, Quy Trình Thành Lập Công Ty Mua Bán Nợ
Mục lục ẩn

Thành lập công ty mua bán nợ là một quy trình phức tạp đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật. Bài viết này sẽ cung cấp hướng dẫn chi tiết về các bước thủ tục, hồ sơ và quy trình thành lập công ty mua bán nợ tại Việt Nam.

I. Giới Thiệu

Công ty mua bán nợ là một loại hình doanh nghiệp chuyên mua lại các khoản nợ từ các tổ chức, cá nhân và sau đó thực hiện việc thu hồi nợ. Mô hình kinh doanh này đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về tài chính, pháp luật và khả năng đàm phán.

II. Chuẩn Bị Trước Khi Thành Lập Công Ty Mua Bán Nợ

1. Nghiên Cứu Thị Trường

Khảo Sát Nhu Cầu Thị Trường

 • Xác Định Thị Trường Mục Tiêu:
  • Nghiên cứu các lĩnh vực và đối tượng có nhu cầu cao về dịch vụ mua bán nợ như ngân hàng, các tổ chức tín dụng, và doanh nghiệp có nhiều khoản nợ xấu.
  • Đánh giá quy mô và tiềm năng thị trường trong khu vực bạn định hoạt động.
 • Phân Tích Đối Thủ Cạnh Tranh:
  • Tìm hiểu về các công ty mua bán nợ hiện có, đánh giá dịch vụ, chiến lược kinh doanh, và hiệu quả hoạt động của họ.
  • Phân tích các điểm mạnh, điểm yếu của đối thủ để xây dựng chiến lược cạnh tranh phù hợp.

Nghiên Cứu Quy Định Pháp Luật

 • Luật Doanh Nghiệp:
  • Nắm rõ các quy định về thành lập và hoạt động của doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp Việt Nam.
  • Hiểu rõ các quyền lợi, nghĩa vụ của doanh nghiệp và các quy định liên quan đến ngành nghề kinh doanh.
 • Quy Định Về Mua Bán Nợ:
  • Tìm hiểu các quy định pháp lý cụ thể về hoạt động mua bán nợ, bao gồm các yêu cầu về vốn, điều kiện kinh doanh, và quy trình thực hiện.

2. Lập Kế Hoạch Kinh Doanh

Chiến Lược Kinh Doanh

 • Xác Định Dịch Vụ Cung Cấp:
  • Quyết định loại hình dịch vụ mua bán nợ mà công ty sẽ cung cấp, ví dụ như mua nợ xấu, quản lý nợ, tư vấn thu hồi nợ.
  • Xây dựng các gói dịch vụ phù hợp với nhu cầu của khách hàng.
 • Chiến Lược Tiếp Cận Khách Hàng:
  • Xây dựng chiến lược marketing để tiếp cận các khách hàng tiềm năng thông qua các kênh truyền thông truyền thống và kỹ thuật số.
  • Sử dụng các kênh như mạng xã hội, quảng cáo trực tuyến, hội thảo, và các sự kiện để thu hút khách hàng.

Kế Hoạch Tài Chính

 • Dự Toán Chi Phí:
  • Tính toán các chi phí khởi nghiệp bao gồm thuê văn phòng, mua sắm trang thiết bị, chi phí nhân sự và marketing.
  • Xem xét các khoản chi phí vận hành hàng tháng như lương nhân viên, bảo hiểm, và chi phí quản lý khác.
 • Dự Báo Doanh Thu:
  • Lập kế hoạch dự báo doanh thu và lợi nhuận dự kiến trong ngắn hạn và dài hạn.
  • Xây dựng kịch bản tài chính dựa trên các giả định về số lượng khách hàng, giá dịch vụ và các dịch vụ đi kèm.

3. Lựa Chọn Loại Hình Công Ty

Công Ty TNHH hoặc Công Ty Cổ Phần

 • Công Ty TNHH:
  • Phù hợp cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, có ít thành viên.
  • Cấu trúc quản lý đơn giản, linh hoạt trong việc ra quyết định.
 • Công Ty Cổ Phần:
  • Phù hợp cho doanh nghiệp lớn, có nhu cầu huy động vốn cao thông qua phát hành cổ phiếu.
  • Cấu trúc quản lý phức tạp hơn, nhưng có khả năng huy động vốn mạnh mẽ.

III. Thủ Tục Thành Lập Công Ty Mua Bán Nợ

1. Chuẩn Bị Hồ Sơ Đăng Ký Kinh Doanh

Giấy Đề Nghị Đăng Ký Doanh Nghiệp

 • Nội Dung:
  • Điền đầy đủ thông tin về tên công ty, địa chỉ, ngành nghề kinh doanh, vốn điều lệ và người đại diện theo pháp luật.
  • Đảm bảo thông tin chính xác và khớp với các giấy tờ khác.

Điều Lệ Công Ty

 • Nội Dung:
  • Quy định về tổ chức và hoạt động của công ty, quyền và nghĩa vụ của các thành viên/cổ đông.
  • Các điều khoản về quản lý, điều hành, bầu cử ban lãnh đạo, và phân chia lợi nhuận.

Danh Sách Cổ Đông/Thành Viên

 • Nội Dung:
  • Liệt kê thông tin chi tiết về các cổ đông hoặc thành viên của công ty.
  • Bao gồm họ tên, ngày sinh, số CMND/CCCD, địa chỉ liên hệ và tỷ lệ sở hữu cổ phần.
Xem thêm  Đăng ký kinh doanh tại Quận Long Biên Hà Nội - Thủ tục đơn giản hóa 2024

Bản Sao Các Giấy Tờ Cá Nhân

 • Nội Dung:
  • Bản sao CMND/CCCD hoặc hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật và các cổ đông/thành viên.
  • Các giấy tờ này cần được công chứng tại các cơ quan có thẩm quyền.

Hồ sơ thành lập công ty TNHH 1 thành viên

Hồ sơ thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Hồ sơ thành lập công ty cổ phần

Ngành nghề Thành Lập Công Ty Mua Bán Nợ tham khảo:

Ngành
4610 Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: – Tư vấn, môi giới xử lý nợ và tài sản tồn đọng (Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)
6619 Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: – Xử lý các khoản nợ và tài sản đã mua, tiếp nhận theo quy định
6810 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản đối với các tài sản hình thành từ tiếp nhận nợ, tài sản; mua, bán, xử lý nợ và khai thác phần diện tích chưa sử dụng tại các trụ sở của Công ty (bao gồm cả các chi nhánh) nhằm nâng cao hiệu quả thu hồi nợ, tiếp tục thu hồi giá trị vốn nhà nước, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định của DATC
8291 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ thanh toán, tín dụng
Chi tiết: – Mua các khoản nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp ( bao gồm cả tài sản và quyền sử dụng đất được sử dụng để bảo đảm cho các khoản nợ) – Tiếp nhận để xử lý các khoản nợ và tài sản đã loại trừ không tính vào giá trị doanh nghiệp khi thực hiện chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp nhà nước

2. Nộp Hồ Sơ Đăng Ký Kinh Doanh

Nộp Trực Tiếp hoặc Trực Tuyến

 • Nội Dung:
  • Hồ sơ có thể được nộp trực tiếp tại cơ quan đăng ký kinh doanh địa phương hoặc thông qua hệ thống đăng ký trực tuyến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
  • Kiểm tra kỹ các thông tin trước khi nộp để đảm bảo không có sai sót.

3. Nhận Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp

Kiểm Tra và Nhận Giấy Chứng Nhận

 • Nội Dung:
  • Sau khi hồ sơ được xác nhận, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong vòng 3-5 ngày làm việc.
  • Kiểm tra kỹ thông tin trên giấy chứng nhận để đảm bảo tính chính xác.

IV. Các Giấy Phép và Điều Kiện Khác

1. Giấy Phép Kinh Doanh Mua Bán Nợ

Hồ Sơ Xin Giấy Phép Kinh Doanh

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh mua bán nợ: Theo mẫu quy định của cơ quan quản lý nhà nước.
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Bản sao công chứng.
 • Kế hoạch kinh doanh chi tiết: Bao gồm các loại hình dịch vụ cung cấp, quy trình tuyển dụng và đào tạo nhân viên, biện pháp đảm bảo chất lượng dịch vụ.
 • Danh sách nhân viên và giấy tờ liên quan: Danh sách các nhân viên kèm theo giấy tờ chứng nhận sức khỏe, lý lịch tư pháp.

2. Điều Kiện Về Vốn và Nhân Lực

Yêu Cầu Về Vốn Điều Lệ

 • Nội Dung:
  • Đảm bảo vốn điều lệ tối thiểu theo quy định pháp luật hiện hành về kinh doanh dịch vụ mua bán nợ.
  • Chứng minh năng lực tài chính của công ty thông qua các tài liệu tài chính.

Yêu Cầu Về Nhân Lực

 • Nội Dung:
  • Đảm bảo nhân lực có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm trong lĩnh vực mua bán nợ.
  • Tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn cho nhân viên.

V. Các Bước Khởi Động Kinh Doanh

1. Chuẩn Bị Văn Phòng và Trang Thiết Bị

Thuê Văn Phòng

 • Nội Dung:
  • Lựa chọn vị trí văn phòng phù hợp với quy mô và nhu cầu kinh doanh.
  • Đảm bảo văn phòng có đầy đủ các trang thiết bị cần thiết cho hoạt động của công ty.

2. Tuyển Dụng và Đào Tạo Nhân Viên

Tuyển Dụng Nhân Viên

 • Nội Dung:
  • Xây dựng quy trình tuyển dụng nhân viên chuyên nghiệp, công bằng.
  • Tìm kiếm các ứng viên có kinh nghiệm và kỹ năng phù hợp với yêu cầu công việc.

Đào Tạo Nhân Viên

 • Nội Dung:
  • Tổ chức các khóa đào tạo về chuyên môn và kỹ năng mềm cho nhân viên.
  • Đảm bảo nhân viên nắm vững các quy trình và quy định liên quan đến hoạt động mua bán nợ.

3. Xây Dựng Hệ Thống Quản Lý và Kiểm Soát

Thiết Lập Hệ Thống Quản Lý

 • Nội Dung:
  • Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng dịch vụ, quản lý nhân sự, và quản lý tài chính.
  • Áp dụng các phần mềm quản lý để nâng cao hiệu quả hoạt động.

Kiểm Soát Nội Bộ

 • Nội Dung:
  • Thiết lập các quy trình kiểm soát nội bộ để đảm bảo hoạt động kinh doanh minh bạch và hiệu quả.
  • Thực hiện kiểm tra, giám sát thường xuyên để kịp thời phát hiện và xử lý các vấn đề phát sinh.

VI. Kết Luận

Việc thành lập công ty mua bán nợ đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật. Bằng cách thực hiện đầy đủ các bước từ nghiên cứu thị trường, lập kế hoạch kinh doanh, hoàn thành các thủ tục pháp lý, đến khởi động và quản lý công ty, bạn có thể xây dựng một doanh nghiệp mua bán nợ thành công và bền vững. Chúc các bạn thành công!

Gọi cho chúng tôi để được hỗ trợ:

HỖ TRỢ NGAY: 097.110.6895

Chúng tôi sẵn lòng hỗ trợ bạn trong mọi vấn đề liên quan đến đăng ký kinh doanh và các thủ tục hành chính khác.

Hướng Dẫn Thủ Tục, Hồ Sơ, Quy Trình Thành Lập Công Ty Mua Bán Nợ Hướng Dẫn Thủ Tục, Hồ Sơ, Quy Trình Thành Lập Công Ty Mua Bán Nợ Hướng Dẫn Thủ Tục, Hồ Sơ, Quy Trình Thành Lập Công Ty Mua Bán Nợ Hướng Dẫn Thủ Tục, Hồ Sơ, Quy Trình Thành Lập Công Ty Mua Bán Nợ

No votes yet.
Please wait...
097.110.6895
097.110.6895