Người dân có thể bị cấm xuất cảnh khi chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế?

Xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa như thế nào?

Giải thích các khái niệm liên quan

Tiền thuế nợ: Theo khoản 17 Điều 3 Luật Quản lý thuế 2019, tiền thuế nợ là số tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước mà cơ quan thuế quản lý nhưng người nộp thuế chưa nộp đúng hạn.

 • Nói cách khác, tiền thuế nợ bao gồm các khoản như: thuế, phí, lệ phí, thuế đất, thuế khai thác tài nguyên khoáng sản,…
  • Các khoản này do cơ quan thuế quản lý và thu.
  • Người nộp thuế chưa nộp đúng hạn vào ngân sách nhà nước.

Ví dụ:

 • Một doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp trễ hạn.
 • Một cá nhân nộp thuế thu nhập cá nhân trễ hạn.

Hệ quả của việc nợ thuế:

 • Phí chậm nộp: Người nộp thuế sẽ phải trả thêm phí chậm nộp.
 • Cưỡng chế thu hồi nợ: Cơ quan thuế có thể sử dụng các biện pháp cưỡng chế như kê biên tài sản hoặc phong tỏa tài khoản ngân hàng.
 • Phạt hành chính: Người nộp thuế có thể bị phạt vì hành vi nợ thuế.
 • Truy cứu trách nhiệm hình sự: Trong trường hợp nghiêm trọng, người nộp thuế có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự vì tội trốn thuế.

Giải quyết nợ thuế:

 • Liên hệ cơ quan thuế: Xác định số tiền thuế nợ, nguyên nhân và thời hạn nộp.
 • Lập kế hoạch thanh toán: Xác định nguồn tiền và thời gian thanh toán.
 • Thanh toán: Thanh toán đúng thời hạn đã cam kết.

Tạm hoãn xuất cảnh: Theo khoản 7 Điều 2 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019, tạm hoãn xuất cảnh là việc dừng hoặc không cho phép công dân xuất cảnh có thời hạn.

 • Tạm hoãn xuất cảnh áp dụng trong các trường hợp sau:
  • Có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
  • Đang bị truy tố, xét xử về hành vi vi phạm pháp luật.
  • Đang chấp hành án phạt tù, án giáo dục, lao động công ích.
  • Chưa hoàn thành nghĩa vụ theo quy định pháp luật.
  • Có nguy cơ gây phương hại đến an ninh, quốc phòng, trật tự xã hội.
 • Thời hạn tạm hoãn xuất cảnh không quá 6 tháng, do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định.
 • Trường hợp được phép xuất cảnh trong thời gian tạm hoãn:
  • Có quyết định cho phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
  • Có lý do chính đáng như: đi chữa bệnh, điều trị y tế, thăm thân đột xuất,…

Phân tích quy định pháp luật về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với người nợ thuế

Luật pháp Việt Nam quy định việc tạm hoãn xuất cảnh đối với người nợ thuế nhằm đảm bảo việc thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước và tăng cường quản lý xuất nhập cảnh. Bài viết này sẽ phân tích chi tiết các quy định pháp luật liên quan đến vấn đề này.

Căn cứ pháp luật:

 1. Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019:
  • Quy định các trường hợp tạm hoãn xuất cảnh, trong đó có trường hợp “cá nhân, người đại diện theo pháp luật của người nộp thuế là doanh nghiệp thuộc trường hợp đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế” (Điều 36).
 2. Nghị định 126/2020/NĐ-CP về quản lý thuế:
  • Quy định chi tiết về thẩm quyền, thủ tục tạm hoãn xuất cảnh đối với người nợ thuế (Điều 21).

Quy định chi tiết:

Điều 36 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh 2019 nêu rõ các trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh, bao gồm:

 • Cá nhân và người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:
  • Những người này đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế và chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.
 • Các trường hợp khác:
  • Có quyết định tạm đình chỉ xuất cảnh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
  • Đang bị truy tố, xét xử về hành vi vi phạm pháp luật.
  • Đang chấp hành án phạt tù, án giáo dục, lao động công ích.
  • Có nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật chưa hoàn thành.
  • Có nguy cơ gây phương hại đến an ninh, quốc phòng, trật tự an ninh xã hội.

Điều 21 Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định cụ thể về thẩm quyền và thủ tục tạm hoãn xuất cảnh đối với người nợ thuế như sau:

 • Thẩm quyền:
  • Cơ quan quản lý thuế nơi cá nhân cư trú hoặc doanh nghiệp đặt trụ sở chính có thẩm quyền quyết định tạm hoãn xuất cảnh.
  • Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh tại cửa khẩu xuất cảnh sẽ thực hiện việc tạm hoãn xuất cảnh theo quyết định của cơ quan quản lý thuế.
 • Thủ tục:
  • Lập quyết định tạm hoãn xuất cảnh:
   • Cơ quan quản lý thuế lập quyết định tạm hoãn xuất cảnh và gửi cho cơ quan quản lý xuất nhập cảnh nơi cửa khẩu xuất cảnh.
  • Thực hiện tạm hoãn:
   • Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh thực hiện việc tạm hoãn xuất cảnh theo quyết định của cơ quan quản lý thuế.
  • Hủy bỏ quyết định tạm hoãn:
   • Khi người nộp thuế đã hoàn thành nghĩa vụ, cơ quan quản lý thuế có trách nhiệm hủy bỏ quyết định tạm hoãn xuất cảnh và thông báo cho cơ quan quản lý xuất nhập cảnh nơi cửa khẩu xuất cảnh.

Kết luận

Việc tạm hoãn xuất cảnh đối với người nợ thuế được quy định rõ ràng trong pháp luật Việt Nam nhằm đảm bảo người nộp thuế thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước. Các quy định này bao gồm cả thẩm quyền và thủ tục tạm hoãn xuất cảnh, giúp cơ quan chức năng thực hiện nghiêm túc việc quản lý xuất nhập cảnh và cưỡng chế thu nợ thuế khi cần thiết.

Phân tích các tình huống cụ thể về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với người nợ thuế

Trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh:

Cá nhân, doanh nghiệp đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế do chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế:

Điều kiện:

 • Có quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế do cơ quan thuế có thẩm quyền ban hành.
 • Chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo quy định.

Ví dụ cụ thể:

 1. Doanh nghiệp A:
  • Bị cơ quan thuế ra quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế do nợ thuế thu nhập doanh nghiệp.
  • Do doanh nghiệp A chưa nộp số tiền thuế nợ, nên doanh nghiệp A sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh.
 2. Cá nhân B:
  • Bị cơ quan thuế ra quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế do nợ thuế thu nhập cá nhân.
  • Do cá nhân B chưa nộp số tiền thuế nợ, nên cá nhân B sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh.

Lưu ý:

 • Số tiền nợ thuế không được quy định cụ thể trong quy định về tạm hoãn xuất cảnh. Do đó, bất kỳ khoản nợ thuế nào, dù lớn hay nhỏ, nếu đáp ứng các điều kiện nêu trên đều có thể dẫn đến việc tạm hoãn xuất cảnh.
 • Việc tạm hoãn xuất cảnh có thể áp dụng đối với cả cá nhân là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và bản thân doanh nghiệp.

Trường hợp không bị tạm hoãn xuất cảnh:

Cá nhân, doanh nghiệp đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế:

Điều kiện:

 • Đã nộp đầy đủ số tiền thuế nợ theo quy định.
 • Không còn bị cơ quan thuế cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế.

Ví dụ cụ thể:

 1. Doanh nghiệp A:
  • Đã nộp đầy đủ số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp còn nợ và được cơ quan thuế ra quyết định hủy bỏ quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế.
  • Doanh nghiệp A sẽ không bị tạm hoãn xuất cảnh.
 2. Cá nhân B:
  • Đã nộp đầy đủ số tiền thuế thu nhập cá nhân còn nợ và được cơ quan thuế ra quyết định hủy bỏ quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế.
  • Cá nhân B sẽ không bị tạm hoãn xuất cảnh.
Xem thêm  Trường hợp nào không được cung cấp dịch vụ kế toán?

Cá nhân, doanh nghiệp đang có khó khăn về tài chính và đã cam kết với cơ quan thuế về việc sẽ nộp đủ số tiền thuế nợ trong thời hạn nhất định:

Điều kiện:

 • Chứng minh được có khó khăn về tài chính khiến việc nộp đầy đủ số tiền thuế nợ trong thời hạn hiện tại là không khả thi.
 • Đã lập cam kết với cơ quan thuế về việc sẽ nộp đủ số tiền thuế nợ trong thời hạn nhất định.
 • Được cơ quan thuế có thẩm quyền chấp thuận cho phép xuất cảnh.

Ví dụ cụ thể:

 1. Doanh nghiệp A:
  • Đang gặp khó khăn về tài chính do ảnh hưởng của dịch Covid-19, không thể nộp đầy đủ số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp còn nợ trong thời hạn hiện tại.
  • Doanh nghiệp A đã lập cam kết với cơ quan thuế về việc sẽ nộp đủ số tiền thuế nợ trong vòng 6 tháng và được cơ quan thuế chấp thuận cho phép xuất cảnh.
 2. Cá nhân B:
  • Đang gặp khó khăn về tài chính do tai nạn, không thể nộp đầy đủ số tiền thuế thu nhập cá nhân còn nợ trong thời hạn hiện tại.
  • Cá nhân B đã lập cam kết với cơ quan thuế về việc sẽ nộp đủ số tiền thuế nợ trong vòng 3 tháng và được cơ quan thuế chấp thuận cho phép xuất cảnh.

Kết luận

Việc tạm hoãn xuất cảnh đối với người nợ thuế là một biện pháp quan trọng nhằm đảm bảo người nộp thuế thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước. Các quy định pháp luật này không chỉ nêu rõ điều kiện và thủ tục mà còn giúp cơ quan chức năng thực hiện hiệu quả việc quản lý và cưỡng chế thu nợ thuế khi cần thiết, đồng thời cung cấp các trường hợp ngoại lệ nhằm đảm bảo tính nhân đạo và linh hoạt trong thực thi pháp luật.

Hậu quả của việc bị tạm hoãn xuất cảnh đối với người nợ thuế

Việc bị tạm hoãn xuất cảnh có thể gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng cho cả cá nhân và doanh nghiệp, bao gồm:

Ảnh hưởng đến công việc, học tập, sinh hoạt cá nhân của người nộp thuế:

 1. Bị gián đoạn công việc:
  • Nếu người nộp thuế là người lao động, việc bị tạm hoãn xuất cảnh có thể khiến họ mất việc làm hoặc bị giảm thu nhập do không thể tham gia các công tác, hội nghị hoặc khóa đào tạo ở nước ngoài.
 2. Bị gián đoạn học tập:
  • Nếu người nộp thuế là học sinh, sinh viên, việc bị tạm hoãn xuất cảnh có thể khiến họ bị gián đoạn việc học tập ở nước ngoài, ảnh hưởng đến kết quả học tập và kế hoạch học tập dài hạn.
 3. Gây khó khăn trong sinh hoạt cá nhân:
  • Việc bị tạm hoãn xuất cảnh có thể gây khó khăn trong việc di chuyển, đặc biệt là khi có những công việc cá nhân cần giải quyết ở nước ngoài, như thăm người thân, điều trị y tế hoặc tham gia các sự kiện quan trọng.

Gây khó khăn trong việc giao thương, kinh doanh của doanh nghiệp:

 1. Mất cơ hội hợp tác kinh doanh:
  • Doanh nghiệp có thể mất cơ hội hợp tác với các đối tác nước ngoài nếu người đại diện theo pháp luật bị tạm hoãn xuất cảnh, gây ảnh hưởng đến các kế hoạch kinh doanh quốc tế.
 2. Ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án đầu tư:
  • Việc tạm hoãn xuất cảnh có thể làm chậm tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, đặc biệt là các dự án đầu tư nước ngoài, do người đại diện không thể trực tiếp giám sát hoặc ký kết các thỏa thuận quan trọng.
 3. Gây thiệt hại về tài chính:
  • Doanh nghiệp có thể chịu thiệt hại về tài chính do không thể tham gia các hoạt động kinh doanh quốc tế, dẫn đến mất doanh thu và cơ hội thị trường.

Gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của cá nhân, doanh nghiệp:

 1. Gây mất lòng tin đối với đối tác, khách hàng:
  • Việc bị tạm hoãn xuất cảnh có thể khiến đối tác và khách hàng mất lòng tin, đặc biệt là các đối tác, khách hàng nước ngoài, do lo ngại về khả năng tài chính và uy tín của cá nhân hoặc doanh nghiệp.
 2. Làm ảnh hưởng đến hình ảnh, thương hiệu của cá nhân, doanh nghiệp:
  • Sự cố này có thể làm giảm uy tín và ảnh hưởng xấu đến hình ảnh, thương hiệu của cá nhân hoặc doanh nghiệp trên thị trường, gây khó khăn trong việc duy trì và mở rộng các mối quan hệ kinh doanh.

Ảnh hưởng về mặt tinh thần:

 1. Cảm thấy lo lắng, stress:
  • Việc bị tạm hoãn xuất cảnh có thể gây lo lắng, stress cho người nộp thuế, ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần và khả năng làm việc hiệu quả.
 2. Cảm thấy xấu hổ, bực tức:
  • Người nộp thuế có thể cảm thấy xấu hổ, bực tức do sự cố này, ảnh hưởng đến tâm lý và các mối quan hệ xã hội của họ.

Lời khuyên:

 • Tuân thủ quy định về thuế:
  • Người nộp thuế nên tuân thủ đầy đủ các quy định về thuế để tránh bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế và bị tạm hoãn xuất cảnh.
 • Nộp đủ số tiền thuế nợ:
  • Nếu đã bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế, người nộp thuế cần nhanh chóng nộp đủ số tiền thuế nợ để được hủy bỏ quyết định cưỡng chế và không bị tạm hoãn xuất cảnh.

Bằng cách tuân thủ các quy định và nhanh chóng giải quyết các khoản thuế nợ, cá nhân và doanh nghiệp có thể tránh được các hậu quả nghiêm trọng và duy trì được hoạt động công việc, kinh doanh và các kế hoạch cá nhân.

Biện pháp để tránh bị hoãn xuất cảnh

Để ngăn chặn tình trạng bị hoãn xuất cảnh do nợ thuế, cá nhân và doanh nghiệp có thể thực hiện các biện pháp sau:

Nộp thuế đầy đủ và đúng hạn theo quy định:

 • Đây là biện pháp quan trọng nhất để tránh bị hoãn xuất cảnh. Cá nhân và doanh nghiệp phải tuân thủ đúng các quy định về thời hạn, số tiền và phương thức nộp thuế.
 • Sử dụng các dịch vụ thuế điện tử giúp nộp thuế nhanh chóng, tiện lợi và chính xác.
 • Lưu giữ đầy đủ các hóa đơn, chứng từ liên quan đến việc nộp thuế để làm bằng chứng khi cần.

Khai báo thuế trung thực và chính xác:

 • Khai báo thiếu sót hoặc gian lận thuế là nguyên nhân chính dẫn đến việc bị cưỡng chế thi hành các quyết định hành chính về quản lý thuế và bị hoãn xuất cảnh.
 • Cá nhân và doanh nghiệp cần khai báo thuế trung thực và chính xác theo quy định pháp luật.
 • Nếu có bất kỳ thắc mắc nào về khai báo thuế, nên liên hệ với cơ quan thuế để được hướng dẫn.

Hợp tác với cơ quan thuế trong quá trình kiểm tra, thanh tra:

 • Khi cơ quan thuế tiến hành kiểm tra, thanh tra, cá nhân và doanh nghiệp cần cung cấp đầy đủ và trung thực các hồ sơ, chứng từ theo yêu cầu.
 • Sự hợp tác với cơ quan thuế sẽ giúp quá trình kiểm tra, thanh tra diễn ra nhanh chóng, chính xác và giảm thiểu tranh chấp phát sinh.

Liên hệ cơ quan thuế để được hướng dẫn, giải đáp thắc mắc về nghĩa vụ thuế:

 • Nếu có bất kỳ thắc mắc nào về nghĩa vụ nộp thuế, cá nhân và doanh nghiệp nên liên hệ với cơ quan thuế để được giải đáp và hướng dẫn.
 • Chủ động tìm hiểu và giải quyết thắc mắc về nghĩa vụ nộp thuế giúp tuân thủ đúng quy định pháp luật và tránh rủi ro pháp lý.

Các biện pháp bổ sung:

 • Thường xuyên theo dõi các văn bản quy định pháp luật về thuế để cập nhật những thay đổi mới nhất.
 • Tham gia các khóa tập huấn về kiến thức thuế để nâng cao nhận thức về nghĩa vụ nộp thuế.
 • Sử dụng các dịch vụ tư vấn thuế của các công ty uy tín để được hỗ trợ trong việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế.
Thủ tục khôi phục mã số thuế
Word TAX and blurred accountant on background

Khác Biệt Giữa Tiền Chậm Nộp Thuế và Tiền Chậm Nộp Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Thuế

No votes yet.
Please wait...
097.110.6895
097.110.6895