Cố tình đăng ký thông tin DKKD không trung thực sẽ bị phạt như nào?

Cố tình đăng ký thông tin DKKD không trung thực sẽ bị phạt như nào?

Việc kê khai thông tin DKKD không trung thực trong quá trình đăng ký kinh doanh là một trong những vi phạm pháp luật phổ biến. Nhưng quy trình xử lý vi phạm này ra sao? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây với Luật Gia Bùi.

Cố tình đăng ký thông tin DKKD không trung thực sẽ bị phạt như nào?

Theo quy định tại Điều 43 của Nghị định 122/2021/NĐ-CP, việc kê khai thông tin DKKD không trung thực trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp sẽ bị xử phạt hành chính. Cụ thể:

  • Mức phạt tiền sẽ dao động từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.

Vi phạm này áp dụng cho các hành vi sau:

  1. Kê khai thông tin không trung thực, không chính xác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.
  2. Kê khai thông tin không trung thực, không chính xác trong hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, nhằm mục đích được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Khi phát hiện thông tin DKKD không trung thực trong quá trình đăng ký kinh doanh, quy trình xử lý sẽ tuân theo quy định tại Điều 69 của Nghị định 01/2021/NĐ-CP như sau:

  1. Xử lý trường hợp cấp đăng ký doanh nghiệp không đúng hồ sơ, trình tự, thủ tục hoặc thông tin kê khai không trung thực, không chính xác:a) Trường hợp cấp đăng ký doanh nghiệp không tuân thủ trình tự, thủ tục theo quy định, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ gửi thông báo cho doanh nghiệp và thực hiện lại việc cấp theo đúng quy định.b) Nếu hồ sơ đăng ký không đúng theo quy định, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ thông báo rằng Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp không có hiệu lực và yêu cầu doanh nghiệp hoàn chỉnh và nộp lại hồ sơ trong thời hạn 30 ngày.

    c) Trường hợp đăng ký thay đổi nội dung không đúng hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ thông báo và yêu cầu hoàn chỉnh hồ sơ trong thời hạn 30 ngày.

  2. Xử lý trường hợp thông tin kê khai không trung thực, không chính xác:a) Nếu thông tin kê khai không chính xác, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý và yêu cầu doanh nghiệp hoàn chỉnh hồ sơ trong thời hạn 30 ngày.b) Trong trường hợp hồ sơ không được hoàn chỉnh và nộp lại theo quy định, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ yêu cầu doanh nghiệp báo cáo theo quy định và tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ.
Xem thêm  Hướng Dẫn Toàn Diện về Hồ Sơ, Thủ Tục và Điều Kiện Thành Lập Công Ty, Doanh Nghiệp Từ A đến Z

Trên cơ sở các quy định này, doanh nghiệp có thể gộp các nội dung thay đổi hợp pháp của các lần đăng ký sau đó trong một bộ hồ sơ để được cấp một lần đăng ký mới.

Như vậy, quy trình xử lý vi phạm khi kê khai thông tin DKKD không trung thực trong quá trình đăng ký kinh doanh có thể được tóm tắt như sau:

Bước 1: Phòng ĐKKD thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời, thông báo rằng Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được cấp trên cơ sở hồ sơ đăng ký có thông tin kê khai không trung thực, không chính xác là không có hiệu lực.

Bước 2: Doanh nghiệp phải làm việc với cơ quan thanh tra để xác định mức phạt và thực hiện nộp phạt tại kho bạc theo quy định của pháp luật. Sau khi có quyết định phạt, doanh nghiệp cần liên hệ với Phòng ĐKKD để tiếp tục xử lý hồ sơ.

Bước 3: Doanh nghiệp cần điều chỉnh lại các thông tin không trung thực trong hồ sơ và nộp lại hồ sơ thay đổi ĐKKD. Doanh nghiệp có thể tổng hợp các nội dung thay đổi hợp pháp từ các lần đăng ký trước đó vào một bộ hồ sơ mới để được cấp một lần đăng ký thay đổi mới.

Lưu ý rằng, đối với các trường hợp khai thông tin không trung thực và có tranh chấp, Phòng ĐKKD sẽ không giải quyết các tranh chấp này. Thay vào đó, doanh nghiệp sẽ được yêu cầu liên hệ với tòa án để giải quyết, theo quy định của điều 4 trong Thông tư 01/2021/NĐ-CP và điều 30 trong Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015.

Cụ thể:

  • Theo điều 4 của Thông tư 01/2021/NĐ-CP, cơ quan ĐKKD không giải quyết tranh chấp giữa các thành viên, cổ đông của công ty với nhau hoặc với tổ chức, cá nhân khác hoặc giữa doanh nghiệp với tổ chức, cá nhân khác.
  • Điều 30 của Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 quy định rằng các tranh chấp liên quan đến hoạt động kinh doanh, thương mại giữa các cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh, và đều có mục đích lợi nhuận, sẽ thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án.

Vì vậy, trong các tình huống này, doanh nghiệp sẽ cần liên hệ trực tiếp với tòa án để giải quyết tranh chấp theo quy định của pháp luật.

Gọi cho chúng tôi để được hỗ trợ:

 HỖ TRỢ NGAY: 097.110.6895

Chúng tôi sẵn lòng hỗ trợ bạn trong mọi vấn đề liên quan đến đăng ký kinh doanh và các thủ tục hành chính khác.

 

Rating: 5.00/5. From 1 vote.
Please wait...
097.110.6895
097.110.6895