Giảm vốn điều lệ do không góp đủ: Thời gian, mức phạt và thủ tục

Giảm vốn điều lệ do không góp đủ

Các trường hợp giảm vốn điều lệ do không góp đủ được quy định cụ thể như sau:

 1. Trường hợp 1: Quá thời hạn góp vốn mà thành viên, cổ đông chưa góp đủ:
  • Công ty phải đăng ký điều chỉnh vốn bằng giá trị vốn thực góp trong vòng 30 ngày.
  • Các thành viên, cổ đông chưa góp phần vốn cam kết sẽ chịu trách nhiệm liên đới.
  • Không bị xử phạt hành chính về việc chậm đăng ký thay đổi vốn điều lệ.
 2. Trường hợp 2: Quá thời hạn đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ:
  • Công ty phải thực hiện thanh tra và bị xử phạt trước khi thực hiện giảm vốn.
  • Sau khi thanh tra và bị xử phạt, công ty mới được phép thực hiện thủ tục giảm vốn.
 3. Trường hợp 3: Trong thời hạn đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ:
  • Việc bán phần vốn góp chưa thanh toán dẫn đến các thay đổi về tỷ lệ vốn góp, thông tin thành viên, cổ đông sáng lập, hoặc thông tin về cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.
  • Công ty không phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ.
  • Các thủ tục cần thực hiện sẽ tuân thủ theo quy định cụ thể tại pháp luật, kèm theo các hồ sơ và giấy tờ tương ứng.

Lưu ý: – Luật Doanh nghiệp năm 2020 không có quy định về việc công ty được đăng ký điều chỉnh giảm vốn điều lệ trong thời hạn thành viên, cổ đông công ty thực hiện góp vốn điều lệ theo cam kết. – Trường hợp thành viên, cổ đông chưa góp đủ mà công ty đã thực hiện tăng vốn thì việc tăng vốn sẽ là hành vi giả mạo hồ sơ

Giảm vốn điều lệ do không góp đủ: Thời gian, mức phạt và thủ tục

Cụ thể về thời hạn và các trường hợp giảm vốn điều lệ do không góp đủ như sau:

 1. Giảm vốn cho công ty TNHH hai thành viên trở lên:
  • Thời hạn: 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
  • Nếu các thành viên chưa góp đủ, công ty phải đăng ký điều chỉnh vốn trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hết hạn góp vốn.
  • Các thành viên chưa góp đủ phải chịu trách nhiệm tương ứng với phần vốn cam kết đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trước ngày đăng ký thay đổi vốn điều lệ.
 2. Giảm vốn cho công ty TNHH một thành viên:
  • Thời hạn và quy trình tương tự như công ty TNHH hai thành viên trở lên.
 3. Giảm vốn cho công ty cổ phần:
  • Thời hạn: 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
  • Nếu cổ đông chưa thanh toán đủ hoặc chỉ thanh toán một phần, công ty phải đăng ký điều chỉnh vốn trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn phải thanh toán đủ.
  • Công ty phải đăng ký điều chỉnh vốn bằng mệnh giá số cổ phần đã được thanh toán đủ, trừ trường hợp số cổ phần chưa thanh toán đã được bán hết trong thời hạn 30 ngày.

 

Mức phạt khi không góp đủ vốn điều lệ không được quy định trực tiếp trong Nghị định số 122/2021/NĐ-CP. Thay vào đó, mức phạt áp dụng cho việc chậm thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh của công ty. Dưới đây là mức phạt cụ thể:

 1. Cảnh cáo và phạt tiền:
  • Cảnh cáo đối với vi phạm từ 01 ngày đến 10 ngày: Không có mức phạt tiền.
  • Phạt tiền từ 3.000.000 đến 5.000.000 đồng cho vi phạm từ 11 ngày đến 30 ngày.
  • Phạt tiền từ 5.000.000 đến 10.000.000 đồng cho vi phạm từ 31 ngày đến 90 ngày.
  • Phạt tiền từ 10.000.000 đến 20.000.000 đồng cho vi phạm từ 91 ngày trở lên.
 2. Mức phạt tối đa:
  • Phạt tiền từ 20.000.000 đến 30.000.000 đồng đối với hành vi không đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.
 3. Biện pháp khắc phục hậu quả:
  • Buộc thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đối với hành vi vi phạm.

Ngoài ra, các công ty có vốn nước ngoài cũng có thể bị phạt trong lĩnh vực đầu tư nếu vi phạm quy định về đăng ký đầu tư nước ngoài và hoạt động của văn phòng điều hành. Mức phạt cụ thể được quy định trong Điều 17 của Nghị định trên.

Khi các thành viên, cổ đông không góp đủ vốn điều lệ của công ty trong thời hạn quy định, công ty sẽ phải thực hiện các thủ tục giảm vốn điều lệ để phản ánh thực tế về tình trạng vốn của công ty. Dưới đây là hồ sơ, trình tự, và thủ tục cụ thể:

 1. Hồ sơ, trình tự, và thủ tục giảm vốn điều lệ:

  a. Hồ sơ cần chuẩn bị:

  • Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) hoặc Hội đồng quản trị (HĐQT) về việc giảm vốn điều lệ: Đây là văn bản quyết định việc giảm vốn điều lệ của công ty. Quyết định này cần ghi rõ các điều kiện, lý do và phương thức giảm vốn. Tải tại đây: Quyết định Đại Hội Đồng Cổ Đông
  • Biên bản họp ĐHĐCĐ hoặc HĐQT về việc thực hiện giảm vốn điều lệ: Biên bản này ghi lại nội dung của cuộc họp, bao gồm các ý kiến, quyết định và kết luận liên quan đến quá trình giảm vốn điều lệ. Tải tại đây: Biên bản họp cổ đông
  • Thông báo thay đổi Đăng ký kinh doanh: Đây là văn bản thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh về quyết định giảm vốn điều lệ của công ty. Tải tại đây: Thông báo thay đổi Đăng ký kinh doanh Phụ lục II-1
  • Giấy uỷ quyền thực hiện thủ tục Đăng ký kinh doanh: Nếu có, văn bản này là giấy tờ xác nhận việc ủy quyền cho cá nhân hoặc tổ chức nào đó để thực hiện các thủ tục liên quan đến đăng ký kinh doanh cho công ty. Tải tại đây: Giấy uỷ quyền thực hiện thủ tục Đăng ký kinh doanh

  b. Trình tự thực hiện: Nộp hồ sơ thay đổi và lệ phí công bố thông tin

  Công ty nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Đối với hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh, công ty cần nộp 01 bộ hồ sơ và thanh toán lệ phí công bố thông tin doanh nghiệp.

  Phương thức nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh:

  • Trực tuyến: tại trang web Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp: https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn. Hiện nay, tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, tất cả các hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh phải nộp trực tuyến. Cơ quan đăng ký kinh doanh không tiếp nhận hồ sơ trực tiếp cho thủ tục này. Mọi thông tin liên quan được thực hiện qua tài khoản đăng ký kinh doanh và kết quả sẽ được gửi về bằng bưu điện. Công ty cũng nộp lệ phí thay đổi và lệ phí công bố thông tin qua chuyển khoản qua thẻ ATM.
  • Trực tiếp: Hiện tại, chỉ có một số trường hợp đặc biệt khi doanh nghiệp chưa gộp mã số thuế với mã số doanh nghiệp thì Phòng Đăng ký kinh doanh mới tiếp nhận hồ sơ giấy trực tiếp từ doanh nghiệp. Khi nhận hồ sơ trực tiếp, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ cấp giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và tiến hành các thủ tục hành chính liên quan.
 2. Quy định pháp lý:
  • Theo Khoản 34 Điều 4 Luật Doanh nghiệp năm 2020, việc giảm vốn điều lệ phải tuân thủ các quy định cụ thể về thủ tục và trình tự được quy định trong Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn liên quan.
Xem thêm  Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty cùng quận chi tiết 2024

Giảm vốn điều lệ uy tín, chất lượng, báo giá trọn gói tại Luật Gia Bùi

Nếu quý khách hàng đang cần thực hiện thủ tục Giảm vốn điều lệ một cách nhanh chóng và đảm bảo chất lượng, Luật Gia Bùi sẽ là đối tác đáng tin cậy cho bạn. Dưới đây là những lợi ích và dịch vụ mà Luật Gia Bùi mang lại:

Thế mạnh của Luật Gia Bùi :

 • Với hơn 10 năm hoạt động trong lĩnh vực luật, doanh nghiệp, kế toán và thuế, Luật Gia Bùi có đội ngũ nhân sự được đào tạo chuyên môn cao và có kinh nghiệm thực tế.
 • Dịch vụ chuyên nghiệp, tuân thủ đúng luật và bảo mật thông tin, Luật Gia Bùi đã trở thành đối tác của hàng nghìn doanh nghiệp lớn và nhỏ.
 • Báo giá trọn gói từ A đến Z, rõ ràng và không gây nhầm lẫn, đảm bảo không có chi phí phát sinh.
 • Hỗ trợ kê khai thuế miễn phí cho quý đầu và hỗ trợ trọn đời khi khách hàng có nhu cầu.

Dịch vụ của Luật Gia Bùi :

 • Tư vấn miễn phí, tận tâm và nhiệt tình về mọi vấn đề liên quan đến pháp lý, lựa chọn tên và thủ tục thay đổi tên công ty TNHH 1 thành viên.
 • Đại diện theo ủy quyền của khách hàng để hoàn thiện hồ sơ và làm việc với cơ quan có thẩm quyền, từ việc nộp hồ sơ đến nhận kết quả.
 • Bàn giao kết quả tận nơi cho khách hàng để đảm bảo sự thuận tiện và tin cậy.
 • Tư vấn miễn phí về các vấn đề thuế và các vướng mắc khác sau khi công ty đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới.

Với sự uy tín, chất lượng và dịch vụ trọn gói của mình, Luật Gia Bùi cam kết sẽ đồng hành và hỗ trợ bạn mọi lúc, mọi nơi trong quá trình thực hiện thủ tục Giảm vốn điều lệ .

Dưới đây là quy trình Giảm vốn điều lệ của Luật Gia Bùi:

 1. Tiếp nhận và nắm bắt thông tin: Đội ngũ chuyên viên của Luật Gia Bùi tiếp nhận và nắm bắt thông tin mà khách hàng cung cấp để hiểu rõ về yêu cầu và nhu cầu cụ thể của họ.
 2. Báo giá trực tiếp: Luật Gia Bùi cung cấp báo giá trực tiếp qua điện thoại hoặc Zalo, giúp khách hàng nắm bắt kỹ càng, rõ ràng và dễ dàng đưa ra quyết định có hợp tác với Luật Gia Bùi hay không.
 3. Ký hợp đồng: Sau khi thống nhất về giá cả và dịch vụ, Luật Gia Bùi và khách hàng ký kết hợp đồng để chính thức bắt đầu quá trình thay đổi tên công ty.
 4. Cung cấp thông tin: Khách hàng cung cấp thông tin theo yêu cầu của Luật Gia Bùi để chúng tôi có thể soạn thảo và hoàn thiện bộ hồ sơ thay đổi tên công ty.
 5. Nộp hồ sơ và nhận kết quả: Luật Gia Bùi nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền và tiếp nhận kết quả. Sau đó, chúng tôi bàn giao tận nơi cho khách hàng để đảm bảo sự thuận tiện và tin cậy.
 6. Tư vấn sau khi cấp GCN đăng ký kinh doanh mới: Đối với các vướng mắc khác sau khi công ty đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới, Luật Gia Bùi sẽ tiếp tục tư vấn và hỗ trợ khách hàng để đảm bảo hoạt động kinh doanh diễn ra suôn sẻ.

Quý khách hàng TOÀN QUỐC đang mong muốn tìm một đơn vị tư vấn dịch vụ tư vấn thành lập công ty giá rẻ, thành lập doanh nghiệp vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây.

Gọi cho chúng tôi để được hỗ trợ:

 HỖ TRỢ NGAY: 097.110.6895

Chúng tôi sẵn lòng hỗ trợ bạn trong mọi vấn đề liên quan đến đăng ký kinh doanh và các thủ tục hành chính khác.

No votes yet.
Please wait...
097.110.6895
097.110.6895