Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc để được giảm trừ gia cảnh

Bài viết Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc để được giảm trừ gia cảnh được Luật Gia Bùi tổng hợp và điều chỉnh chính xác thông tin và đăng tải lại trên website. Nếu bạn có bất cứ nhu cầu cần tư vấn về Luật, hãy liên hệ với dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

Theo quy định chúng ta sẽ được tính trừ các khoản không chịu thuế vào thu nhập tính thuế TNCN. Vậy các điều kiện giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc là gì? Người phụ thuộc trong giảm trừ gia cảnh bao gồm những đối tượng nào? Người nộp thuế được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc nếu người nộp thuế đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế. Để đăng ký thuế người phụ thuộc phải có giấy tờ gì để chứng minh?

1. Nguyên tắc giảm trừ gia cảnh:

– Giảm trừ gia cảnh cho bản thân người nộp thuế:

+ Mức giảm trừ gia cảnh cho bản thân người nộp thuế: 9.000.000 đồng/tháng, tương ứng với 108.000.000 đồng/người/năm.

+ Người nộp thuế có nhiều nguồn thu nhập từ tiền lương, tiền công, từ kinh doanh thì tại một thời điểm (tính đủ theo tháng) người nộp thuế lựa chọn tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại một nơi.

+ Đối với người nước ngoài là cá nhân cư trú tại Việt Nam được tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân từ tháng 01 hoặc từ tháng đến Việt Nam trong trường hợp cá nhân lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam đến tháng kết thúc hợp đồng lao động và rời Việt Nam trong năm tính thuế.

+ Trong năm tính thuế cá nhân chưa giảm trừ cho bản thân hoặc giảm trừ cho bản thân chưa đủ 12 tháng thì được giảm trừ đủ 12 tháng khi thực hiện quyết toán thuế theo quy định.

– Giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc:

+ Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc: 3,6 triệu đồng/tháng, tương ứng 43.200.000 đồng/người/năm.

+ Người nộp thuế được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc nếu người nộp thuế đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế.

+ Người nộp thuế chưa tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc trong năm tính thuế thì được tính giảm trừ cho người phụ thuộc kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng khi người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế và có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc.

+ Mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một người nộp thuế trong năm tính thuế.

+ Trường hợp nhiều người nộp thuế có chung người phụ thuộc phải nuôi dưỡng thì người nộp thuế tự thỏa thuận để đăng ký giảm trừ gia cảnh vào một người nộp thuế (do đó người nộp thuế nào có mức lương cao hơn thì nên đăng ký người phụ thuộc)

 2. Quy định về người phụ thuộc:

Đối với người phụ thuộc là con: Con đẻ, con nuôi, con ngoài giá thú.

– Người phụ thuộc là con gồm những đối tượng sau:

+ Con dưới 18 tuổi (tính đủ theo tháng).

+ Con từ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật, không có khả năng lao động.

+ Con đang theo học tại Việt Nam hoặc nước ngoài tại bậc học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, kể cả con từ 18 tuổi trở lên đang học bậc học phổ không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.

– Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc gồm các giấy tờ sau:

+ Bản chụp Giấy khai sinh và bản chụp Chứng minh nhân dân (nếu có).

+ Bản chụp Giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật đối với con bị khuyết tật.

+ Bản chụp Thẻ sinh viên hoặc bản khai có xác nhận của nhà trường hoặc giấy tờ khác chứng minh đang theo học tại các trường học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, trung học phổ thông hoặc học nghề đối với con đang theo học tại các trường cao đẳng, đại học….

+ Bản chụp quyết định công nhận việc nuôi con nuôi, quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các trường hợp con nhận nuôi, con riêng, con ngoài giá thú….

Đối với người phụ thuộc là vợ, chồng

– Người phụ thuộc là vợ, chồng phải đáp ứng các điều kiện sau:

+ Nếu vợ hoặc chồng trong độ tuổi lao động phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

Bị khuyết tật, không có khả năng lao động. Không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.

+  Nếu vợ hoặc chồng ngoài độ tuổi lao động phải không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.

– Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc gồm:

+ Bản chụp Chứng minh nhân dân.

+ Bản chụp sổ hộ khẩu (chứng minh được mối quan hệ vợ chồng) hoặc Bản chụp Giấy chứng nhận kết hôn.

+ Hồ sơ chứng minh cần có thêm giấy tờ khác chứng minh người phụ thuộc không có khả năng lao động như bản chụp Giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật đối với người khuyết tật không có khả năng lao động, bản chụp hồ sơ bệnh án đối với người mắc bệnh không có khả năng lao động (như bệnh AIDS, ung thư, suy thận mãn,..).

Đối với người phụ thuộc là cha đẻ, mẹ đẻ; cha vợ, mẹ vợ (hoặc cha chồng, mẹ chồng); cha dượng, mẹ kế; cha nuôi, mẹ nuôi hợp pháp của người nộp thuế đáp ứng điều kiện sau:

– Nếu đối tượng trong độ tuổi lao động phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

Bị khuyết tật, không có khả năng lao động. Không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.

– Nếu đối tượng ngoài độ tuổi lao động phải không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.

– Hồ sơ chứng minh gồm:

+ Bản chụp Chứng minh nhân dân.

+ Giấy tờ hợp pháp để xác định mối quan hệ của người phụ thuộc với người nộp thuế như bản chụp sổ hộ khẩu (nếu có cùng sổ hộ khẩu), giấy khai sinh, quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

+ Nếu trong độ tuổi lao động thì ngoài các giấy tờ nêu trên, hồ sơ chứng minh cần có thêm giấy tờ chứng minh là người khuyết tật, không có khả năng lao động như bản chụp Giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật đối với người khuyết tật không có khả năng lao động, bản chụp hồ sơ bệnh án đối với người mắc bệnh không có khả năng lao động (như bệnh AIDS, ung thư, suy thận mãn,..).

Xem thêm  Thủ tục công bố tiêu chuẩn thực phẩm chức năng nhập khẩu

Đối với Các cá nhân khác không nơi nương tựa mà người nộp thuế đang phải trực tiếp nuôi dưỡng như anh ruột, chị ruột, em ruột, ông nội, bà nội; ông ngoại, bà ngoại; cô ruột, dì ruột, cậu ruột, chú ruột, bác ruột, cháu ruột và người phải trực tiếp nuôi dưỡng khác theo quy định của pháp luật thì phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

– Nếu đối tượng trong độ tuổi lao động phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

Bị khuyết tật, không có khả năng lao động. Không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.

– Nếu đối tượng ngoài độ tuổi lao động phải không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.

3. Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc:

+  Bản chụp Chứng minh nhân dân hoặc Giấy khai sinh.

+  Các giấy tờ hợp pháp để xác định trách nhiệm nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật như

Bản chụp giấy tờ xác định nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật (nếu có).

Bản chụp sổ hộ khẩu (nếu có cùng sổ hộ khẩu).

Bản chụp đăng ký tạm trú của người phụ thuộc (nếu không cùng sổ hộ khẩu).

Bản tự khai của người nộp thuế theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi người nộp thuế cư trú về việc người phụ thuộc đang sống cùng.

Bản tự khai của người nộp thuế theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi người phụ thuộc đang cư trú về việc người phụ thuộc hiện đang cư trú tại địa phương và không có ai nuôi dưỡng (trường hợp không sống cùng).

+ Người phụ thuộc trong độ tuổi lao động thì ngoài các giấy tờ nêu trên, hồ sơ chứng minh cần có thêm giấy tờ chứng minh không có khả năng lao động như bản chụp Giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật đối với người khuyết tật không có khả năng lao động, bản chụp hồ sơ bệnh án đối với người mắc bệnh không có khả năng lao động (như bệnh AIDS, ung thư, suy thận mãn,..).

4. Có cần xác nhận bố mẹ có mức thu nhập dưới 1 triệu/tháng không?

Tóm tắt câu hỏi:

Em chào anh/chị. Anh /chị cho em hỏi về hồ sơ miễn trừ gia cảnh Em hiện có thu nhập 10 triệu đồng/tháng. Em có con nhỏ 3 tháng tuổi và bố mẹ ngoài độ tuổi lao động. Anh/ chị cho em hỏi hồ sơ chứng minh người phụ thuộc ngoài chứng minh nhân dân photo, bản sao sổ hộ khẩu thì có cần giấy xác nhận bố mẹ có mức thu nhập dưới 1 triệu/tháng của ủy ban nhân dân xã nữa không ạ? 

Luật sư tư vấn:

Khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC và Điều 12 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP sửa đổi bởi Nghị định 12/2015/NĐ-CP thì người phụ thuộc bao gồm:

– Con dưới 18 tuổi (bao gồm con đẻ, con nuôi hợp pháp, con riêng của vợ, con riêng của chồng);

– Con đẻ, con nuôi hợp pháp, con riêng của vợ, con riêng của chồng từ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật không có khả năng lao động;

– Con đang học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, kể cả con từ 18 tuổi trở lên đang học bậc học phổ thông mà không có thu nhập có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.

– Người ngoài độ tuổi lao động, người trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật nhưng bị khuyết tật không có khả năng lao động mà không có thu nhập hoặc có thu nhập nhưng không vượt quá mức thu nhập quy định tại Khoản 4 Điều này, bao gồm:

+ Vợ hoặc chồng của người nộp thuế đáp ứng điệu kiện người phụ thuộc theo quy định tại Thông tư 111/2013/TT-BTC

+ Cha đẻ, mẹ đẻ, cha dượng, mẹ kế, cha mẹ nuôi hợp pháp, cha vợ, mẹ vợ (hoặc cha chồng, mẹ chồng) của người nộp thuế;

+ Cá nhân khác không nơi nương tựa mà người nộp thuế phải trực tiếp nuôi dưỡng bao gồm: Anh ruột, chị ruột, em ruột của người nộp thuế; Ông nội, bà nội; ông ngoại, bà ngoại; cô ruột, dì ruột, cậu ruột, chú ruột, bác ruột của người nộp thuế; Cháu ruột của người nộp thuế bao gồm: con của anh ruột, chị ruột, em ruột; Người phải trực tiếp nuôi dưỡng khác theo quy định của pháp luật.

Và tùy từng đối tượng cụ thể mà người nộp thuế phải chuẩn bị những hồ sơ, giấy tờ cần thiết để chứng minh. Trong trường hợp của bạn, thì bạn có con nhỏ dưới 3 tháng tuổi và bố mẹ ngoài độ tuổi lao động. Do đó, hồ sơ chứng minh những người phụ thuộc theo quy định của Điểm g Khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC, sửa đổi bởi Thông tư 92/2015/TT-BTC bao gồm:

– Một, đối với con nhỏ dưới 3 tháng tuổi: hồ sơ chứng minh là bản chụp Giấy khai sinh và bản chụp Chứng minh nhân dân (nếu có);

– Hai , đối với bố mẹ ngoài độ tuổi lao động thì bạn cần chuẩn bị hồ sơ chứng minh gồm các giấy tờ sau:

(1) Bản chụp Chứng minh nhân dân của bố mẹ bạn;

(2) Giấy tờ hợp pháp để xác định mối quan hệ của bố mẹ bạn và bạn như bản chụp sổ hộ khẩu (nếu có cùng sổ hộ khẩu), giấy khai sinh, quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

(3) Trường hợp bố mẹ bạn trong độ tuổi lao động thì ngoài các giấy tờ nêu trên, hồ sơ chứng minh cần có thêm giấy tờ chứng minh là người khuyết tật, không có khả năng lao động như bản chụp Giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật đối với người khuyết tật không có khả năng lao động, bản chụp hồ sơ bệnh án đối với người mắc bệnh không có khả năng lao động (như bệnh AIDS, ung thư, suy thận mãn,..).

Như vậy, nếu bố mẹ bạn đã ngoài độ tuổi lao động thì hồ sơ chứng minh chỉ cần bản sao chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu hoặc giấy tờ liên quan khác để xác định rõ mối quan hệ của bố mẹ bạn với bạn. Bạn không cần phải có giấy xác nhận bố mẹ bạn có mức thu nhập dưới 1 triệu/tháng của ủy ban xã.

Nguồn: https://luatduonggia.vn/ho-so-chung-minh-nguoi-phu-thuoc-de-duoc-giam-tru-gia-canh/

097.110.6895
097.110.6895