MẪU CAM KẾT KHÔNG PHÁT SINH THU NHẬP TẠI CÔNG TY

“Cam kết không phát sinh thu nhập tại công ty” là một cam kết mà một cá nhân hoặc một tổ chức đưa ra, cam kết rằng họ không sẽ không tạo ra bất kỳ thu nhập nào từ công ty hoặc doanh nghiệp mà họ đang tham gia. Cam kết này có thể được yêu cầu hoặc được đưa ra trong một số tình huống, ví dụ như:

  1. Khi một nhân viên mới vào làm việc tại công ty, họ có thể ký kết một cam kết không sử dụng thông tin nội bộ của công ty để tạo ra thu nhập cá nhân hoặc không tham gia vào các hoạt động mâu thuẫn với công việc của họ tại công ty.
  2. Trong các giao dịch kinh doanh, các bên có thể đưa ra cam kết không tạo ra bất kỳ thu nhập phụ nào từ giao dịch đó, đảm bảo rằng mọi thu nhập sẽ được chia sẻ hoặc được sử dụng một cách công bằng.
  3. Trong một số trường hợp, đặc biệt là trong các tình huống pháp lý hoặc tài chính, cam kết không phát sinh thu nhập tại công ty có thể là một yêu cầu hoặc điều kiện cần thiết để tuân thủ các quy định hoặc thỏa thuận.

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CAM KẾT KHÔNG PHÁT SINH THU NHẬP TẠI CÔNG TY
Kính gửi: Chi cục thuế quận …

1. Tên tôi là:
2.Mã số thuế:
3. Địa chỉ cư trú:
4. Số điện thoại liên hệ:

Xem thêm  Hóa đơn điện tử trên 20.000.000 đồng có bắt buộc là hình thức thanh toán " Chuyển khoản" không?

Tôi cam kết rằng, năm 2020, 2021, 2022 tôi không có làm việc và không có thu nhập tại CÔNG TY TNHH … (Mã số thuế: …..).
Tuy nhiên, theo thông tin quyết toán trên Etax Mobile CÔNG TY TNHH … lại khai thu nhập của tôi tại đơn vị như sau:
– Năm 2020: Thu nhập chịu thuế là: 10.457.000 vnđ
– Năm 2021:  Thu nhập chịu thuế là 82.986.000 vnđ
– Năm 2022: Thu nhập chịu thuế là 43.731.000 vnđ

Vì vậy, căn cứ bảng cam kết này tôi xin khẳng định năm 2020, 2021, 2022 tôi không làm việc tại CÔNG TY TNHH … cũng như không nhận được bất kỳ đồng lương nào tại công ty trên. Kính đề nghị chi cục thuế quận … làm việc với CÔNG TY TNHH … và đề nghị công ty điều chỉnh lại số liệu cho đúng.

Tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai. Xin chân thành cảm ơn.

CÁ NHÂN CAM KẾT
(Ký, ghi rõ họ tên)

Tải file về tại đây:

Gọi cho chúng tôi để được hỗ trợ:

 HỖ TRỢ NGAY: 097.110.6895

Chúng tôi sẵn lòng hỗ trợ bạn trong mọi vấn đề liên quan đến đăng ký kinh doanh và các thủ tục hành chính khác.

No votes yet.
Please wait...
097.110.6895
097.110.6895