Mẫu bản tự kiểm điểm đảng viên chấp hành điều lệ Đảng

Bài viết Mẫu bản tự kiểm điểm đảng viên chấp hành điều lệ Đảng được Luật Gia Bùi tổng hợp và điều chỉnh chính xác thông tin và đăng tải lại trên website. Nếu bạn có bất cứ nhu cầu cần tư vấn về Luật, hãy liên hệ với dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

1. Mẫu bản kiểm điểm đảng viên chấp hành điều lệ Đảng:

Theo quy định của điều lệ đảng thì các đảng viên khi vi phạm, mắc lỗi trong quá trình hoạt động, làm việc tại các cơ quan, tổ chức phải viết bản kiểm điểm. Vậy, mẫu bản tự kiểm điểm đảng viên chấp hành điều lệ Đảng như thế nào?

Dịch vụ Luật sư tư vấn pháp luật qua điện thoại: 097.110.6895      

1. Mẫu bản kiểm điểm đảng viên chấp hành điều lệ Đảng:

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

… ngày, … tháng … năm …

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN NĂM …

Họ và tên: … Ngày sinh: …

Chức vụ Đảng: Đảng viên

Chức vụ chính quyền: (nếu có):…

Chức vụ đoàn thể: (nếu có):…

Đơn vị công tác:….

Chi bộ:….

Về tư tưởng chính trị:

– Có quan điểm chính trị kiên định, luôn trung thành với đường lối của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; trung thành, tin tưởng vào chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

– Luôn chấp hành tốt các quan điểm, chủ trương đường lối và các Nghị quyết của Đảng, thực hiện đúng các quy định của pháp luật;

– Luôn có tinh thần tự giác cao trong việc học tập, công tác, không ngừng học hỏi để nâng cao trình độ lý luận chính trị chuyên môn nghiệp vụ, cũng như năng lực công tác.

Về phẩm chất đạo đức, lối sống:

– Luôn có ý thức tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng; tuyên truyền pháp luật, thực hiện đúng các quy định của pháp luật;

– Là Đảng viên, tôi luôn trung thực, hòa nhã với mọi người, thẳng thắn, có ý thức xây dựng và giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất của Đảng;

– Luôn lắng nghe ý kiến đóng góp, góp ý của nhân dân, có mối quan hệ gắn bó, thân thiết với nhân dân, luôn tôn trọng và phát huy tối đa quyền làm chủ của nhân dân;

– Kiên quyết, tích cực đấu tranh với những biểu hiện sai trái, chia rẽ, làm mất đoàn kết, không nể nang hoặc có ý tư thù đối với người góp ý, luôn có thái độ tôn trọng và lắng nghe ý kiến, góp ý của mọi người để điều chỉnh lời nói, việc làm của bản thân;

– Có lối sống trong sạch, gương mẫu, lành mạnh, không mê tín dị đoan; không rượu chè, cờ bạc, không có quan hệ nam nữ bất chính; kê khai trung thực, đúng số tài sản và thu nhập cá nhân hàng năm; không tham ô, không lãng phí, không có tiếp tay, bao che cho hành vi tham ô, lãng phí; không nhận hối lộ, đưa hối lộ, không chạy/không chấp nhận việc chạy chức, chạy quyền.

Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:

– Có tinh thần trách nhiệm cao, đạt kết quả cao trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, cụ thể:

* Về công tác chuyên môn:…

* Về công tác Chi bộ:…(nếu có thành tích cụ thể thì ghi rõ như: Được Huyện ủy tặng bằng khen, được Tỉnh ủy tặng bằng khen,…)

– Hoàn thành tốt nghĩa vụ của công dân nơi cư trú; thực hiện tốt các công việc mà bên Chi bộ giao.

Về ý thức tổ chức kỷ luật:

– Thực hiện đúng các nguyên tắc tập trung dân chủ trong việc tổ chức, hoạt động và sinh hoạt của Đảng, chấp hành đúng sự phân công, cũng như sự điều động của Chi bộ, đơn vị đang công tác;

– Luôn thực hiện nề nếp, chế độ sinh hoạt Đảng và đóng Đảng phí theo quy định;

– Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt Đảng, đợt sinh hoạt chính trị theo quy định của địa phương, Điều lệ Đảng;

– Chấp hành đúng các nội quy, quy định của địa phương, đơn vị công tác, chi bộ Đảng;

– Có thái độ cầu thị trong việc nhận sửa chữa, khắc phục khuyết điểm.

Kết quả phát huy những ưu điểm trước đó, khắc phục và sửa chữa các khuyết điểm, yếu kém:

– Luôn luôn giữ vững, kiên định lập trường trong công tác giáo dục tư tưởng chính trị. Tuyệt đối chấp hành các quy định, quy chế về Đảng viên, tích cực trau dồi kiến thức, học tập và tham gia đầy đủ các lớp tập huấn về Đảng viên theo quy định;

– Xây dựng Đảng ủy, Chi bộ đảng, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, đơn vị, cơ quan, tổ chức trong sạch, vững mạnh và ngày càng tiến bộ;

– Thực hiện tốt tất cả các nguyên tắc mà Đảng ủy, Chi bộ đề ra;

– Giải quyết các công việc một cách hiệu quả, đã biết linh hoạt, mềm dẻo trong giải quyết công việc.

Hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân:

– Các kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ còn hạn chế, chưa dành nhiều thời gian để nghiên cứu, tìm hiểu sâu về các chủ trương, chính sách và các Nghị quyết, Quy định của Đảng; kiến thức pháp luật còn hạn chế;

– Chưa mạnh dạn đưa ra các đề xuất, tham mưu để có những giải pháp phù hợp nhằm phát huy tốt hơn nữa trong hoạt động của Chi bộ, Đảng ủy cũng như trong công tác chuyên môn của bản thân;

– Còn e dè, không tự tin đưa ra các đóng góp ý kiến, các đề xuất mới trong sinh hoạt Chi bộ vì còn thiếu tự tin, lo lắng và có sự nể nang tình cảm trong công tác phê bình và tự phê bình các đồng chí, đồng nghiệp.

Phương hướng và biện pháp khắc phục, sửa chữa yếu kém, khuyết điểm trong thời gian tới:

– Trong thời gian tới sẽ cố gắng phát huy ưu điểm, khắc phục về góp ý phê bình và tự phê bình cho đồng nghiệp, mạnh dạn, tích cực tham gia đóng góp ý kiến hơn trong sinh hoạt chi bộ. Trong quá trình giải quyết công việc phải linh hoạt, chủ động nhưng thận trọng, thể hiện thái độ kiên quyết, cứng rắn trong đấu tranh hạn chế tối đa các hành vi tham ô, tham nhũng, sai trái của các đồng chí, đồng nghiệp từ đó góp phần xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh;

Xem thêm  Bài thuyết trình về an toàn giao thông hay và ý nghĩa nhất

– Tự giác học tập, tích cực nghiên cứu, cập nhật kiến thức, cập nhật các nội dung mới, văn bản pháp luật mới để không ngừng nâng cao trình độ, năng lực công tác, tạo cơ sở để tuyên truyền các kiến thức pháp luật, các chính sách của Đảng ủy và Nhà nước tới mọi công dân;

– Tự ý thức về việc rèn luyện bản chất vô tư, khách quan, trung thực, mạnh dạn và nói thẳng, nói thật, chân thành;

– Thường xuyên, tích cực tu dưỡng và rèn luyện đạo đức lối sống để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ.

Tự nhận mức xếp loại chất lượng Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức:

+ Xếp loại đảng viên: Đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

+ Xếp loại cán bộ, công chức: Hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ.

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

(Ký, ghi họ tên)

ĐÁNG GIÁ, PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN

  1. Nhận xét, đánh giá của chi bộ: ….

Chi bộ phân loại chất lượng: …

…, ngày …tháng…năm 20…

T/M CHI BỘ

BÍ THƯ

  1. Đảng ủy, chi ủy cơ sở phân loại chất lượng:…

…, ngày …tháng…năm 20…

T/M ĐẢNG ỦY

2. Quy định của pháp luật về đảng viên:

Theo quy định của điều lệ đảng hiện tại thì ta có thể hiểu được rằng đảng viên là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam. Một đảng viên đảng cộng sản Việt Nam thì suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân; đảng viên phải là người có lao động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; có đạo đức và lối sống lành mạnh. Một đảng viên thì luôn luôn chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước, gắn bó mật thiết với nhân dân; phục tùng tổ chức, kỷ luật của Đảng, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng.

Để có thể được xét để kết nạp vào Đảng, trở thành một đảng viên thì người đó bắt buộc phải là một công dân Việt Nam, có độ tuổi từ mười tám tuổi trở lên; thừa nhận và tự nguyện thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên, hoạt động trong một tổ chức cơ sở đảng. Hơn thế nữa, công dân muốn trở thành đảng viên phải là người qua thực tiễn chứng tỏ mình là người ưu tú, được nhân dân tín nhiệm, Một đảng viên cần phải đáp ứng được những tiêu chuẩn nhát định.

Những tiêu chuẩn của đảng viên được quy định rõ ràng ở Điều 1 trong Điều lệ Đảng. Theo đó, ta có thể xác định được tiêu chuẩn của đảng viên bao gồm:

Thứ nhất, đảng viên phải là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, cá nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước, suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân;

Thứ hai, đảng viên phải là người có lao động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; có đạo đức và lối sống lành mạnh;

Thứ ba, đảng viên luôn luôn gắn bó mật thiết với nhân dân; phục tùng tổ chức, kỷ luật của Đảng, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng.

Thứ tư, đảng viên phải là  công dân Việt Nam từ mười tám tuổi trở lên; thừa nhận và tự nguyện thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng; qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú, được nhân dân tín nhiệm,

3. Quy định về bản kiểm điểm Đảng viên chấp hành điều lệ Đảng:

Theo quy định điều lệ đảng thì bản kiểm điểm Đảng viên là loại văn bản bản ghi nhận sự tự đánh giá mức độ lỗi của bản thân khi mắc phải, đồng thời ý thức trách nhiệm của bản thân và rút kinh nghiệm cam kết không tái phạm dành cho các đối tượng là đảng viên.

Bản kiểm điểm đảng viên thông thường sẽ có ba phần chính đó là:

Phần thông tin cá nhân của người lập biên bản. Ở phần mục này, đảng viên cần trình bày cụ thể các thông tin của mình một cách chính xác, cụ thể theo giấy tờ tùy thân mà nhà nước đã công nhận như chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân, sổ hộ khẩu, giấy khai sinh. Các thông tin đó phải bao gồm: Họ tên của đảng viên, Ngày tháng năm sinh của đảng viên, Quê quán của đảng viên, Địa chỉ thường trú của đảng viên, Nghề nghiệp, Đơn vị công tác của đảng viên .

Phần tự đánh giá về ưu điểm. Ở phần mục này đảng viên phải tự nhìn nhận và đưa các ưu điểm của bản thân trong ba mảng: tư tưởng chính trị; phẩm chất đạo đức, lối sống; thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Phần tự đánh giá về khuyết điểm. Ở phần mục này đảng viên phải cần trung thực nhìn nhận những nhược điểm của bản thân, dũng cảm nói ra đồng thời đưa ra cách khắc phục.

Như vậy, từ những lập luận và phân tích nêu trên có thể thấy bản kiểm điểm đảng viên là văn bản bản ghi nhận sự tự đánh giá mức độ lỗi của đảng viên khi mắc phải, đồng thời ý thức trách nhiệm của bản thân và rút kinh nghiệm cam kết không tái phạm.

Nguồn: https://luatduonggia.vn/mau-ban-tu-kiem-diem-dang-vien-chap-hanh-dieu-le-dang/

097.110.6895
097.110.6895