Mẫu quyết định tuyển dụng nhân sự (nhân viên) của công ty

Bài viết Mẫu quyết định tuyển dụng nhân sự (nhân viên) của công ty được Luật Gia Bùi tổng hợp và điều chỉnh chính xác thông tin và đăng tải lại trên website. Nếu bạn có bất cứ nhu cầu cần tư vấn về Luật, hãy liên hệ với dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

“Hiền tài là nguyên khí của quốc gia”, thật vậy, một đất nước phát triển thịnh vượng thì con người là nhân tố chủ chốt và quan trọng nhất. Doanh nghiệp là một trong những nhân tố quan trọng, đóng góp những giá trị nhất định trong sự phát triển nền kinh tế của đất nước. Doanh nghiệp cũng giống như một xã hội thu nhỏ mà trong đó mỗi nhân viên là những cá thể riêng biệt, quá trình và thành quả lao động của họ sẽ là nguyên nhân chính phát triển sự lớn mạnh của công ty. Việc tuyển dụng một nhân sự phù hợp với công việc và môi trường làm việc của công ty chưa bao giờ là một công việc dễ. Trong quá trình tuyển dụng một ứng viên phù hợp cho vị trí công việc mà công ty đang tìm kiếm, những thủ tục khi tuyển dụng nhân viên mới cũng là vấn đề được nhiều người quan tâm. Một trong số đó là quyết định tuyển dụng nhân sự của công ty. Vậy quyết định tuyển dụng nhân sự là gì? Viết quyết định tuyển dụng nhân sự ra sao cho phù hợp với quy định của pháp luật?

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài: 097.110.6895

1. Vai trò của mẫu quyết định tuyển dụng nhân viên mới:

Mẫu quyết định tuyển dụng nhân sự hiểu một cách đơn giản, đây chỉ là một biểu mẫu, văn bản có hình thức đặc biệt có những điểm giống với hợp đồng lao động. Văn bản trên được viết nhằm mục đích xác nhận việc tuyển dụng và nhận việc của nhân viên mới sau phỏng vấn, thực tập hoặc thử việc.

Trên thực tế, không có một văn bản chính thống nào giải thích rõ hơn khái niệm mẫu quyết định tuyển dụng nhân viên mới. Tuy vậy, đây lại là dạng văn bản được khá nhiều chủ doanh nghiệp dùng trong quá trình tuyển dụng bên cạnh hợp đồng lao động.

Vì không được quy định cụ thể trong các văn bản quy phạm pháp luật nên có rất nhiều ý kiến trái chiều cũng như những lo lắng về giá trị của mẫu quyết định tuyển dụng nhân sự trên thực tế. Bên cạnh đó, một số người hiểu rằng đây là loại văn bản có tính chất ràng buộc giữa doanh nghiệp và người lao động nên không để tâm và lưu ý. Tuy nhiên, dù không được quy định chặt chẽ và cụ thể nhưng đây vẫn là loại văn bản có ý nghĩa đặc biệt với doanh nghiệp và người lao động.

Vai trò của mẫu quyết định tuyển dụng nhân viên mới, mẫu quyết định tuyển dụng này được sử dụng nhằm đánh dấu, xác nhận thời điểm nhận việc của nhân sự các bộ phận trong doanh nghiệp. Mẫu quyết định tuyển dụng đảm bảo tính chuyên nghiệp, bài bản trong tuyển dụng đồng thời giúp doanh nghiệp quản lý nhân sự tốt hơn. Đây có thể là căn cứ bảo vệ quyền lợi người lao động trong trường hợp xảy ra tranh chấp bên cạnh các văn bản có hiệu lực pháp lý như hợp đồng lao động. Việc ra quyết định tuyển dụng nhân sự có ý nghĩa rất lớn đối với doanh nghiệp vì nó thể hiện kế hoạch nhân sự, quy mô sử dụng nhân lực của một doanh nghiệp.

2. Hướng dẫn chi tiết cách viết mẫu quyết định tuyển dụng nhân viên mới:

Soạn thảo mẫu quyết định tuyển dụng này không quá phức tạp, người ra quyết định tuyển dụng hoặc nhân viên phụ trách việc soạn thảo văn bản cần đảm bảo đầy đủ các nội dung và các thông tin tuân thủ đúng quy định pháp luật. Mỗi doanh nghiệp đều sẽ có những quy định riêng về mẫu quyết định tuyển dụng. Tuy vậy, để tạo một mẫu quyết định hoàn chỉnh, người soạn thảo cần lưu ý trong văn bản phải đảm bảo những nội dung quan trọng như sau:

-Thông tin cá nhân của người lao động bao gồm họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ,…

– Thông tin về vị trí, công việc đảm nhiệm tại doanh nghiệp. Thời điểm chính xác hai bên đưa ra cam kết xác nhận công việc (Căn cứ theo thời hạn hợp đồng lao động).

– Thông tin chi tiết về mức lương, thưởng, phụ cấp, chế độ,.. của người lao động. Trong quá trình triển khai trên thực tế, sẽ có những thay đổi nhất định để phù hợp với tình hình thực tế nhưng những thông tin kể trên không được bỏ qua.

Xem thêm  Trình độ lý luận chính trị là gì? Cách xác định như thế nào?

Thông thường, một quyết định tiếp nhận nhân sự bao gồm những nội dung cụ thể sau đây:

-Quốc hiệu, tiêu ngữ

– Địa điểm, ngày tháng ban hành quyết định

– Tên quy định về văn bản tiếp nhận bắt buộc

– Căn cứ ban hành văn bản tiếp nhận

– Nội dung của quyết định:

+ Điều 1: Tiếp nhận chính thức ông/bà đến công tác tại Phòng. .. trực thuộc. …… vị trí. ………….. kể từ ngày. .. tháng. .. năm. ..

+ Điều 2: Ông/bà chịu sự quản lý trực tiếp của ai?

+ Điều 3: Những ai có trách nhiệm thi hành quyết định này/

– Quyết định có hiệu lực kể từ khi nào?

– Nơi ra thông báo về việc chuyển giao chính thức

-Chữ ký của người ra quyết định

3. Mẫu quyết định tuyển dụng nhân sự (nhân viên) của công ty:

Dưới đây là mẫu quyết định tuyển dụng nhân sự của công ty mới nhất, bạn đọc có thể tham khảo:

CÔNG TY…..

Số: …/…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…, ngày… tháng… năm…

QUYẾT ĐỊNH TUYỂN DỤNG ĐỢT …

Về việc tuyển dụng nhân sự

……………

– Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động công ty….;

– Căn cứ Kết quả thi tuyển ngày… tháng… năm…;

– Theo đề nghị của Phó Giám đốc…..;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tuyển dụng Ông/ Bà……

Sinh ngày…/…/…

CCCD số…..

Thường trú tại…..

Vào công tác tại công ty….. kể từ ngày…/…/…

Điều 2. Bổ nhiệm ông/ bà….. giữ chức vụ .… tại công ty….. từ ngày …/…/…

Điều 3. Ông/ bà… có trách nhiệm và quyền hạn được quy định tại Điều lệ và tổ chức hoạt động của công ty…..

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể ngày ký.

Điều 5. Các Phó giám đốc, các phòng ban liên quan và ông…. chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

– Như điều 5;

– Lưu VP.

GIÁM ĐỐC

4. Một số lưu ý khi soạn thảo quyết định tuyển dụng nhân viên mới:

Không chỉ cần đầy đủ nội dung, một quyết định tuyển dụng nhân viên mới cũng cần đảm bảo các nội dung tuân thủ quy định pháp luật:

Thứ nhất, thông tin về thời hạn thử việc của người lao động. Theo Bộ Luật lao động, thời gian thử việc không quá 60 ngày với những người có trình độ cao đẳng trở lên; không quá 30 ngày với lao động trình độ chuyên môn, kỹ thuật hoặc trung cấp nghề; không quá 6 ngày với vị trí khác.

Thứ hai, cần phải quy định rõ mức lương thử việc theo hợp đồng không thấp hơn 85% mức lương chính thức( căn cứ theo Bộ Luật Lao động 2019). Con số này phải được ghi rõ ràng trên quyết định tuyển dụng nhân sự nhằm hạn chế nhân viên thắc mắc về những thông tin mức lương của họ.

Thứ ba, theo quy định của pháp luật trong hợp đồng thử việc, các bên liên quan được quyền huỷ bỏ giao kèo về thử việc và có thể không thông báo trước. Chính vì thế, với các quy định không được huỷ bỏ hợp đồng thử việc hoặc nếu huỷ bỏ thì phải thông báo trước cho doanh nghiệp là không có cơ sở pháp luật.

Thứ tư, những thông tin bắt buộc phải có gồm: họ tên đầy đủ, CCCD và địa chỉ thường trú của người lao động. Đây sẽ là căn cứ để doanh nghiệp tố giác người lao động khi họ có hành vi sai trái như ăn cắp, huỷ hoại tài sản, hoặc phá vỡ hợp đồng lao động…

Lưu ý khi triển khai mẫu quyết định tuyển dụng nhân viên mới. Sau khi đã nắm được những quy định về hình thức và nội dung mẫu quyết định này, bạn chắc hẳn đã có thể tự soạn thảo biểu mẫu phù hợp với doanh nghiệp của mình. Tuy nhiên, để đảm bảo văn bản trên thực tế có thể hoàn thiện nhất, bạn hãy chú ý thêm một số lưu ý như sau: Ngôn ngữ sử dụng trong quyết định phải mạch lạc, rõ ràng, dễ hiểu và hạn chế tối đa những từ ngữ đa nghĩa, phương ngữ địa phương hoặc từ ngữ chỉ sử dụng trong văn nói. Văn bản cần được trình bày theo quy chuẩn của pháp luật với đầy đủ Quốc hiệu, tiêu ngữ; ngày tháng năm; tên quyết định;… Nội dung ngắn gọn nhưng phải chính xác và đầy đủ thông tin.

Trước khi ghi văn bản, người soạn thảo nên phác hoạ nội dung trước, nội dung cần phải đảm bảo rõ ràng, ngắn gọn mà vẫn cung cấp được các thông tin cần thiết theo mẫu đã quy định sẵn và phù hợp với công việc, vị trí được giao.

Quy trình từ thử việc sang nhân viên chính thức cũng sẽ được áp dụng cho lãnh đạo của các cơ quan, tổ chức. Đối với công ty, đơn vị hoặc tổ chức nào đó cần phải có giai đoạn tuyển dụng nhân sự chính thức. Chính vì thế nên mẫu giấy quyết định tuyển dụng nhân viên chính thức luôn đóng góp vai trò quan trọng nhất định trong quy trình tuyển dụng nhân sự.

Trên đây là mẫu quyết định tuyển dụng nhân sự mới nhất và một số lưu ý khi soạn thảo mẫu văn bản này. Doanh nghiệp cần lưu ý từ việc soạn thảo quyết định tuyển dụng để tiến hành các bước tiếp theo trong quy trình tuyển dụng một cách thuận lợi và đúng theo quy định của pháp luật.

Nguồn: https://luatduonggia.vn/mau-quyet-dinh-tuyen-dung-nhan-su-nhan-vien-cua-cong-ty/

097.110.6895
097.110.6895