Ngành Nghề Thẩm Định Cổ Vật Mã Bao Nhiêu? Điều Kiện Đăng Ký Là Gì?

Ngành Nghề Thẩm Định Cổ Vật Mã Bao Nhiêu

Ngành nghề Thẩm định Cổ vật là một lĩnh vực nghiên cứu và bảo tồn các đối tượng di sản văn hóa, lợi ích văn hóa và lịch sử của một nước hoặc một vùng. Cổ vật có thể là các vật dụng cụ, bản ghi chứng hay di tích kiến trúc và có giá trị lợi ích văn hóa, lịch sử hoặc nghệ thuật.

Ngành Nghề Thẩm Định Cổ Vật Mã Bao Nhiêu? Điều Kiện Đăng Ký Là Gì?

 

CĂN CỨ PHÁP LUẬT

Dựa trên các quy định pháp luật như:

 • Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021,
 • Nghị định số 01/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 04/01/2021,
 • Nghị định số 06/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/03/2016,

Các bước để bổ sung ngành nghề Ngành Nghề Thẩm Định Cổ Vật bao gồm:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ nộp Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch đầu tư

 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.
 2. Lập biên bản họp đại hội đồng cổ đông hoặc hội đồng thành viên.
 3. Ban hành quyết định từ đại hội đồng cổ đông hoặc hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên.
 4. Cấp giấy uỷ quyền cho cá nhân nộp hồ sơ hoặc ký kết hợp đồng dịch vụ với tổ chức được uỷ quyền nộp hồ sơ (Trong trường hợp người đại diện theo pháp luật trực tiếp nộp hồ sơ thì không cần uỷ quyền nộp hồ sơ).
 5. Chuẩn bị bản công chứng giấy tờ chứng thực cá nhân của người nộp hồ sơ.

Danh mục các ngành nghề thuộc nhóm ngành thẩm định cổ vật gồm:

STT Tên ngành Mã ngành
1. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

Chi tiết: Mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia

4669

2. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu

Chi tiết: Thẩm định giá

Dịch vụ giám định cổ vật

Dịch vụ giám định thương mại

7490

➤➤ Tham khảo: Hệ thống mã ngành kinh tế Việt Nam

Bước 2: Nộp hồ sơ và nhận kết quả

Doanh nghiệp tiến hành đăng ký tài khoản và gửi hồ sơ thông qua chữ ký số hoặc tài khoản đăng ký kinh doanh trên mạng điện tử tới Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Sau 03 ngày làm việc từ ngày nhận hồ sơ, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ thông báo về tính hợp lệ của hồ sơ và cung cấp kết quả cho doanh nghiệp hoặc yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Xem thêm  Giải thể công ty tại Đà Nẵng [Điều kiện, Thủ tục, Hồ sơ] Hướng dẫn chi tiết

Kết quả nhận được là Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Do từ ngày 01/07/2015, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp không còn thể hiện thông tin về ngành nghề, do đó khi thay đổi ngành nghề, doanh nghiệp chỉ nhận được Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp mà không có giấy chứng nhận đăng ký mới.

➤➤ Tham khảo bài viết: Hướng Dẫn Toàn Diện về Hồ Sơ, Thủ Tục và Điều Kiện Thành Lập Công Ty, Doanh Nghiệp Từ A đến Z

➤➤ Tham khảo bài viết: Tài Khoản Đăng Ký Kinh Doanh Qua Mạng: Hướng Dẫn Đăng Ký và Sử Dụng 2024

Bước 3: Công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp

Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ gồm Giấy đề nghị công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp, Giấy uỷ quyền cho cá nhân nộp hồ sơ, chứng minh thư công chứng của người nộp hồ sơ và nộp trực tiếp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi nhận được kết quả.

Lệ phí công bố thông tin theo quy định là 300.000 đồng.

Điều kiện Ngành Nghề Thẩm Định Cổ Vật, dịch vụ giám định cổ vật

Điều kiện kinh doanh dịch vụ giám định cổ vật đã được quy định cụ thể trong Điều 4 của các văn bản pháp lý sau:

Ngày có hiệu lực: 09/10/2018

Căn cứ pháp lý:

 • Nghị định 142/2018/NĐ-CP sửa đổi một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 • Nghị định 61/2016/NĐ-CP quy định điều kiện kinh doanh giám định cổ vật và hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh.

Điều kiện kinh doanh giám định cổ vật bao gồm:

 1. Có kho lưu giữ, bảo quản hiện vật giám định.
 2. Có trang thiết bị, phương tiện thực hiện giám định phù hợp với lĩnh vực đã đăng ký.
 3. Có nguồn tài liệu về cổ vật để tham khảo, phục vụ hoạt động giám định cổ vật.
 4. Có ít nhất 03 chuyên gia giám định cổ vật về các chuyên ngành theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Để biết thêm thông tin chi tiết và được tư vấn, quý khách hàng vui lòng liên hệ với Công ty Luật Gia Bùi.

Gọi cho chúng tôi để được hỗ trợ:

 HỖ TRỢ NGAY: 097.110.6895

Rating: 5.00/5. From 1 vote.
Please wait...
097.110.6895
097.110.6895