Thành Lập Công Ty May Mặc chỉ 3 ngày với 500k

Hướng Dẫn Chi Tiết Hồ Sơ Thành Lập Công Ty May Mặc

Thành lập công ty may mặc đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tuân thủ chặt chẽ các quy định pháp luật. Đây là một lĩnh vực có nhiều tiềm năng phát triển, nhưng cũng yêu cầu sự chú trọng đến nhiều yếu tố như chất lượng sản phẩm, quy trình sản xuất và marketing. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về các thủ tục, hồ sơ và quy trình cần thiết để thành lập một công ty may mặc tại Việt Nam.

1. Điều Kiện Thành Lập Công Ty May Mặc

 1. Điều Kiện Pháp Lý:
  • Công ty phải được thành lập theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam.
  • Ngành nghề kinh doanh phải được đăng ký và phù hợp với quy định của pháp luật.
 2. Điều Kiện Về Địa Điểm Kinh Doanh:
  • Địa điểm kinh doanh phải rõ ràng, hợp pháp và phù hợp với ngành nghề may mặc.
  • Có đủ điều kiện về môi trường, an toàn lao động và phòng cháy chữa cháy.
 3. Điều Kiện Về Nhân Sự:
  • Có đội ngũ nhân sự đủ trình độ và kỹ năng cần thiết cho ngành may mặc.
  • Đảm bảo các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động.

2. Thủ Tục Thành Lập Công Ty May Mặc

 1. Chọn Loại Hình Doanh Nghiệp:
  • Quyết định lựa chọn loại hình công ty phù hợp như Công ty TNHH một thành viên, Công ty TNHH hai thành viên trở lên, Công ty Cổ phần hoặc Công ty hợp danh.
 2. Chọn Tên Công Ty:
  • Tên công ty không được trùng lặp với các công ty đã đăng ký trước đó.
  • Kiểm tra tên công ty trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
 3. Lập Điều Lệ Công Ty:
  • Điều lệ công ty cần có các thông tin về cơ cấu tổ chức, quyền hạn và trách nhiệm của các thành viên/cổ đông, phương thức hoạt động và các quy định nội bộ.
 4. Chuẩn Bị Hồ Sơ Đăng Ký Kinh Doanh:
  • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp: Điền đầy đủ thông tin vào mẫu đơn theo quy định của pháp luật.
  • Điều lệ công ty: Điều lệ cần phải có đầy đủ các thông tin về cơ cấu tổ chức, quyền hạn và trách nhiệm của các thành viên, phương thức hoạt động.
  • Danh sách cổ đông/thành viên sáng lập: Bao gồm thông tin chi tiết của các cổ đông/thành viên sáng lập.
  • Bản sao CMND/CCCD của các thành viên/đại diện pháp luật: Công chứng và cung cấp bản sao của chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân của các thành viên sáng lập và người đại diện theo pháp luật.
  • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê địa điểm: Cung cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê địa điểm có công chứng hoặc chứng thực hợp pháp.
 5. Nộp Hồ Sơ Đăng Ký Kinh Doanh:
  • Nộp hồ sơ đăng ký thành lập công ty tại Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty đặt trụ sở chính.
  • Hồ sơ có thể nộp trực tiếp hoặc qua mạng nếu có hệ thống hỗ trợ đăng ký trực tuyến.
 6. Nhận Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp:
  • Sau khi hồ sơ được chấp nhận, bạn sẽ nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
  • Thời gian cấp giấy chứng nhận thường từ 5-10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.
 7. Thực Hiện Các Thủ Tục Thuế và Pháp Lý Khác:
  • Đăng ký mã số thuế tại cơ quan thuế.
  • Mở tài khoản ngân hàng cho công ty và thông báo số tài khoản đến cơ quan thuế.
  • Hoàn thành các nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật, bao gồm nộp thuế môn bài, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và các loại thuế khác nếu có.

3. Hồ Sơ Thành Lập Công Ty May Mặc

1. Giấy Đề Nghị Đăng Ký Doanh Nghiệp

 1. Sử dụng mẫu đơn đề nghị đăng ký doanh nghiệp:
  • Mẫu đơn đề nghị đăng ký doanh nghiệp phải theo quy định của pháp luật hiện hành.
  • Mẫu đơn này thường có sẵn tại Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc có thể tải về từ trang web của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
 2. Điền đầy đủ và chính xác thông tin:
  • Tên doanh nghiệp: Chọn tên không trùng lặp và phù hợp với quy định về đặt tên doanh nghiệp.
  • Địa chỉ trụ sở chính: Ghi rõ địa chỉ bao gồm số nhà, tên đường, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố.
  • Ngành nghề kinh doanh: Liệt kê đầy đủ các ngành nghề dự kiến kinh doanh, bao gồm ngành may mặc.
  • Vốn điều lệ: Xác định và ghi rõ số vốn điều lệ của công ty.
  • Thông tin về người đại diện theo pháp luật: Bao gồm họ tên, ngày sinh, quốc tịch, số CMND/CCCD/hộ chiếu, địa chỉ thường trú và chức danh trong công ty.

2. Điều Lệ Công Ty

  • Điều lệ cần có các thông tin về cơ cấu tổ chức, quyền hạn và trách nhiệm của các thành viên/cổ đông, phương thức hoạt động, thể thức thông qua quyết định của công ty.
  • Điều lệ phải được các thành viên/cổ đông sáng lập thông qua và ký tên, sau đó cần công chứng hoặc chứng thực hợp pháp.

3. Danh Sách Cổ Đông/Thành Viên Sáng Lập

 1. Thông tin cá nhân của cổ đông/thành viên sáng lập:
  • Gồm các thông tin như tên, ngày sinh, quốc tịch, địa chỉ thường trú, số CMND/CCCD/hộ chiếu của cổ đông/thành viên sáng lập.
  • Đảm bảo các thông tin này đầy đủ và chính xác để tránh sai sót trong quá trình đăng ký.
 2. Chữ ký xác nhận:
  • Danh sách này phải được các cổ đông/thành viên ký xác nhận.
  • Chữ ký phải rõ ràng và khớp với các giấy tờ cá nhân liên quan.

4. Bản Sao CMND/CCCD của Các Thành Viên/Đại Diện Pháp Luật

 1. Cung cấp bản sao công chứng:
  • Cung cấp bản sao công chứng của chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân của các thành viên sáng lập và người đại diện theo pháp luật của công ty.
  • Đảm bảo rằng các bản sao này còn hiệu lực và thông tin trùng khớp với các giấy tờ khác trong hồ sơ.

5. Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất hoặc Hợp Đồng Thuê Địa Điểm

 1. Chứng thực hợp pháp:
  • Cung cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nếu công ty sở hữu địa điểm kinh doanh.
  • Nếu thuê địa điểm, cần cung cấp hợp đồng thuê địa điểm có công chứng hoặc chứng thực hợp pháp.
  • Đảm bảo rằng các giấy tờ này còn hiệu lực và đúng với địa chỉ đã đăng ký trong hồ sơ.
Xem thêm  Thành Lập Công Ty Sản Xuất Đồ Kim Hoàn Chỉ 3 Ngày Với 500k

6. Giấy Phép Kinh Doanh Ngành May Mặc (nếu có yêu cầu)

 1. Xin giấy phép kinh doanh đặc thù:
  • Nếu ngành may mặc yêu cầu giấy phép kinh doanh đặc thù, cần nộp hồ sơ xin giấy phép tại cơ quan có thẩm quyền.
  • Hồ sơ xin giấy phép bao gồm các tài liệu chứng minh điều kiện kinh doanh ngành may mặc, hợp đồng thuê địa điểm và các giấy tờ liên quan khác.
  • Đảm bảo hồ sơ đầy đủ và tuân thủ các quy định pháp luật về kinh doanh ngành may mặc.

Kết Luận

Việc chuẩn bị hồ sơ đầy đủ và chính xác là bước quan trọng trong quá trình thành lập công ty may mặc. Bằng cách tuân thủ các quy định pháp luật và chuẩn bị kỹ lưỡng, bạn sẽ đảm bảo quá trình thành lập công ty diễn ra suôn sẻ và hợp pháp. Nếu cần, hãy tìm kiếm sự hỗ trợ từ các dịch vụ tư vấn pháp lý chuyên nghiệp để đảm bảo mọi thủ tục được thực hiện đúng quy trình.

Hồ sơ thành lập công ty TNHH 1 thành viên

Hồ sơ thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Hồ sơ thành lập công ty cổ phần

Ngành nghề Thành Lập Công Ty May Mặc tham khảo:

Ngành
1311 Sản xuất sợi
1312 Sản xuất vải dệt thoi
1313 Hoàn thiện sản phẩm dệt
1391 Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác
1392 Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục)
1393 Sản xuất thảm, chăn, đệm
1394 Sản xuất các loại dây bện và lưới
1399 Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: – Sản xuất các sản phẩm tấm dệt khổ hẹp, bao gồm các tấm dệt sợi ngang không có sợi dọc được ghép với nhau thông qua chất kết dính, Sản xuất nhãn hiệu, băng rôn, Sản xuất đồ tỉa trang trí:
1410 May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)
1420 Sản xuất sản phẩm từ da lông thú
1430 Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc
1511 Thuộc, sơ chế da; sơ chế và nhuộm da lông thú
1512 Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm
1520 Sản xuất giày dép
1811 In ấn
1812 Dịch vụ liên quan đến in
3312 Sửa chữa máy móc, thiết bị
3319 Sửa chữa thiết bị khác
4610 Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý hàng hóa, môi giới hàng hóa
4641 Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
4649 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
(trừ kinh doanh dược phẩm)
4659 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
4669 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn cao su; Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt; Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép; Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại; Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu: Bán buôn giấy các loại. Bán buôn nhựa và các sản phẩm từ nhựa (Doanh nghiệp chỉ được kinh doanh kể từ khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và phải bảo đảm đáp ứng các điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động)
4751 Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh
4771 Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh
4782 Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ
7410 Hoạt động thiết kế chuyên dụng
7730 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
8299 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

4. Quy Trình Thành Lập Công Ty

 1. Nộp Hồ Sơ:
  • Gửi hồ sơ đăng ký thành lập công ty may mặc tại Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi đặt trụ sở chính.
  • Hồ sơ có thể nộp trực tiếp hoặc qua mạng nếu có hệ thống hỗ trợ đăng ký trực tuyến.
 2. Kiểm Tra và Phê Duyệt Hồ Sơ:
  • Cơ quan quản lý sẽ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, bao gồm các thông tin và giấy tờ liên quan.
  • Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ quan sẽ cấp giấy biên nhận và thông báo kết quả phê duyệt.
 3. Nhận Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp:
  • Thông thường, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sẽ được cấp trong vòng 5-10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.
  • Sau khi hồ sơ được chấp nhận, bạn sẽ nhận được giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp từ cơ quan quản lý.
 4. Thực Hiện Các Thủ Tục Thuế và Pháp Lý Khác:
  • Đăng ký mã số thuế tại cơ quan thuế.
  • Mở tài khoản ngân hàng cho công ty và thông báo số tài khoản đến cơ quan thuế.
  • Hoàn thành các nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật, bao gồm nộp thuế môn bài, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và các loại thuế khác nếu có.

5. Lưu Ý Quan Trọng

 1. Tuân Thủ Quy Định Pháp Luật:
  • Luôn tuân thủ các quy định của pháp luật về kinh doanh ngành may mặc.
  • Công ty cần thường xuyên kiểm tra và cập nhật các quy định mới liên quan đến ngành nghề kinh doanh để đảm bảo tuân thủ đúng pháp luật.
 2. Chú Ý Đến Chất Lượng Sản Phẩm:
  • Đảm bảo rằng các sản phẩm may mặc đáp ứng các tiêu chuẩn về chất lượng và an toàn cho người tiêu dùng.
  • Cung cấp thông tin rõ ràng về thành phần, hướng dẫn sử dụng và bảo quản sản phẩm trên bao bì.
 3. Cập Nhật Thông Tin Pháp Luật:
  • Công ty cần theo dõi và cập nhật các thông tin mới nhất về quy định pháp luật liên quan đến kinh doanh ngành may mặc.
  • Tổ chức các khóa đào tạo và hội thảo cho nhân viên về quy định pháp luật và tiêu chuẩn chất lượng để đảm bảo nhân viên nắm vững và tuân thủ đúng quy định.

Việc thành lập một công ty may mặc đòi hỏi sự cẩn trọng và tập trung vào các thủ tục pháp lý. Bằng cách tuân thủ đúng quy trình và chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, bạn sẽ có thể thành lập công ty một cách thuận lợi và hợp pháp. Nếu cần, hãy tìm kiếm sự hỗ trợ từ các dịch vụ tư vấn pháp lý chuyên nghiệp để đảm bảo mọi thủ tục được thực hiện đúng quy trình.

Gọi cho chúng tôi để được hỗ trợ:

HỖ TRỢ NGAY: 097.110.6895

Chúng tôi sẵn lòng hỗ trợ bạn trong mọi vấn đề liên quan đến đăng ký kinh doanh và các thủ tục hành chính khác.

Hướng Dẫn Chi Tiết Hồ Sơ Thành Lập Công Ty May Mặc

Hướng Dẫn Chi Tiết Hồ Sơ Thành Lập Công Ty May Mặc

No votes yet.
Please wait...
097.110.6895
097.110.6895