Thành Lập Công Ty Sản Xuất Bóng Điện Chỉ 3 Ngày Với 500k

Hướng Dẫn Thủ Tục, Hồ Sơ, Quy Trình Thành Lập Công Ty Sản Xuất Bóng Điện

Thành lập công ty sản xuất bóng điện là một quá trình phức tạp đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng về pháp lý, tài chính và kỹ thuật. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về thủ tục, hồ sơ và quy trình thành lập công ty sản xuất bóng điện.

I. Chuẩn Bị Hồ Sơ Thành Lập Công Ty Sản Xuất Bóng Điện

1. Giấy Đề Nghị Đăng Ký Doanh Nghiệp

Mẫu Giấy Đề Nghị: Sử dụng mẫu giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Nội Dung:

 • Tên công ty: Tên đầy đủ và tên viết tắt (nếu có).
 • Địa chỉ trụ sở chính: Địa chỉ cụ thể, bao gồm số nhà, đường, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố.
 • Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất bóng điện và các thiết bị chiếu sáng.
 • Vốn điều lệ: Số vốn đăng ký và phân bổ vốn.
 • Thông tin người đại diện theo pháp luật: Họ tên, ngày sinh, quốc tịch, số CMND/CCCD hoặc hộ chiếu, địa chỉ thường trú.

2. Điều Lệ Công Ty

Nội Dung: Điều lệ công ty cần bao gồm:

 • Tên và địa chỉ trụ sở chính của công ty.
 • Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất bóng điện và các thiết bị chiếu sáng.
 • Vốn điều lệ: Quy định về số vốn, cơ cấu góp vốn của các thành viên/cổ đông.
 • Cơ cấu tổ chức quản lý: Thông tin về Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát (nếu có).
 • Quyền và nghĩa vụ của các thành viên/cổ đông: Phân chia trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ cụ thể.
 • Phương thức phân chia lợi nhuận và giải quyết tranh chấp nội bộ: Các quy định về phân chia lợi nhuận và xử lý các tranh chấp nội bộ.

Chữ Ký: Điều lệ phải được ký bởi tất cả các thành viên/cổ đông sáng lập.

3. Danh Sách Thành Viên/Cổ Đông

Nội Dung: Danh sách này cần ghi rõ:

 • Họ tên, ngày sinh, quốc tịch của từng thành viên/cổ đông.
 • Số CMND/CCCD hoặc hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp.
 • Địa chỉ thường trú: Địa chỉ chi tiết của từng thành viên/cổ đông.
 • Tỷ lệ góp vốn: Số vốn góp và tỷ lệ góp vốn của từng thành viên/cổ đông.

4. Bản Sao Các Giấy Tờ Cá Nhân

Giấy Tờ Cần Thiết: Cung cấp bản sao có công chứng của các giấy tờ sau:

 • Chứng minh nhân dân (CMND) hoặc Căn cước công dân (CCCD).
 • Hộ chiếu: Đối với người nước ngoài hoặc trong trường hợp cần thiết.

Chứng Thực: Các bản sao này phải được công chứng hoặc chứng thực hợp lệ tại cơ quan có thẩm quyền.

5. Giấy Tờ Chứng Minh Trụ Sở Công Ty

Hợp Đồng Thuê Văn Phòng: Nếu trụ sở công ty là thuê, cần cung cấp hợp đồng thuê văn phòng có công chứng. Giấy Tờ Quyền Sở Hữu: Nếu trụ sở công ty thuộc sở hữu của một trong các thành viên/cổ đông, cần cung cấp giấy tờ chứng minh quyền sở hữu (sổ đỏ, sổ hồng…).

6. Các Giấy Tờ Khác (Nếu Có)

Giấy Phép Đặc Biệt: Một số ngành nghề có thể yêu cầu giấy phép đặc biệt từ cơ quan chức năng liên quan. Giấy Tờ Môi Trường: Đối với các cơ sở sản xuất có yếu tố môi trường đặc biệt, giấy phép về môi trường là cần thiết để đảm bảo hoạt động không gây ô nhiễm.

Hồ sơ thành lập công ty TNHH 1 thành viên

Hồ sơ thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Hồ sơ thành lập công ty cổ phần

Ngành nghề Thành Lập Công Ty Sản Xuất Bóng Điện tham khảo:

Ngành
2740 Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng
(không hoạt động tại trụ sở)
4649 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
4741 Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh

II. Quy Trình Thành Lập Công Ty Sản Xuất Bóng Điện

1. Nộp Hồ Sơ Đăng Ký Kinh Doanh

Địa Điểm Nộp Hồ Sơ:

 • Sở Kế Hoạch và Đầu Tư: Nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu Tư nơi công ty dự định đặt trụ sở chính.
 • Hình Thức Nộp: Có thể nộp trực tiếp tại văn phòng hoặc nộp trực tuyến qua cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.
Xem thêm  Thành Lập Công Ty Sản Xuất Cà Phê Chỉ 3 Ngày Với 500k

Quy Trình Nộp Hồ Sơ:

 • Trực Tiếp: Đến trực tiếp Sở Kế hoạch và Đầu Tư, nộp hồ sơ và nhận biên nhận.
 • Trực Tuyến: Đăng nhập vào cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, tạo tài khoản, điền thông tin và tải lên các giấy tờ cần thiết. Sau khi nộp hồ sơ trực tuyến, theo dõi tình trạng xử lý hồ sơ trên hệ thống.

2. Xử Lý Hồ Sơ

Thời Gian Xử Lý:

 • Thời Gian: Thường từ 3-5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
 • Kiểm Tra Hồ Sơ: Sở Kế hoạch và Đầu Tư sẽ kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ. Nếu hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ, Sở sẽ thông báo để bổ sung hoặc chỉnh sửa.

Thông Báo Kết Quả:

 • Cấp Giấy Chứng Nhận: Nếu hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu Tư sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Thông tin trên giấy chứng nhận bao gồm tên công ty, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, vốn điều lệ và người đại diện theo pháp luật.
 • Thông Báo Bổ Sung: Nếu hồ sơ cần bổ sung hoặc chỉnh sửa, Sở sẽ gửi thông báo yêu cầu bổ sung trong thời hạn quy định.

3. Công Bố Nội Dung Đăng Ký Doanh Nghiệp

Thời Gian: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Hình Thức: Công bố trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Nội Dung: Thông tin công ty bao gồm tên công ty, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành nghề kinh doanh, vốn điều lệ và người đại diện theo pháp luật.

4. Khắc Con Dấu Công Ty

Thiết Kế Con Dấu: Sau khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, công ty cần thiết kế và khắc con dấu. Thông Báo Mẫu Dấu: Thông báo mẫu con dấu với Sở Kế hoạch và Đầu Tư trước khi sử dụng.

5. Mở Tài Khoản Ngân Hàng

Lựa Chọn Ngân Hàng: Lựa chọn ngân hàng phù hợp để mở tài khoản cho công ty. Hồ Sơ Mở Tài Khoản: Cung cấp giấy tờ cần thiết như Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, con dấu và CMND/CCCD của người đại diện theo pháp luật.

6. Đăng Ký Thuế và Mua Hóa Đơn

Đăng Ký Thuế: Đăng ký mã số thuế với cơ quan thuế địa phương. Mua Hóa Đơn: Liên hệ cơ quan thuế để mua hóa đơn giá trị gia tăng (VAT) hoặc sử dụng dịch vụ hóa đơn điện tử.

7. Đăng Ký Bảo Hiểm Xã Hội

Thủ Tục Đăng Ký: Liên hệ cơ quan bảo hiểm xã hội để đăng ký bảo hiểm cho nhân viên công ty. Hồ Sơ Cần Thiết: Cung cấp các giấy tờ như Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, danh sách lao động và hợp đồng lao động của nhân viên.

III. Yêu Cầu Đặc Thù Trong Kinh Doanh Sản Xuất Bóng Điện

1. Giấy Phép Sản Xuất

Giấy Phép Sản Xuất: Xin giấy phép sản xuất từ cơ quan quản lý công nghiệp địa phương. Hồ Sơ Xin Giấy Phép: Bao gồm đề nghị cấp phép, đề án kinh doanh, giấy tờ về môi trường và các giấy tờ liên quan khác.

2. Cơ Sở Vật Chất và Hạ Tầng Kỹ Thuật

Nhà Máy Sản Xuất: Đảm bảo nhà máy sản xuất đạt tiêu chuẩn về an toàn lao động và môi trường. Máy Móc Thiết Bị: Trang bị máy móc và thiết bị sản xuất hiện đại, đảm bảo chất lượng sản phẩm.

3. Đảm Bảo An Toàn và Chất Lượng

Kiểm Định Chất Lượng: Đảm bảo sản phẩm đạt các tiêu chuẩn về chất lượng và an toàn theo quy định. Chứng Chỉ Chất Lượng: Đăng ký và nhận các chứng chỉ chất lượng từ cơ quan chức năng.

IV. Kết Luận

Thành lập công ty sản xuất bóng điện yêu cầu sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ khâu hồ sơ, quy trình pháp lý đến hạ tầng kỹ thuật và đảm bảo chất lượng sản phẩm. Tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật và quy trình thành lập sẽ giúp công ty hoạt động hiệu quả và bền vững. Nếu gặp khó khăn, hãy liên hệ với các chuyên gia hoặc cơ quan chức năng để được tư vấn và hỗ trợ.

Gọi cho chúng tôi để được hỗ trợ:

HỖ TRỢ NGAY: 097.110.6895

Chúng tôi sẵn lòng hỗ trợ bạn trong mọi vấn đề liên quan đến đăng ký kinh doanh và các thủ tục hành chính khác.

Hướng Dẫn Thủ Tục, Hồ Sơ, Quy Trình Thành Lập Công Ty Sản Xuất Bóng Điện Hướng Dẫn Thủ Tục, Hồ Sơ, Quy Trình Thành Lập Công Ty Sản Xuất Bóng Điện

No votes yet.
Please wait...
097.110.6895
097.110.6895