Thay đổi người đại diện theo pháp luật có phải báo với cơ quan thuế

Theo quy định của Nghị định 01/2021/NĐ-CP về cung cấp thông tin đăng ký doanh nghiệp, quá trình thay đổi người đại diện theo pháp luật của một doanh nghiệp đòi hỏi sự chú ý và thực hiện các bước pháp lý cụ thể. Mặc dù có sự thay đổi trong người đại diện, không phải lúc nào cũng cần phải thông báo trực tiếp với cơ quan thuế.

Thay vào đó, quy trình thông báo thường được thực hiện thông qua việc gửi đề nghị cung cấp thông tin đến các cơ quan có thẩm quyền. Cụ thể, doanh nghiệp có thể gửi đề nghị này tới cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp hoặc đến cơ quan quản lý nhà nước về đăng ký kinh doanh, hoặc đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh.

Quá trình này thường yêu cầu việc điền đầy đủ thông tin về người đại diện mới cũng như các tài liệu hợp pháp liên quan, nhằm đảm bảo tính chính xác và pháp lý của thông tin được cập nhật. Các cơ quan này sau đó sẽ xem xét và xác nhận việc thay đổi người đại diện, sau đó cập nhật thông tin mới vào hệ thống của mình.

Mặc dù không có yêu cầu cụ thể về việc thông báo trực tiếp với cơ quan thuế khi có thay đổi về người đại diện, việc cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp là rất quan trọng. Điều này giúp đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, đồng thời tránh được các vấn đề pháp lý tiềm ẩn có thể phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh.

Quá trình thay đổi người đại diện theo pháp luật của một doanh nghiệp đòi hỏi tuân thủ các quy trình và yêu cầu pháp lý cụ thể.

Dưới đây là các bước và hồ sơ cần thiết cho việc thay đổi người đại diện tùy theo loại hình pháp lý của doanh nghiệp:

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn, Công ty cổ phần:

Hồ sơ cần chuẩn bị:

 • Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật.
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân mới đại diện theo pháp luật.
 • Tùy theo loại hình công ty, có thể cần các tài liệu bổ sung như: nghị quyết, quyết định của cơ quan quản lý hoặc biên bản họp của Hội đồng thành viên, Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.
Xem thêm  Thành Lập Công Ty Giáo Dục chỉ 3 ngày với 500k

2. Công ty hợp danh:

Hồ sơ cần chuẩn bị:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp được ký bởi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
 • Danh sách thành viên công ty hợp danh.
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân mới tham gia.

3. Doanh nghiệp tư nhân:

Hồ sơ cần chuẩn bị:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp có chữ ký của các bên liên quan như người bán, người tặng cho, người mua, người được tặng cho hoặc người thừa kế.
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân mới tham gia.
 • Hợp đồng mua bán hoặc các văn bản chứng minh quyền thừa kế.

Tóm lại:

Việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của một doanh nghiệp đòi hỏi sự chuẩn bị cẩn thận và tuân thủ đúng các quy trình pháp lý. Đối với mỗi loại hình doanh nghiệp, các yêu cầu và hồ sơ cụ thể có thể khác nhau, vì vậy việc tìm hiểu và thực hiện đúng quy trình là rất quan trọng để đảm bảo tính pháp lý và tránh các vấn đề không mong muốn trong quá trình kinh doanh.

Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Trước khi tiến hành thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, cần chuẩn bị các tài liệu và hồ sơ cần thiết, bao gồm:

 • Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật.
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của người đại diện mới.
 • Các văn bản bổ sung phụ thuộc vào loại hình công ty, ví dụ như nghị quyết, quyết định của cơ quan quản lý hoặc biên bản họp của cơ quan quản trị.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Hồ sơ thay đổi người đại diện sẽ được nộp tới Phòng đăng ký kinh doanh tại địa chỉ trụ sở chính của công ty.

Bước 3: Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

Sau khi nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ tiếp nhận và thực hiện các quy trình sau:

 • Trao Giấy biên nhận cho hồ sơ.
 • Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.
 • Cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới cho công ty.

Thời hạn giải quyết và lệ phí

 • Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, tính từ khi nhận đủ hồ sơ.
 • Lệ phí giải quyết: 100.000 đồng/lần, theo biểu phí được quy định trong Thông tư 47/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Việc tuân thủ đúng quy trình và thời hạn giải quyết sẽ giúp công ty thực hiện thay đổi người đại diện một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Gọi cho chúng tôi để được hỗ trợ:

HỖ TRỢ NGAY: 097.110.6895

Chúng tôi sẵn lòng hỗ trợ bạn trong mọi vấn đề liên quan đến đăng ký kinh doanh và các thủ tục hành chính khác.Thay đổi người đại diện theo pháp luật

No votes yet.
Please wait...
097.110.6895
097.110.6895