Trả hàng thì có được xuất hóa đơn điều chỉnh âm hay không?

xuất 2 hóa đơn cho cùng 1 công ty trong cùng 1 ngày

Có hai tài liệu hướng dẫn khác nhau, mỗi tài liệu đều có quy định riêng về việc lập hóa đơn điều chỉnh hoặc thay thế khi có trường hợp trả hàng. Hãy phân tích chi tiết từng tài liệu để hiểu rõ hơn về cách thức và điều kiện áp dụng của mỗi loại hóa đơn.

 1. Công văn 2121/TCT-CS năm 2023:
  • Trong trường hợp hàng hóa hoặc dịch vụ thuộc đối tượng được giảm thuế GTGT và phát hiện sai sót sau ngày 31/12/2022, hóa đơn điều chỉnh hoặc thay thế sẽ áp dụng thuế suất 8%. Điều này áp dụng khi có sai sót về giá trị hoặc số lượng hàng hóa, dẫn đến sai sót về tiền hàng và thuế GTGT.
  • Điều chỉnh giảm hoặc thay thế hóa đơn sẽ được thực hiện mà không ảnh hưởng tới tiền hàng và thuế GTGT phải nộp, hoặc điều chỉnh giá tính thuế.
 2. Công văn 8999/CTTPHCM-TTHT năm 2023:
  • Trong trường hợp người mua trả lại hàng hóa do không đúng quy cách, chất lượng, người bán cần lập hóa đơn hoàn trả hàng hóa để điều chỉnh giảm hoặc thay thế hóa đơn đã lập. Thỏa thuận giữa hai bên cũng cần được ghi rõ trên hóa đơn.
  • Đối với hàng hóa đã mua trước 01/01/2023 thuộc đối tượng giảm thuế GTGT với thuế suất 8%, hóa đơn hoàn trả hàng hóa sẽ áp dụng thuế suất này.

Phân tích chi tiết từng tài liệu cho thấy sự khác biệt trong việc áp dụng thuế suất cho hóa đơn điều chỉnh hoặc thay thế. Trong khi Công văn 2121/TCT-CS tập trung vào việc điều chỉnh thuế suất theo quy định tại thời điểm lập hóa đơn mới, Công văn 8999/CTTPHCM-TTHT tập trung vào việc duy trì thuế suất ban đầu đã áp dụng cho hàng hóa trước khi quy định thay đổi.

Bên cạnh đó, cả hai tài liệu đều nhấn mạnh việc ghi rõ thỏa thuận giữa người mua và người bán trên hóa đơn khi có trường hợp trả lại hàng hóa. Điều này nhấn mạnh tính minh bạch và tính chính xác trong giao dịch thương mại.

Tóm lại, sự phân tích chi tiết giữa hai tài liệu này cung cấp cái nhìn toàn diện về quy định và điều kiện áp dụng của việc lập hóa đơn điều chỉnh hoặc thay thế trong trường hợp trả hàng, đồng thời làm nổi bật sự quan trọng của tính minh bạch và thỏa thuận giữa các bên liên quan.

Có được xuất hóa đơn âm không? Cách điều chỉnh giảm hóa đơn theo Thông tư 78?

Dựa trên điều khoản 1 của Điều 7 trong Thông tư 78/2021/TT-BTC, có một số quy định cụ thể về việc xử lý hóa đơn điện tử khi có sai sót và cần điều chỉnh giảm. Hãy phân tích chi tiết từng điểm trong quy định này:

 1. Điều kiện áp dụng:
  • Quy định này áp dụng cho các trường hợp hóa đơn điện tử đã được lập và gửi đi cơ quan thuế nhưng sau đó phát hiện có sai sót cần điều chỉnh giảm.
 2. Phương thức xử lý: a) Cấp lại mã của cơ quan thuế hoặc điều chỉnh hoặc thay thế hóa đơn: Trong trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót và cần điều chỉnh hoặc thay thế, người bán có quyền lựa chọn sử dụng Mẫu số 04/SS-HĐĐT để thông báo việc điều chỉnh cho từng hóa đơn có sai sót hoặc thông báo việc điều chỉnh cho nhiều hóa đơn điện tử có sai sót. Thời gian gửi thông báo là chậm nhất là ngày cuối cùng của kỳ kê khai thuế GTGT phát sinh hóa đơn điện tử điều chỉnh.

  b) Hủy hóa đơn điện tử: Trong trường hợp người bán lập hóa đơn khi thu tiền trước hoặc trong khi cung cấp dịch vụ theo quy định sau đó có phát sinh việc hủy hoặc chấm dứt việc cung cấp dịch vụ, người bán thực hiện hủy hóa đơn điện tử đã lập và thông báo với cơ quan thuế về việc hủy hóa đơn.

 3. Các trường hợp đặc biệt:
  • Hóa đơn điện tử tiếp tục có sai sót sau khi đã điều chỉnh lần đầu: Trong trường hợp đã xử lý sai sót lần đầu theo quy định nhưng lại phát hiện hóa đơn tiếp tục có sai sót, người bán sẽ thực hiện xử lý theo hình thức đã áp dụng khi xử lý sai sót lần đầu.
 4. Xử lý nội dung về giá trị trên hóa đơn:
  • Riêng đối với nội dung về giá trị trên hóa đơn có sai sót, quy định rõ ràng về cách điều chỉnh giảm bằng cách ghi dấu âm (dấu trừ) đúng với thực tế điều chỉnh.
Xem thêm  Hướng dẫn lập hóa đơn trả lại hàng hóa theo quy định của Tổng cục Thuế

Phân tích các điểm này cho thấy quy định trong Thông tư 78/2021/TT-BTC rất chi tiết và cụ thể về việc xử lý hóa đơn điện tử khi có sai sót và cần điều chỉnh giảm. Điều này giúp tạo ra một quy trình rõ ràng và minh bạch, đồng thời giúp người bán và cơ quan thuế thực hiện các biện pháp sửa chữa một cách hiệu quả và chính xác.

Điều chỉnh giảm hóa đơn được thực hiện thông qua các bước sau:

 1. Lập hóa đơn điều chỉnh: Người bán sử dụng Mẫu số 04/SS-HĐĐT tại Phụ lục 1A ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP để thông báo việc điều chỉnh cho từng hóa đơn có sai sót hoặc thông báo việc điều chỉnh cho nhiều hóa đơn điện tử có sai sót. Thời gian gửi thông báo phải chậm nhất là ngày cuối cùng của kỳ kê khai thuế giá trị gia tăng phát sinh hóa đơn điện tử điều chỉnh.
 2. Ghi lý do điều chỉnh giảm: Trong quá trình lập hóa đơn điều chỉnh, người bán cần ghi rõ lý do điều chỉnh hóa đơn, đặc biệt là việc điều chỉnh giảm.
 3. Điền thông tin nội dung trên hóa đơn điều chỉnh: Chỉ cần ghi giá trị chênh lệch cần điều chỉnh lên hóa đơn điều chỉnh.
 4. Ký số và gửi hóa đơn cho người mua: Đối với trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế, người bán chỉ cần xuất hóa đơn, ký số rồi gửi cho người mua. Đối với trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, người bán cần gửi cơ quan thuế để cơ quan thuế cấp mã cho hóa đơn điện tử mới để gửi cho người mua.

Vậy nên, thông qua quy định trong Thông tư 78/2021/TT-BTC, việc điều chỉnh giảm hóa đơn và xuất hóa đơn âm là hoàn toàn khả thi và được quy định rõ ràng về các bước thực hiện.

Gọi cho chúng tôi để được hỗ trợ:

HỖ TRỢ NGAY: 097.110.6895

Chúng tôi sẵn lòng hỗ trợ bạn trong mọi vấn đề liên quan đến đăng ký kinh doanh và các thủ tục hành chính khác.

Trả hàng thì có được xuất hóa đơn điều chỉnh âm hay không? Trả hàng thì có được xuất hóa đơn điều chỉnh âm hay không?

No votes yet.
Please wait...
097.110.6895
097.110.6895