Quyền bổ nhiệm Kế toán trưởng trong công ty cổ phần thuộc về ai?

xuất 2 hóa đơn cho cùng 1 công ty trong cùng 1 ngày

Trong mỗi doanh nghiệp, vai trò của Kế toán Trưởng không chỉ đảm nhận việc quản lý và thực hiện các hoạt động kế toán một cách chuyên nghiệp, mà còn mang trách nhiệm quan trọng trong việc đảm bảo tính minh bạch và đúng đắn của dữ liệu tài chính. Tuy nhiên, câu hỏi về người có thẩm quyền bổ nhiệm vị trí này trong một công ty cổ phần thường gây nhiều tranh cãi và băn khoăn. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về vấn đề này, đặc biệt là xem quyền bổ nhiệm Kế toán Trưởng trong một công ty cổ phần thuộc về ai và được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành.

Ai có thẩm quyền bổ nhiệm kế toán trưởng trong công ty cổ phần?

Theo khoản 2 Điều 50 Luật Kế toán 2015, quy định về trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán như sau:

 1. Tổ chức bộ máy kế toán, bố trí người làm kế toán hoặc quyết định thuê dịch vụ kế toán theo đúng quy định của Luật này.
 2. Bố trí người làm kế toán trưởng hoặc quyết định thuê dịch vụ kế toán trưởng theo quy định của Luật này; nếu pháp luật chuyên ngành có quy định khác thì thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành.
 3. Tổ chức và chỉ đạo công tác kế toán trong đơn vị theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm trực tiếp về hậu quả của những sai phạm do mình gây ra; chịu trách nhiệm liên đới đối với sai phạm do người khác gây ra nhưng thuộc trách nhiệm quản lý của mình.
 4. Tổ chức kiểm tra kế toán trong nội bộ và thực hiện kiểm tra kế toán các đơn vị cấp dưới.

Theo khoản 2 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020, quy định về cơ cấu tổ chức quản lý công ty cổ phần như sau:

 1. Trừ khi pháp luật về chứng khoán có quy định khác, công ty cổ phần có quyền lựa chọn tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình sau: a) Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Nếu công ty có dưới 11 cổ đông và các cổ đông là tổ chức sở hữu dưới 50% tổng số cổ phần thì không bắt buộc phải có Ban kiểm soát; b) Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trong trường hợp này, ít nhất 20% số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên độc lập và có Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị. Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban kiểm toán được quy định tại Điều lệ công ty hoặc quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán do Hội đồng quản trị ban hành.
 2. Nếu công ty chỉ có một người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc sẽ là người đại diện theo pháp luật của công ty. Nếu Điều lệ chưa có quy định, thì Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ là người đại diện theo pháp luật của công ty. Nếu công ty có hơn một người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc sẽ là người đại diện theo pháp luật của công ty.
Xem thêm  Giải thể công ty tại Hà Nội [Điều kiện, Thủ tục, Hồ sơ] Hướng dẫn chi tiết

Như vậy, thẩm quyền bổ nhiệm kế toán trưởng trong công ty cổ phần thuộc về người đại diện theo pháp luật của công ty, cụ thể:

 • Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc nếu công ty chỉ có một người đại diện theo pháp luật.
 • Chủ tịch Hội đồng quản trị nếu Điều lệ chưa có quy định.
 • Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc nếu công ty có hơn một người đại diện theo pháp luật.

Trình độ đào tạo cần thiết cho Kế toán Trưởng trong Công ty Cổ Phần

Theo điểm i khoản 2 Điều 21 của Nghị định 174/2016/NĐ-CP, các yêu cầu về trình độ đào tạo cho vị trí Kế toán Trưởng trong các công ty cổ phần được quy định như sau:

Kế toán trưởng, người phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán như công ty cổ phần, cần phải đạt các tiêu chuẩn sau:

 1. Có các tiêu chuẩn quy định tại điểm a, c, d khoản 1 Điều 54 của Luật Kế toán và không thuộc các trường hợp không được làm kế toán theo quy định tại Điều 19 của Nghị định này.
 2. Phải có chuyên môn nghiệp vụ về kế toán từ trình độ đại học trở lên.

Điều này áp dụng cho các doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam, trừ trường hợp được quy định tại điểm g khoản 3 của Điều này.

Do đó, để giữ vị trí Kế toán Trưởng trong một Công ty Cổ Phần, cá nhân cần có trình độ đào tạo từ đại học trở lên và có chuyên môn nghiệp vụ về kế toán.

Con của người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần có được làm kế toán trong công ty cổ phần không?

Theo quy định tại Điều 52, khoản 3 của Luật Kế toán 2015, các đối tượng sau đây không được phép làm kế toán trong một đơn vị kế toán:

 1. Người chưa đủ tuổi thành niên, người đang bị Tòa án tuyên bố hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, cũng như người đang phải tuân thủ biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc cơ sở cai nghiện bắt buộc.
 2. Người đang bị cấm hành nghề kế toán theo bản án hoặc quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật, người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, hoặc người đang phải chấp hành án phạt tù hoặc đã bị kết án về các tội liên quan đến việc vi phạm trật tự quản lý kinh tế hoặc tài chính.
 3. Cha, mẹ, cha nuôi, mẹ nuôi, vợ, chồng, con ruột, con nuôi, anh, chị, em ruột của người đại diện pháp luật, của người đứng đầu, của giám đốc, tổng giám đốc, cũng như các cấp phó của họ, phụ trách các vấn đề tài chính – kế toán hoặc là kế toán trưởng trong cùng một đơn vị kế toán, trừ các trường hợp doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn do một cá nhân làm chủ sở hữu và các trường hợp khác do Chính phủ quy định.
 4. Người đang thực hiện các vị trí như quản lý, điều hành, thủ kho, thủ quỹ, người mua bán tài sản trong cùng một đơn vị kế toán, trừ trường hợp đặc biệt được quy định bởi Chính phủ, như doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn do một cá nhân làm chủ sở hữu và các trường hợp khác theo quy định.

Gọi cho chúng tôi để được hỗ trợ:

HỖ TRỢ NGAY: 097.110.6895

Chúng tôi sẵn lòng hỗ trợ bạn trong mọi vấn đề liên quan đến đăng ký kinh doanh và các thủ tục hành chính khác.

 Quyền bổ nhiệm Kế toán trưởng trong công ty cổ phần thuộc về ai? Quyền bổ nhiệm Kế toán trưởng trong công ty cổ phần thuộc về ai? Quyền bổ nhiệm Kế toán trưởng trong công ty cổ phần thuộc về ai?

No votes yet.
Please wait...
097.110.6895
097.110.6895