Thành Lập Công Ty Bảo Hiểm Chỉ 3 Ngày Với 500k

Hướng Dẫn Thủ Tục, Hồ Sơ, Quy Trình Thành Lập Công Ty Bảo Hiểm

I. Giới Thiệu

Công ty bảo hiểm là một doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ bảo hiểm nhằm bảo vệ tài chính cho khách hàng trước những rủi ro. Để thành lập công ty bảo hiểm, bạn cần tuân thủ nhiều quy định pháp lý và chuẩn bị kỹ lưỡng từ khâu hồ sơ đến quy trình hoạt động. Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết các thủ tục, hồ sơ và quy trình để thành lập công ty bảo hiểm.

II. Chuẩn Bị Trước Khi Thành Lập Công Ty Bảo Hiểm

1. Nghiên Cứu Thị Trường

 • Xác Định Nhu Cầu Thị Trường:
  • Khảo Sát Thị Trường: Tìm hiểu về cơ cấu thị trường bảo hiểm, nhu cầu và xu hướng tiêu dùng. Điều này bao gồm phân tích các loại hình bảo hiểm đang được ưa chuộng như bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm y tế, và bảo hiểm tài sản.
  • Phân Tích Cạnh Tranh: Đánh giá các đối thủ cạnh tranh trong ngành bảo hiểm, các sản phẩm và dịch vụ họ cung cấp, mức độ cạnh tranh và thị phần của từng đối thủ.
 • Nghiên Cứu Quy Định Pháp Luật:
  • Điều Kiện Kinh Doanh: Hiểu rõ các quy định pháp luật liên quan đến việc thành lập và hoạt động của công ty bảo hiểm, bao gồm các yêu cầu về giấy phép và quy trình hoạt động.
  • Yêu Cầu Về Vốn: Nắm rõ các yêu cầu về vốn điều lệ tối thiểu. Theo quy định, công ty bảo hiểm thường yêu cầu vốn điều lệ lớn để đảm bảo khả năng chi trả và bồi thường.

2. Lập Kế Hoạch Kinh Doanh

 • Chiến Lược Kinh Doanh:
  • Xác Định Thị Trường Mục Tiêu: Xác định đối tượng khách hàng mục tiêu như cá nhân, doanh nghiệp, hay tổ chức. Điều này giúp định hướng sản phẩm và dịch vụ phù hợp.
  • Chiến Lược Tiếp Thị: Lập kế hoạch tiếp thị và quảng bá thương hiệu, xây dựng các kênh phân phối và tiếp cận khách hàng tiềm năng.
 • Kế Hoạch Tài Chính:
  • Dự Toán Chi Phí: Xác định chi phí khởi nghiệp và vận hành, bao gồm chi phí văn phòng, nhân sự, công nghệ, marketing, và các chi phí phát sinh khác.
  • Dự Báo Doanh Thu: Lập kế hoạch tài chính chi tiết về doanh thu và lợi nhuận dự kiến, phân tích các nguồn thu nhập chính và chi phí hoạt động.

3. Lựa Chọn Loại Hình Công Ty

 • Công Ty TNHH hoặc Công Ty Cổ Phần:
  • Công Ty TNHH: Phù hợp cho doanh nghiệp vừa và nhỏ với số lượng thành viên giới hạn. Đơn giản về cơ cấu quản lý và ít phức tạp về thủ tục pháp lý.
  • Công Ty Cổ Phần: Phù hợp cho doanh nghiệp lớn với nhu cầu huy động vốn cao. Loại hình này cho phép phát hành cổ phiếu, thu hút nhà đầu tư, và mở rộng quy mô kinh doanh dễ dàng.

III. Thủ Tục Thành Lập Công Ty Bảo Hiểm

1. Chuẩn Bị Hồ Sơ Đăng Ký Kinh Doanh

 • Giấy Đề Nghị Đăng Ký Doanh Nghiệp:
  • Điền đầy đủ thông tin về tên công ty, địa chỉ, ngành nghề kinh doanh, vốn điều lệ, và người đại diện theo pháp luật. Mẫu giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
 • Điều Lệ Công Ty:
  • Quy định về tổ chức và hoạt động của công ty, quyền và nghĩa vụ của các thành viên/cổ đông. Điều lệ công ty cần nêu rõ các quy định về vốn, cơ cấu tổ chức, quyền và nghĩa vụ của các cổ đông/thành viên.
 • Danh Sách Cổ Đông/Thành Viên:
  • Liệt kê thông tin chi tiết về các cổ đông hoặc thành viên của công ty. Danh sách này bao gồm tên, địa chỉ, số CMND/CCCD, và số lượng cổ phần của mỗi cổ đông.
 • Bản Sao Các Giấy Tờ Cá Nhân:
  • Bản sao CMND/CCCD hoặc hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật và các cổ đông/thành viên. Các bản sao này cần được công chứng để đảm bảo tính hợp pháp.

Hồ sơ thành lập công ty TNHH 1 thành viên

Hồ sơ thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Hồ sơ thành lập công ty cổ phần

Ngành nghề Thành Lập Công Ty Bảo Hiểm tham khảo:

Trong ngành hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm sẽ bao gồm các hoạt động khác nhau, được phân cấp cụ thể và tương ứng với các hoạt động đó sẽ có các mã ngành khác nhau theo quy định tại Phụ lục I và Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg.

Theo đó, Nhóm ngành Bảo hiểm sẽ có mã ngành là: 651; và bao gồm các hoạt động sau: hoạt động về bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe và tái bảo hiểm nhân thọ có hoặc không có yếu tố tiết kiệm. Đồng thời bao gồm các hoạt động của các đơn vị pháp nhân (quỹ, kế hoạch hoặc chương trình) được lập ra để cung cấp lợi ích thu nhập hưu trí bảo đảm cho người lao động hoặc các thành viên.

Xem thêm  Thành Lập Công Ty Giáo Dục chỉ 3 ngày với 500k

6511 – 65110: Bảo hiểm nhân thọ

Nhóm này gồm: Nhận tiền đóng và chi trả bảo hiểm hàng năm và các chính sách của bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm trọn đời, bảo hiểm sinh kỳ, bảo hiểm tử kỳ, bảo hiểm hỗn hợp (có hoặc không có yếu tố tiết kiệm).

6512-65120: Bảo hiểm phi nhân thọ

Nhóm này gồm: Việc cung cấp các dịch vụ bảo hiểm khác trừ bảo hiểm nhân thọ như: bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại; bảo hiểm hàng hóa vận chuyển đường bộ, đường biển, đường thủy nội địa, đường sắt và đường hàng không; bảo hiểm thiệt hại kinh doanh; bảo hiểm nông nghiệp…

6513: Bảo hiểm sức khỏe

65131: Bảo hiểm y tế

Nhóm này gồm: Nhận tiền đóng bảo hiểm của khách hàng về khám chữa bệnh, chi trả các dịch vụ y tế và thuốc men cho người đóng bảo hiểm y tế được thực hiện tại các cơ sở khám chữa bệnh quy định cho những người đóng bảo hiểm y tế đến khám và chữa bệnh.

65139: Bảo hiểm sức khỏe khác

Nhóm này gồm: Nhận tiền đóng bảo hiểm của khách hàng về tai nạn con người, bảo hiểm chăm sóc sức khỏe, chi trả cho khách hàng những thiệt hại về sức khỏe trong phạm vi quy định.

6622 Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm
chi tiết: Hoạt động của các đại lý bảo hiểm

2. Nộp Hồ Sơ Đăng Ký Kinh Doanh

 • Nộp Trực Tiếp hoặc Trực Tuyến:
  • Hồ sơ có thể được nộp trực tiếp tại cơ quan đăng ký kinh doanh địa phương hoặc thông qua hệ thống đăng ký trực tuyến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Quá trình này bao gồm việc kiểm tra và xử lý hồ sơ, cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

3. Nhận Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp

 • Kiểm Tra và Nhận Giấy Chứng Nhận:
  • Sau khi hồ sơ được xác nhận, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong vòng 3-5 ngày làm việc. Giấy chứng nhận này là bằng chứng pháp lý cho sự thành lập của công ty.

IV. Các Giấy Phép và Điều Kiện Khác

1. Giấy Phép Kinh Doanh Bảo Hiểm

Để kinh doanh dịch vụ bảo hiểm, công ty cần xin Giấy phép kinh doanh bảo hiểm từ Bộ Tài chính.

Hồ Sơ Xin Giấy Phép Kinh Doanh Bảo Hiểm Bao Gồm:

 • Đơn Đề Nghị Cấp Giấy Phép Kinh Doanh:
  • Theo mẫu quy định, bao gồm thông tin về công ty, người đại diện theo pháp luật và các dịch vụ bảo hiểm mà công ty dự định cung cấp.
 • Bản Sao Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp:
  • Bản sao công chứng của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Phương Án Kinh Doanh và Kế Hoạch Tài Chính:
  • Phương án kinh doanh chi tiết và kế hoạch tài chính cho các hoạt động kinh doanh bảo hiểm. Cần nêu rõ các mục tiêu kinh doanh, kế hoạch triển khai dịch vụ và dự báo tài chính.
 • Hồ Sơ Về Nhân Sự:
  • Danh sách và thông tin về đội ngũ nhân sự chủ chốt, bao gồm trình độ chuyên môn và kinh nghiệm làm việc trong ngành bảo hiểm.

2. Đăng Ký Thuế

 • Mã Số Thuế:
  • Sau khi có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, công ty cần đăng ký mã số thuế và kê khai thuế ban đầu với cơ quan thuế. Quá trình này bao gồm đăng ký mã số thuế, khai báo các loại thuế phải nộp và thiết lập hệ thống kế toán phù hợp.

3. Đăng Ký Bảo Hiểm Xã Hội

 • Đăng Ký Bảo Hiểm Xã Hội Cho Nhân Viên:
  • Đăng ký và đóng bảo hiểm xã hội cho nhân viên theo quy định của pháp luật. Điều này đảm bảo quyền lợi về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.

4. Các Giấy Phép và Điều Kiện Khác

 • Giấy Phép Phòng Cháy Chữa Cháy:
  • Cơ sở kinh doanh cần được cơ quan phòng cháy chữa cháy thẩm định và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy. Cơ sở phải trang bị đầy đủ thiết bị phòng cháy chữa cháy và đào tạo nhân viên về kỹ năng phòng cháy chữa cháy.
 • Giấy Phép Môi Trường:
  • Nếu công ty có các hoạt động có tác động đến môi trường, cần xin giấy phép môi trường từ cơ quan quản lý môi trường. Điều này bao gồm đánh giá tác động môi trường và cam kết thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường.

V. Kết Luận

Việc thành lập công ty bảo hiểm đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật. Hy vọng bài viết này đã cung cấp đầy đủ thông tin và hướng dẫn chi tiết để bạn có thể thực hiện thành công việc thành lập công ty bảo hiểm. Nếu cần thêm thông tin hoặc hỗ trợ, bạn có thể liên hệ với các cơ quan chức năng hoặc các chuyên gia tư vấn pháp lý.

Chúc bạn thành công trong việc khởi nghiệp và phát triển công ty bảo hiểm của mình!

Gọi cho chúng tôi để được hỗ trợ:

HỖ TRỢ NGAY: 097.110.6895

Chúng tôi sẵn lòng hỗ trợ bạn trong mọi vấn đề liên quan đến đăng ký kinh doanh và các thủ tục hành chính khác.

Hướng Dẫn Thủ Tục, Hồ Sơ, Quy Trình Thành Lập Công Ty Bảo Hiểm Hướng Dẫn Thủ Tục, Hồ Sơ, Quy Trình Thành Lập Công Ty Bảo HiểmHướng Dẫn Thủ Tục, Hồ Sơ, Quy Trình Thành Lập Công Ty Bảo Hiểm

No votes yet.
Please wait...
097.110.6895
097.110.6895