Hóa đơn điện tử trên 20.000.000 đồng có bắt buộc là hình thức thanh toán ” Chuyển khoản” không?

Hóa đơn điện tử trên 20.000.000 đồng có bắt buộc

Hướng dẫn ghi hình thức thanh toán hóa đơn điện tử

Khi lập-xuất hóa đơn điện tử, doanh nghiệp có thể ghi tiêu thức hình thức thanh toán là bằng tiền mặt hoặc qua chuyển khoản. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết:

 1. Hình thức thanh toán bằng tiền mặt:
  • Người lập hóa đơn điền ký hiệu TM (tương ứng với tiền mặt) trong phần thông tin hình thức thanh toán trên hóa đơn điện tử.
 2. Hình thức thanh toán qua chuyển khoản:
  • Người lập hóa đơn điền ký hiệu CK (tương ứng với chuyển khoản) trong phần thông tin hình thức thanh toán trên hóa đơn điện tử.
 3. Trường hợp chưa xác định được hình thức thanh toán:
  • Người lập hóa đơn điền ký hiệu TM/CK trong phần thông tin hình thức thanh toán trên hóa đơn điện tử.

Cục Thuế TP Hồ Chí Minh đã xác nhận trong Công văn số 9208/CT-TTHT, ban hành ngày 22/9/2017, rằng hình thức thanh toán không phải là thông tin bắt buộc phải có trên hóa đơn. Do đó, việc ghi ký hiệu “TM/CK” khi doanh nghiệp chưa xác định được phương thức thanh toán vẫn đảm bảo tính đúng đắn và hợp lệ của hóa đơn.

Như vậy, việc điền ký hiệu “TM/CK” vào tiêu thức hình thức thanh toán trên hóa đơn điện tử có thể giúp tránh sai sót và đảm bảo tính hợp lệ của hóa đơn. Ngoài ra, cần lưu ý các quy định sau đối với tiêu thức hình thức thanh toán trên hóa đơn điện tử:

 1. Giá trị hóa đơn trên 20.000.000 đồng:
  • Các hóa đơn có giá trị trên 20.000.000 đồng, nếu muốn được khấu trừ thuế GTGT và tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp, thì bắt buộc phải sử dụng hình thức thanh toán là chuyển khoản.
 2. Hóa đơn có tiêu thức “TM/CK”:
  • Trong các trường hợp hóa đơn có tiêu thức “Hình thức thanh toán” ghi là “TM/CK”, chỉ cần các nội dung bắt buộc khác được lập đúng theo quy định, thì hóa đơn vẫn đảm bảo tính hợp lệ để tiến hành kê khai thuế.
Xem thêm  Thủ tục tự chốt sổ BHXH khi công ty nợ tiền bảo hiểm xã hội (Chi tiết 2024)

Thông qua việc tuân thủ các quy định trên, doanh nghiệp có thể đảm bảo tính chính xác và hợp lệ của các thông tin trên hóa đơn điện tử, đồng thời tránh được các sai sót có thể xảy ra trong quá trình lập hóa đơn và kê khai thuế.

02 cách tra cứu hóa đơn điện tử mới nhất

Cách xử lý hóa đơn điện tử ghi sai hình thức thanh toán

Việc xử lý và sửa chữa hóa đơn điện tử khi ghi sai hình thức thanh toán là rất quan trọng để đảm bảo tính chính xác và hợp lệ của thông tin trên hóa đơn. Dưới đây là cách xử lý trong hai trường hợp khác nhau:

Trường hợp 1: Hóa đơn đã được gửi cho người mua nhưng chưa được kê khai thuế:

 • Thực hiện việc hủy hóa đơn điện tử khi có sự đồng ý và xác nhận của cả hai bên bán và mua.
 • Bên bán lập hóa đơn điện tử mới theo đúng quy định và gửi cho bên mua.

Trường hợp 2: Hóa đơn đã được kê khai thuế:

 • Tiến hành lập biên bản điều chỉnh (BBĐC) hóa đơn điện tử có chữ ký điện tử của cả hai bên để ghi rõ sai sót.
 • Bên bán lập hóa đơn điện tử điều chỉnh sai sót. Việc này cần đảm bảo ghi đầy đủ các thông tin, bao gồm cả việc điều chỉnh tăng hoặc giảm so với hóa đơn điện tử có sai sót ban đầu.

Các quy trình này đảm bảo rằng thông tin trên hóa đơn điện tử được cập nhật đúng đắn và phản ánh đầy đủ các giao dịch thực tế giữa bên bán và bên mua. Việc tuân thủ các quy định về hóa đơn là rất quan trọng để tránh các vấn đề phát sinh liên quan đến tài chính và thuế.

Gọi cho chúng tôi để được hỗ trợ:

 HỖ TRỢ NGAY: 097.110.6895

Chúng tôi sẵn lòng hỗ trợ bạn trong mọi vấn đề liên quan đến đăng ký kinh doanh và các thủ tục hành chính khác.

Rating: 5.00/5. From 1 vote.
Please wait...
097.110.6895
097.110.6895