Thành Lập Công Ty Môi Giới Việc Làm Chỉ 3 Ngày Với 500k

Hướng Dẫn Thủ Tục, Hồ Sơ, Quy Trình Thành Lập Công Ty Môi Giới Việc Làm

I. Giới Thiệu

Ngành môi giới việc làm ngày càng phát triển mạnh mẽ, đáp ứng nhu cầu kết nối giữa người tìm việc và nhà tuyển dụng. Việc thành lập công ty môi giới việc làm không chỉ đòi hỏi kiến thức về thị trường lao động mà còn cần hiểu rõ các thủ tục pháp lý và quy trình hành chính. Bài viết này sẽ cung cấp hướng dẫn chi tiết về các bước cần thiết để thành lập công ty môi giới việc làm.

II. Chuẩn Bị Trước Khi Thành Lập Công Ty Môi Giới Việc Làm

1. Nghiên Cứu Thị Trường

Khảo Sát Thị Trường:

 • Nghiên Cứu Nhu Cầu:
  • Xác định nhu cầu thị trường lao động, các ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng cao và các đối tượng tìm việc chính.
  • Ví dụ: Thị trường có nhu cầu cao về nhân lực trong các ngành công nghệ thông tin, y tế, xây dựng.
 • Phân Tích Đối Thủ Cạnh Tranh:
  • Đánh giá các đối thủ cạnh tranh, dịch vụ họ cung cấp, giá cả và chiến lược tiếp thị.
  • Ví dụ: Công ty A chuyên môi giới việc làm cho lao động phổ thông, trong khi công ty B tập trung vào các vị trí quản lý và chuyên gia.

Nghiên Cứu Quy Định Pháp Luật:

 • Điều Kiện Kinh Doanh:
  • Hiểu rõ các quy định pháp luật liên quan đến dịch vụ môi giới việc làm, bao gồm các tiêu chuẩn về chất lượng dịch vụ và quy định về trách nhiệm của công ty môi giới.
  • Ví dụ: Công ty môi giới việc làm phải tuân thủ các quy định về bảo vệ quyền lợi của người lao động và nhà tuyển dụng.
 • Yêu Cầu Về Vốn:
  • Đánh giá các yêu cầu về vốn điều lệ tối thiểu và các nguồn vốn có thể huy động để đảm bảo khả năng tài chính cho các hoạt động kinh doanh.
  • Ví dụ: Vốn điều lệ cần đủ lớn để đầu tư vào cơ sở vật chất, hệ thống quản lý thông tin và đội ngũ nhân viên.

2. Lập Kế Hoạch Kinh Doanh

Chiến Lược Kinh Doanh:

 • Xác Định Thị Trường Mục Tiêu:
  • Xác định các đối tượng khách hàng mục tiêu như các công ty, tập đoàn cần tuyển dụng và người tìm việc.
  • Ví dụ: Các dịch vụ môi giới việc làm nhắm đến các công ty trong ngành công nghệ thông tin và các vị trí kỹ thuật cao.
 • Chiến Lược Tiếp Thị:
  • Lập kế hoạch quảng bá dịch vụ, xây dựng thương hiệu và phát triển các chương trình khuyến mãi để thu hút khách hàng.
  • Ví dụ: Sử dụng mạng xã hội, hợp tác với các trang tuyển dụng trực tuyến và tổ chức hội chợ việc làm.

Kế Hoạch Tài Chính:

 • Dự Toán Chi Phí:
  • Xác định chi phí khởi nghiệp và vận hành, bao gồm chi phí thuê văn phòng, trang thiết bị, nhân sự và marketing.
  • Ví dụ: Chi phí đầu tư vào hệ thống quản lý thông tin, trang web tuyển dụng và đội ngũ nhân viên tư vấn.
 • Dự Báo Doanh Thu:
  • Lập kế hoạch tài chính chi tiết về doanh thu và lợi nhuận dự kiến, phân tích các nguồn thu nhập chính và chi phí hoạt động.
  • Ví dụ: Doanh thu từ phí dịch vụ môi giới, quảng cáo việc làm và các dịch vụ tư vấn nhân sự.

3. Lựa Chọn Loại Hình Công Ty

Công Ty TNHH hoặc Công Ty Cổ Phần:

 • Công Ty TNHH:
  • Phù hợp cho doanh nghiệp vừa và nhỏ với số lượng thành viên giới hạn.
  • Ưu điểm: Đơn giản về cơ cấu quản lý và ít phức tạp về thủ tục pháp lý.
  • Ví dụ: Công ty TNHH có từ 2 đến 50 thành viên, dễ dàng quản lý và điều hành.
 • Công Ty Cổ Phần:
  • Phù hợp cho doanh nghiệp lớn với nhu cầu huy động vốn cao.
  • Ưu điểm: Cho phép phát hành cổ phiếu và thu hút nhà đầu tư.
  • Ví dụ: Công ty cổ phần có thể phát hành cổ phiếu ra công chúng, thu hút đầu tư từ các quỹ đầu tư và cổ đông.

III. Thủ Tục Thành Lập Công Ty Môi Giới Việc Làm

1. Chuẩn Bị Hồ Sơ Đăng Ký Kinh Doanh

Giấy Đề Nghị Đăng Ký Doanh Nghiệp:

 • Điền đầy đủ thông tin về tên công ty, địa chỉ, ngành nghề kinh doanh, vốn điều lệ và người đại diện theo pháp luật theo mẫu quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
 • Ví dụ: Công ty môi giới việc làm cần ghi rõ ngành nghề kinh doanh là cung cấp dịch vụ môi giới việc làm và tư vấn nhân sự.

Điều Lệ Công Ty:

 • Quy định về tổ chức và hoạt động của công ty, quyền và nghĩa vụ của các thành viên/cổ đông.
 • Ví dụ: Điều lệ công ty cần nêu rõ các quy định về vốn, cơ cấu tổ chức, quyền và nghĩa vụ của các cổ đông, cơ chế ra quyết định và phân chia lợi nhuận.
Xem thêm  Giải thể công ty tại Hà Giang [Điều kiện, Thủ tục, Hồ sơ] Hướng dẫn chi tiết

Danh Sách Cổ Đông/Thành Viên:

 • Liệt kê thông tin chi tiết về các cổ đông hoặc thành viên của công ty, bao gồm tên, địa chỉ, số CMND/CCCD và số lượng cổ phần của mỗi cổ đông.
 • Ví dụ: Danh sách cổ đông gồm các thông tin như họ tên, ngày sinh, số CMND/CCCD, địa chỉ liên hệ và tỷ lệ sở hữu cổ phần.

Bản Sao Các Giấy Tờ Cá Nhân:

 • Bản sao CMND/CCCD hoặc hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật và các cổ đông/thành viên.
 • Các bản sao này cần được công chứng để đảm bảo tính hợp pháp.
 • Ví dụ: Bản sao CMND/CCCD của giám đốc công ty và các cổ đông cần được công chứng tại các cơ quan có thẩm quyền.

Hồ sơ thành lập công ty TNHH 1 thành viên

Hồ sơ thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Hồ sơ thành lập công ty cổ phần

Ngành nghề Thành Lập Công Ty Môi Giới Việc Làm tham khảo:

Ngành
4610 Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý, môi giới
7810 Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm
Chi tiết: Hoạt động của các đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm
7830 Cung ứng và quản lý nguồn lao động
Chi tiết: Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước (trừ cho thuê lại lao động)

2. Nộp Hồ Sơ Đăng Ký Kinh Doanh

Nộp Trực Tiếp hoặc Trực Tuyến:

 • Hồ sơ có thể được nộp trực tiếp tại cơ quan đăng ký kinh doanh địa phương hoặc thông qua hệ thống đăng ký trực tuyến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
 • Ví dụ: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc nộp trực tuyến qua cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

3. Nhận Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp

Kiểm Tra và Nhận Giấy Chứng Nhận:

 • Sau khi hồ sơ được xác nhận, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong vòng 3-5 ngày làm việc.
 • Ví dụ: Kiểm tra lại tên công ty, địa chỉ, ngành nghề kinh doanh, vốn điều lệ và thông tin người đại diện theo pháp luật trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

IV. Các Giấy Phép và Điều Kiện Khác

1. Giấy Phép Hoạt Động Dịch Vụ Môi Giới Việc Làm

Hồ Sơ Xin Giấy Phép Hoạt Động:

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động dịch vụ môi giới việc làm theo mẫu quy định.
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Phương án kinh doanh và kế hoạch tài chính của công ty.
 • Ví dụ: Đơn đề nghị cần ghi rõ loại hình dịch vụ môi giới việc làm và phương án kinh doanh chi tiết.

Thẩm Quyền Cấp Phép:

 • Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấp giấy phép hoạt động dịch vụ môi giới việc làm.
 • Ví dụ: Nộp hồ sơ xin giấy phép tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội địa phương.

2. Giấy Phép An Toàn Thực Phẩm (Nếu có dịch vụ cung cấp suất ăn cho người lao động)

Hồ Sơ Xin Giấy Phép An Toàn Thực Phẩm:

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép an toàn thực phẩm.
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Kế hoạch quản lý an toàn thực phẩm và các biện pháp vệ sinh an toàn thực phẩm.
 • Ví dụ: Hồ sơ cần bao gồm kế hoạch quản lý chất lượng, các biện pháp an toàn thực phẩm và kết quả kiểm tra an toàn thực phẩm.

3. Đăng Ký Thuế và Mở Tài Khoản Ngân Hàng

Đăng Ký Mã Số Thuế:

 • Đăng ký mã số thuế tại cơ quan thuế địa phương hoặc thông qua hệ thống đăng ký trực tuyến của Tổng cục Thuế.
 • Ví dụ: Đăng ký mã số thuế để thực hiện các nghĩa vụ thuế và quản lý tài chính của công ty.

Mở Tài Khoản Ngân Hàng:

 • Mở tài khoản ngân hàng tại ngân hàng thương mại để thực hiện các giao dịch tài chính của công ty.
 • Ví dụ: Mở tài khoản ngân hàng để quản lý các khoản thu, chi và thanh toán các chi phí hoạt động của công ty.

V. Kết Luận

Việc thành lập một công ty môi giới việc làm đòi hỏi sự kết hợp giữa kiến thức chuyên môn về thị trường lao động và hiểu biết sâu rộng về các thủ tục pháp lý và quy trình hành chính. Từ việc chuẩn bị hồ sơ, thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh đến đảm bảo tuân thủ các quy định về dịch vụ môi giới việc làm, mỗi bước đều cần được thực hiện cẩn thận và kỹ lưỡng. Điều này sẽ giúp công ty có thể hoạt động ổn định và bền vững trong thời gian dài, tạo ra các dịch vụ môi giới việc làm chất lượng và cạnh tranh hiệu quả trên thị trường.

Gọi cho chúng tôi để được hỗ trợ:

HỖ TRỢ NGAY: 097.110.6895

Chúng tôi sẵn lòng hỗ trợ bạn trong mọi vấn đề liên quan đến đăng ký kinh doanh và các thủ tục hành chính khác.

Hướng Dẫn Thủ Tục, Hồ Sơ, Quy Trình Thành Lập Công Ty Môi Giới Việc Làm Hướng Dẫn Thủ Tục, Hồ Sơ, Quy Trình Thành Lập Công Ty Môi Giới Việc Làm

No votes yet.
Please wait...
097.110.6895
097.110.6895