Thành Lập Công ty TNHH một thành viên – Sự Bắt Đầu Của Cuộc Hành Trình

Thành Lập Công ty TNHH một thành viên

Thành lập Công ty TNHH một thành viên (MTV) là bước đầu quan trọng trên con đường xây dựng một doanh nghiệp riêng. Với sự linh hoạt, một người sản xuất sẽ có khả năng thấu hiểu rõ hơn về chính mô hình kinh doanh của mình. Hãy bắt đầu hành trình kinh doanh của bạn vào đúng hướng với Công ty TNHH một thành viên.

Công ty TNHH một thành viên là gì?

Công ty TNHH một thành viên là dạng doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân sở hữu, theo quy định của Điều 74 Luật Doanh nghiệp 2020. Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các nợ và nghĩa vụ tài sản của công ty trong phạm vi vốn điều lệ. Công ty TNHH một thành viên có tư cách pháp nhân khi nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Chủ sở hữu có thể chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần vốn góp của mình cho người khác, nhưng công ty không thể phát hành cổ phiếu.

Công ty TNHH một thành viên

Đặc điểm của Công ty TNHH một thành viên bao gồm:

 1. Chỉ có một cá nhân hoặc một tổ chức làm chủ sở hữu công ty.
 2. Công ty được công nhận là tư cách pháp nhân kể từ ngày nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 3. Chủ sở hữu chịu trách nhiệm về các nợ và nghĩa vụ tài sản của công ty trong phạm vi vốn điều lệ.
 4. Chủ sở hữu có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn góp cho người khác.
 5. Công ty không được phép phát hành cổ phiếu.

Điều kiện Công ty TNHH một thành viên:

Điều Kiện Thành Lập Công ty TNHH một thành viên

1. Điều kiện về tên công ty:

Quá trình đặt tên cho doanh nghiệp là một phần quan trọng trong quy trình đăng ký thành lập doanh nghiệp. Dưới đây là những quy định cụ thể về việc đặt tên doanh nghiệp:

 • Thành Phần của Tên Doanh Nghiệp:

Tên doanh nghiệp phải bao gồm hai thành phần theo thứ tự: Loại hình doanh nghiệp và Tên riêng. Ví dụ: “Công ty TNHH ABC”, “Công ty Cổ phần XYZ”, “Doanh nghiệp tư nhân DEF”.

 • Không Trùng Lặp hoặc Gây Nhầm Lẫn:

Tên doanh nghiệp không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên doanh nghiệp khác đã đăng ký trước đó trên toàn quốc. Điều này nhằm đảm bảo tính riêng biệt và phân biệt rõ ràng giữa các doanh nghiệp.

 • Tuân Thủ Quy Định Văn Hóa và Truyền Thống:

Không được sử dụng từ ngữ vi phạm truyền thống, văn hóa, thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Điều này nhằm bảo vệ giá trị văn hóa và truyền thống của đất nước, đồng thời tôn trọng các giá trị lịch sử và văn hóa.

 • Hạn Chế Sử Dụng Tên của Cơ Quan Nhà Nước hoặc Tổ Chức Chính Trị:

Không được sử dụng tên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội làm toàn bộ hoặc một phần tên riêng của doanh nghiệp. Điều này nhằm tránh sự nhầm lẫn và xâm phạm đến danh tiếng và uy tín của các cơ quan hoặc tổ chức.

➤➤ Tham khảo bài viết: Cách‌ ‌đặt‌ ‌tên‌ ‌công‌ ‌ty

2. Điều kiện về địa chỉ công ty:

Quy định về địa chỉ trụ sở chính cho doanh nghiệp là một phần quan trọng của quy trình đăng ký doanh nghiệp. Dưới đây là những điều cần lưu ý:

 • Địa Chỉ Ở Việt Nam:
Xem thêm  Điều kiện và thủ tục Thành lập công ty tại Nghệ An

Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp phải ở tại Việt Nam. Điều này nhằm đảm bảo rằng doanh nghiệp có một vị trí cố định và có thể liên lạc dễ dàng với các cơ quan quản lý, đối tác kinh doanh và khách hàng.

 • Địa Chỉ Xác Định:

Địa chỉ trụ sở chính phải được xác định rõ ràng và chi tiết, bao gồm số nhà, tên phố (ngõ phố) hoặc tên xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, hoặc thành phố trực thuộc trung ương. Thông tin này giúp xác định vị trí chính xác của doanh nghiệp.

 • Hạn Chế Đặt Địa Chỉ Tại Các Loại Hình Nhà Ở:

Không được đặt địa chỉ trụ sở chính tại nhà tập thể hoặc nhà chung cư, ngoại trừ căn hộ có chức năng thương mại. Điều này nhằm đảm bảo rằng địa chỉ của doanh nghiệp là một không gian kinh doanh phù hợp và có thể tiếp cận được cho các hoạt động kinh doanh.

3. Điều kiện về vốn điều lệ:

Quy định về số vốn khi thành lập công ty thường không có cụ thể về số vốn tối thiểu hoặc tối đa, trừ những trường hợp đặc biệt như các ngành nghề yêu cầu vốn pháp định hoặc vốn ký quỹ theo quy định pháp luật. Dưới đây là những điều cần lưu ý khi xác định mức vốn cho doanh nghiệp:

 • Xác Định Mức Vốn Phù Hợp:

Doanh nghiệp cần xác định mức vốn phù hợp với quy mô hoạt động kinh doanh và nhu cầu thực tế của doanh nghiệp. Mức vốn này không chỉ đảm bảo hoạt động bình thường mà còn giúp hạn chế rủi ro và tạo sự tin cậy với đối tác, ngân hàng và nhà đầu tư.

 • Hỗ Trợ Hoạt Động Kinh Doanh:

Mức vốn đủ lớn giúp doanh nghiệp thực hiện các hoạt động kinh doanh một cách linh hoạt và hiệu quả. Điều này bao gồm việc thanh toán cho vốn lưu động, đầu tư vào cơ sở vật chất và công nghệ, mở rộng quy mô hoạt động và phát triển thị trường.

 • Tạo Sự Tin Cậy với Đối Tác:

Mức vốn đủ lớn cũng giúp doanh nghiệp tạo ra một hình ảnh đáng tin cậy với đối tác kinh doanh. Đối với các giao dịch thương mại, mức vốn đủ lớn có thể là yếu tố quyết định để đối tác tin tưởng và hợp tác với doanh nghiệp.

 • Tuân Thủ Quy Định Pháp Luật:

Mặc dù không có quy định cụ thể về số vốn tối thiểu, nhưng doanh nghiệp cần tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến vốn kinh doanh. Điều này bao gồm báo cáo vốn và tuân thủ các yêu cầu về vốn tối thiểu đối với từng loại hình doanh nghiệp và ngành nghề cụ thể.

4. Điều kiện về ngành nghề kinh doanh:

Đối với các doanh nghiệp muốn đăng ký kinh doanh, quyền tự do được thực hiện trong việc chọn lựa ngành nghề kinh doanh là một điểm quan trọng. Dưới đây là một số điều cần lưu ý:

 • Quyền Tự Do Đăng Ký Kinh Doanh:

Doanh nghiệp có quyền tự do chọn lựa ngành nghề kinh doanh mà họ muốn, miễn là không bị cấm hoặc hạn chế bởi quy định pháp luật hiện hành.

 • Các Ngành Nghề Yêu Cầu Điều Kiện:

Tuy nhiên, một số ngành nghề kinh doanh yêu cầu điều kiện cụ thể như vốn đầu tư, kỹ thuật, sức khỏe, an toàn, môi trường, v.v. Doanh nghiệp cần phải đáp ứng các điều kiện này và duy trì chúng trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh.

 • Duy Trì Điều Kiện Phù Hợp:

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp cần phải duy trì các điều kiện phù hợp để đảm bảo tuân thủ các quy định của ngành nghề. Việc không tuân thủ có thể dẫn đến xử phạt hoặc rủi ro pháp lý khác.

 • Tính Chính Xác và Trách Nhiệm:

Việc chọn lựa ngành nghề kinh doanh cần được thực hiện một cách cẩn thận và có tính chính xác. Doanh nghiệp cần đảm bảo rằng họ có đủ năng lực và kiến thức để hoạt động trong ngành nghề được chọn và tuân thủ các quy định pháp luật liên quan.

➤➤ Tham khảo: Hệ thống mã ngành kinh tế Việt Nam

5. Điều kiện về người đại diện pháp luật:

Để tham gia vào quá trình quản lý và thành lập doanh nghiệp, cá nhân cần tuân thủ một số điều kiện cụ thể. Dưới đây là một số quy định quan trọng:

 • Độ Tuổi:

Cá nhân phải đủ từ 18 tuổi trở lên để tham gia vào quá trình quản lý và thành lập doanh nghiệp. Điều này đảm bảo rằng họ có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và có khả năng chịu trách nhiệm về các hành vi và quyết định trong kinh doanh.

 • Năng Lực Hành Vi Dân Sự:

Cá nhân cần có đầy đủ năng lực hành vi dân sự để tham gia vào quản lý và hoạt động kinh doanh. Điều này bao gồm khả năng tự chủ, tự quyết định và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hành động của mình.

 • Không Thuộc Đối Tượng Bị Cấm Quản Lý và Thành Lập Doanh Nghiệp:

Cá nhân không được thuộc vào các đối tượng bị cấm quản lý và thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Điều này bao gồm các trường hợp bị cấm theo quy định của pháp luật về tài chính, tư pháp hoặc các lĩnh vực khác.

 • Tuân Thủ Quy Định Pháp Luật:

Cá nhân tham gia vào quản lý và thành lập doanh nghiệp cần tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật liên quan. Điều này bao gồm việc tuân thủ quy định về đăng ký, báo cáo, và các quy định khác của cơ quan quản lý nhà nước.

➤➤ Tham khảo bài viết: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

6. Điều kiện về số lượng thành viên góp vốn:

Các yêu cầu về số lượng thành viên trong các loại hình doanh nghiệp thường được quy định như sau:

 • Công ty TNHH một thành viên:
Xem thêm  Những Bước Cần Thiết Cho Các Startup: Quy Trình Thành Lập Công Ty

Chỉ có một thành viên duy nhất, có thể là cá nhân hoặc tổ chức.

 • Công Ty TNHH 2 Thành Viên Trở Lên:

Từ 2 đến 50 thành viên. Các thành viên có thể là cá nhân hoặc tổ chức.

 • Công Ty Cổ Phần:

Tối thiểu phải có 3 cổ đông. Số lượng cổ đông không giới hạn nhưng phải ít nhất là 3. Các cổ đông có thể là cá nhân hoặc tổ chức.

 • Công Ty Hợp Danh:

Ít nhất 2 thành viên là thành viên hợp danh. Các thành viên có thể là cá nhân hoặc tổ chức.

 • Doanh Nghiệp Tư Nhân:

Chỉ có một chủ doanh nghiệp, tức là một cá nhân.

Nếu bạn cần hỗ trợ hoặc tư vấn thêm thông tin, vui lòng liên hệ Luật Gia Bùi theo thông tin đã cung cấp ở cuối bài viết.

Hồ sơ thành lập Công ty TNHH một thành viên

 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 2. Bản sao điều lệ công ty.
 3. Bản sao các giấy tờ pháp lý sau đây:
  • Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
  • Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ sở hữu công ty nếu là cá nhân.
  • Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với chủ sở hữu công ty nếu là tổ chức (nếu chủ sở hữu không phải là Nhà nước).
  • Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.
  • Đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức nước ngoài, bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự.
 4. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Các bước thành lập Công ty TNHH một thành viên:

Bước 1: Chuẩn Bị Tài Liệu Đăng Ký Thành Lập Công ty TNHH một thành viên

Trước khi bắt đầu quá trình đăng ký, bạn cần chuẩn bị các tài liệu cần thiết. Điều này có thể bao gồm:

 • Bản sao CMND hoặc hộ chiếu của người sáng lập: Để chứng minh danh tính của người sáng lập doanh nghiệp.
 • Giấy chứng nhận về quyền sở hữu đất hoặc tài sản: Nếu bạn sử dụng tài sản riêng để đăng ký doanh nghiệp, bạn cần chuẩn bị các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu của tài sản này.
 • Giấy tờ liên quan đến vốn điều lệ: Bạn cần chuẩn bị thông tin về số vốn điều lệ cần đăng ký cho doanh nghiệp của bạn, bao gồm các giấy tờ liên quan như ngân hàng chứng nhận số dư, bằng chứng về nguồn gốc của vốn và bảng kê chi tiết về cơ cấu vốn.

Bước 2: Chọn Loại Hình Doanh Nghiệp và Đặt Tên

Một trong những quyết định quan trọng nhất mà bạn phải đưa ra khi bắt đầu kinh doanh là chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp và đặt tên cho doanh nghiệp của mình. Có nhiều loại hình doanh nghiệp phổ biến mà bạn có thể chọn, bao gồm Công ty TNHH, Công ty Cổ phần, Công ty Hợp danh và doanh nghiệp tư nhân. Mỗi loại hình doanh nghiệp có những đặc điểm riêng và ưu nhược điểm khác nhau, vì vậy bạn cần xem xét kỹ lưỡng trước khi quyết định.

 • Công ty TNHH (Trách nhiệm hữu hạn): Đây là một loại hình phổ biến cho các doanh nghiệp nhỏ và trung bình. Công ty TNHH thường có mức độ bảo vệ pháp lý tốt cho các chủ sở hữu và dễ dàng quản lý. Tuy nhiên, nó có hạn chế về việc huy động vốn từ công chúng.
 • Công ty Cổ phần: Công ty Cổ phần là một loại hình phù hợp cho các doanh nghiệp có ý định mở rộng và huy động vốn lớn từ cổ đông. Các cổ đông chỉ chịu trách nhiệm giới hạn đối với số vốn mà họ đầu tư vào công ty, và việc chia sẻ lợi nhuận dễ dàng hơn.
 • Công ty Hợp danh: Công ty Hợp danh là một loại hình doanh nghiệp được sở hữu và điều hành bởi hai hoặc nhiều cá nhân hoặc tổ chức. Điều này có thể giúp phân chia rủi ro và trách nhiệm, đồng thời cung cấp sự linh hoạt trong quản lý và hoạt động kinh doanh.
 • Doanh nghiệp tư nhân: Đây là loại hình doanh nghiệp đơn giản nhất, thường được sử dụng bởi các doanh nhân cá nhân. Doanh nghiệp tư nhân mang lại sự linh hoạt cao và ít yêu cầu về thủ tục pháp lý, nhưng chủ sở hữu chịu trách nhiệm không giới hạn đối với nợ nần của doanh nghiệp.

Khi chọn loại hình doanh nghiệp, bạn cũng cần đảm bảo rằng tên doanh nghiệp không bị trùng lặp và tuân thủ các quy định về tên gọi doanh nghiệp. Tên doanh nghiệp cần phản ánh đúng về bản chất và mục tiêu kinh doanh của bạn, đồng thời dễ nhớ và dễ phát âm để thu hút khách hàng. Hãy cân nhắc kỹ lưỡng và tìm kiếm ý kiến từ các chuyên gia trước khi quyết định về tên doanh nghiệp của bạn.

Bước 3: Đăng Ký Tại Cơ Quan Chức Năng

Để thuận tiện cho các doanh nghiệp, quy trình nộp hồ sơ đăng ký đã được đơn giản hóa và hiện đại hóa với hai phương thức tiếp cận khác nhau: trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền hoặc thông qua việc nộp hồ sơ online.

 • Nộp Hồ Sơ Trực Tiếp Tại Cơ Quan Đăng Ký Kinh Doanh:

Trong phương thức này, doanh nghiệp có thể đến trực tiếp Phòng Đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư của tỉnh hoặc thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở hoặc địa chỉ kinh doanh. Tại đây, các nhân viên sẽ hỗ trợ doanh nghiệp trong việc điền đơn, thu thập tài liệu cần thiết và hướng dẫn quy trình đăng ký.

 • Nộp Hồ Sơ Online:

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng có thể lựa chọn nộp hồ sơ trực tuyến thông qua hệ thống đăng ký kinh doanh trực tuyến được cung cấp bởi Chính phủ Việt Nam tại trang web https://dangkykinhdoanh.gov.vn/vn/. Trên trang web này, doanh nghiệp có thể thực hiện các thủ tục đăng ký một cách dễ dàng và thuận tiện từ bất kỳ đâu có kết nối internet.

Đăng Ký Thành Lập Doanh Nghiệp

Bước 4: Chờ Xét Duyệt và Nhận Giấy Phép Kinh Doanh

Sau khi bạn đã gửi đơn đăng ký, quá trình tiếp theo sẽ là chờ đợi cơ quan chức năng tiến hành xem xét và kiểm tra các tài liệu bạn đã nộp. Thời gian để hoàn thành quy trình này có thể dao động tùy thuộc vào quy định của từng quốc gia hoặc khu vực cụ thể. Trong thời gian chờ đợi này, điều quan trọng là duy trì sự kiên nhẫn và sẵn sàng cung cấp thêm thông tin nếu cần thiết.

Quá trình xem xét và kiểm tra tài liệu là bước không thể thiếu để đảm bảo rằng mọi thông tin được cung cấp là chính xác và đáng tin cậy. Cơ quan chức năng sẽ kiểm tra các yếu tố như hợp lệ của tài liệu, tuân thủ các quy định pháp luật, và đảm bảo rằng không có thông tin nào thiếu sót hoặc không chính xác.

Khi hồ sơ của bạn đã được xem xét và chấp nhận, điều đó đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình đăng ký doanh nghiệp của bạn. Bạn sẽ nhận được giấy phép kinh doanh chính thức, mở ra cánh cửa cho việc bắt đầu hoạt động kinh doanh của mình. Điều này đồng nghĩa với việc bạn đã hoàn thành một phần quan trọng của hành trình của mình trong việc thành lập và phát triển doanh nghiệp.

Kết Luận

Tóm lại, việc đăng ký thành lập doanh nghiệp là một quá trình phức tạp nhưng đầy quan trọng đối với mọi doanh nhân. Bằng cách tiến hành các bước chuẩn bị kỹ lưỡng và tuân thủ quy trình đăng ký, bạn sẽ có được một nền tảng vững chắc để bắt đầu một doanh nghiệp thành công. Hãy tận dụng các tài nguyên và hỗ trợ từ các chuyên gia pháp lý và quản lý để đảm bảo rằng quá trình đăng ký của bạn diễn ra một cách suôn sẻ và hiệu quả nhất.

CÁC THỦ TỤC CẦN THỰC HIỆN SAU KHI ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP: 

➤➤ Tham khảo bài viết:Những việc cần làm sau khi thành lập công ty

➤➤ Tham khảo bài viết: Các loại chi phí thành lập công ty 2024

Vì sao bạn nên sử dụng dịch vụ Thành Lập Công ty TNHH một thành viên của Luật Gia Bùi

Dịch vụ Thành lập Công ty TNHH một thành viên của Luật Gia Bùi mang lại nhiều lợi ích đáng giá cho bạn:

 1. Chuyên nghiệp: Luật Gia Bùi có đội ngũ luật sư và chuyên viên có kinh nghiệm, giúp bạn hoàn thành quy trình thành lập công ty một cách chuyên nghiệp và hiệu quả.
 2. Tiết kiệm thời gian: Bạn không cần phải tốn thời gian và công sức nghiên cứu về quy trình và thủ tục thành lập công ty, mà có thể giao phó hoàn toàn cho Luật Gia Bùi.
 3. Đảm bảo tuân thủ pháp luật: Luật Gia Bùi giúp bạn đảm bảo tuân thủ đúng các quy định pháp luật liên quan đến việc thành lập công ty, tránh được các rủi ro pháp lý.
 4. Hỗ trợ tư vấn: Bạn có thể nhận được sự tư vấn chi tiết và chính xác về quy trình, thủ tục cũng như các vấn đề pháp lý liên quan từ đội ngũ chuyên viên của Luật Gia Bùi.
 5. Giảm chi phí: Dịch vụ của Luật Gia Bùi có thể giúp bạn tiết kiệm chi phí so với việc tự thực hiện và tránh được những sai sót có thể gây mất thời gian và tiền bạc.

Tóm lại, việc sử dụng dịch vụ Thành lập Công ty TNHH một thành viên của Luật Gia Bùi sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian, công sức, đảm bảo tuân thủ pháp luật và giảm chi phí, đồng thời nhận được sự tư vấn chuyên môn từ các chuyên gia pháp lý.

Gọi cho chúng tôi để được hỗ trợ:

HỖ TRỢ NGAY: 097.110.6895

Chúng tôi sẵn lòng hỗ trợ bạn trong mọi vấn đề liên quan đến đăng ký kinh doanh và các thủ tục hành chính khác.

 

Rating: 5.00/5. From 1 vote.
Please wait...
097.110.6895
097.110.6895