2 Phương thức nộp hồ sơ thành lập hộ kinh doanh cá thể mới nhất hiện nay

Thành lập hộ kinh doanh cá thể là một phương thức kinh doanh phổ biến và đơn giản tại Việt Nam. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn từng bước về quy trình và hồ sơ cần thiết để thành lập hộ kinh doanh cá thể, cùng với 7 điều cần lưu ý quan trọng để tránh các rủi ro khi làm thủ tục xin giấy phép.

Cơ sở pháp lý:

 • Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 về đăng ký doanh nghiệp.
 • Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 3 năm 2021 hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;
 • Thông tư số 23/2023/ TT-BKHĐT ngày 18 tháng 4 năm 2023 sửa đổi một số điều của Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 3 năm 2021 hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

Hộ kinh doanh cá thể là gì? Ai được đăng ký hộ kinh doanh cá thể?

Điều 79 Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp định nghĩa về hộ kinh doanh cá thể như sau: Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc các thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh của hộ. Trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh thì ủy quyền cho một thành viên làm đại diện hộ kinh doanh. Cá nhân đăng ký hộ kinh doanh, người được các thành viên hộ gia đình ủy quyền làm đại diện hộ kinh doanh là chủ hộ kinh doanh”.

Cá nhân, thành viên hộ gia đình là công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi, có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự đầy đủ có quyền thành lập hộ kinh doanh và có nghĩa vụ đăng ký hộ kinh doanh theo quy định.

Hồ sơ thành lập hộ kinh doanh cá thể

Để thành lập hộ kinh doanh cá thể, bạn cần chuẩn bị một hồ sơ đầy đủ gồm các giấy tờ sau:

 1. Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh: Đây là một tài liệu mô tả yêu cầu và thông tin cần thiết để đăng ký hộ kinh doanh.
 2. Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/hộ chiếu của chủ hộ kinh doanh: Để xác minh danh tính của chủ hộ kinh doanh, bạn cần cung cấp bản sao hợp lệ của giấy tờ tùy thân này.
 3. Bản sao hợp đồng thuê nhà, hợp đồng mượn nhà hoặc sổ đỏ (nếu có): Nếu chủ hộ đứng tên địa chỉ hộ kinh doanh, bạn cần cung cấp bản sao hợp đồng thuê nhà, hợp đồng mượn nhà hoặc sổ đỏ để xác nhận quyền sở hữu hoặc sử dụng địa chỉ này.

Trong trường hợp các thành viên trong hộ gia đình cùng góp vốn đăng ký hộ kinh doanh, bạn cần thêm các giấy tờ sau:

 1. Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/hộ chiếu của thành viên hộ gia đình: Để xác minh danh tính của các thành viên trong hộ gia đình.
 2. Bản sao hợp lệ biên bản họp thành viên hộ gia đình: Đây là một tài liệu ghi lại quyết định thành lập hộ kinh doanh của các thành viên trong hộ gia đình.
 3. Bản sao hợp lệ văn bản ủy quyền của các thành viên hộ gia đình cho một thành viên làm chủ hộ kinh doanh: Nếu một thành viên được ủy quyền làm chủ hộ kinh doanh, các thành viên khác cần cung cấp văn bản ủy quyền này.
 4. Văn bản ủy quyền cho người nộp hồ sơ (nếu có): Trong trường hợp người nộp hồ sơ không phải là chủ hộ hoặc thành viên được ủy quyền, cần có văn bản ủy quyền để đại diện trong việc nộp hồ sơ.
 5. Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề (nếu có): Nếu hoạt động kinh doanh yêu cầu chứng chỉ hành nghề, bạn cần cung cấp bản sao hợp lệ của chứng chỉ này.

Chuẩn bị và nộp đầy đủ các giấy tờ trên là bước quan trọng để đảm bảo việc đăng ký hộ kinh doanh cá thể được thực hiện một cách thuận lợi và hợp pháp.

Tải trọn bộ hồ sơ tại đây: Sách xử lý nước - Aqua.edu.vn

Trình tự thực hiện nộp hộ kinh doanh cá thể

Dưới đây là trình tự chi tiết để thực hiện đăng ký thành lập hộ kinh doanh cá thể, cả trường hợp đăng ký trực tiếp và thông qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số:

Trường hợp đăng ký trực tiếp:

 1. Người thành lập hoặc hộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh: Người thành lập hoặc đại diện của hộ kinh doanh đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi có trụ sở hộ kinh doanh.
 2. Nộp hồ sơ: Sau khi đến cơ quan đăng ký, người nộp hồ sơ giao hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh cho cơ quan đăng ký.
 3. Nhận Giấy biên nhận: Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện tiếp nhận hồ sơ và trao Giấy biên nhận cho hộ kinh doanh.
 4. Xử lý thông tin đăng ký thuế: Khi hồ sơ đủ điều kiện, thông tin về đăng ký hộ kinh doanh được truyền sang Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế. Hệ thống tự động kiểm tra sự phù hợp của thông tin theo quy định pháp luật về đăng ký thuế.
 5. Cấp mã số hộ kinh doanh và thông báo cho cơ quan thuế: Nếu thông tin đăng ký hợp lệ, hệ thống ứng dụng đăng ký thuế tự động tạo mã số hộ kinh doanh và phân cấp cơ quan thuế quản lý. Thông tin được truyền lại cho cơ quan đăng ký kinh doanh.
 6. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh: Dựa trên thông tin từ hệ thống đăng ký thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh và Thông báo về cơ quan thuế quản lý trực tiếp cho hộ kinh doanh.
 7. Thời hạn xử lý: Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện cần hoàn tất quy trình và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.
 8. Thông báo về trường hợp hồ sơ không hợp lệ: Trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện phải thông báo bằng văn bản cho người nộp hồ sơ hoặc người thành lập hộ kinh doanh biết lý do và yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có).
Xem thêm  Hướng Dẫn Toàn Diện về Hồ Sơ, Thủ Tục và Điều Kiện Thành Lập Công Ty, Doanh Nghiệp Từ A đến Z

Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số:

 1. Kê khai thông tin và tải văn bản điện tử: Người nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh điền thông tin và tải văn bản điện tử, sau đó sử dụng chữ ký số để ký xác thực hồ sơ.
 2. Nhận giấy biên nhận và kết quả: Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trả giấy biên nhận hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục đăng ký hộ kinh doanh cho người nộp hồ sơ qua mạng điện tử.

Thông tin về thời hạn giải quyết, cơ quan thực hiện, đối tượng, kết quả và lệ phí trong quá trình thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh cá thể như sau:

 1. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
 2. Cơ quan thực hiện: Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện.
 3. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, đại diện hộ gia đình.
 4. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
  • Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh khi hồ sơ hợp lệ.
  • Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện.
 5. Lệ phí:
  • Mức lệ phí cụ thể do Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định, dựa trên quy định tại Thông tư số 85/2019/TT-BTC.
  • Người nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh phải nộp lệ phí tại thời điểm nộp hồ sơ.
  • Lệ phí có thể nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh ở cấp huyện, chuyển vào tài khoản của cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc sử dụng dịch vụ thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia.
  • Lệ phí đăng ký hộ kinh doanh không được hoàn trả cho hộ kinh doanh trong trường hợp hộ kinh doanh không được cấp đăng ký hộ kinh doanh.

Xem thêm:

 1. Phân biệt hộ kinh doanh và công ty
 2. Những điểm khác biệt cơ bản giữa hộ kinh doanh và công ty
 3. Ưu điểm của hộ kinh doanh và công ty
 4. Ưu điểm của loại hình hộ kinh doanh:
 5. Nhược điểm của hộ kinh doanh và công ty
 6. 7 lưu ý cần biết để tránh rủi ro trong thủ tục thành lập hộ kinh doanh tại Hà Nội
 7. Mọi người cùng hỏi về Thành lập Hộ Kinh Doanh tại Hà Nội

Dịch vụ tư vấn thành lập hộ kinh doanh cá thể của Công ty Luật Gia Bùi

 1. Tư vấn về điều kiện và thủ tục: Chúng tôi cung cấp thông tin chi tiết về các điều kiện và thủ tục cần thiết để thành lập hộ kinh doanh cá thể, bao gồm cả các yêu cầu về đối tượng, vốn điều lệ, địa điểm kinh doanh, và các vấn đề pháp lý liên quan.
 2. Soạn thảo hồ sơ: Đội ngũ luật sư của chúng tôi sẽ chuẩn bị và soạn thảo hồ sơ thành lập hộ kinh doanh cá thể cho khách hàng, đảm bảo tính chính xác và hoàn chỉnh theo quy định của pháp luật.
 3. Đại diện thực hiện thủ tục: Chúng tôi sẽ đại diện cho khách hàng thực hiện mọi thủ tục cần thiết tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, từ việc nộp hồ sơ đến tiến hành các thủ tục phê duyệt và nhận giấy phép.
 4. Tư vấn trong quá trình hoạt động: Sau khi thành lập, chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp sự hỗ trợ và tư vấn về các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động của hộ kinh doanh, bao gồm cả các vấn đề pháp lý và quản lý kinh doanh.
 5. Hỗ trợ về các vấn đề liên quan: Chúng tôi cũng sẽ hỗ trợ khách hàng trong việc đăng ký nhãn hiệu, giải quyết các vấn đề thuế, và hướng dẫn về các giấy phép khác có liên quan đến hoạt động của hộ kinh doanh cá thể.

2 Phương thức nộp hồ sơ thành lập hộ kinh doanh cá thể mới nhất hiện nay

Gọi cho chúng tôi để được hỗ trợ:

 HỖ TRỢ NGAY: 097.110.6895

Chúng tôi sẵn lòng hỗ trợ bạn trong mọi vấn đề liên quan đến đăng ký kinh doanh và các thủ tục hành chính khác.

No votes yet.
Please wait...
097.110.6895
097.110.6895