Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty cùng quận chi tiết 2024

Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty cùng quận

Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp có thể thay đổi địa chỉ công ty để thuận tiện cho việc mở rộng quy mô và phát triển kinh doanh. Khi thực hiện thay đổi địa chỉ công ty, đặc biệt là khi địa điểm mới vẫn nằm trong cùng một quận, doanh nghiệp cần tuân thủ đầy đủ các thủ tục và quy định pháp luật.

Quy trình thay đổi địa chỉ công ty cùng quận yêu cầu thực hiện các thủ tục như nộp đơn, chuẩn bị hồ sơ, và thanh toán lệ phí theo quy định của cơ quan chức năng. Dưới đây, Luật Gia Bùi sẽ hướng dẫn chi tiết để giúp bạn thực hiện thủ tục này một cách nhanh chóng và chính xác.

1. Căn cứ pháp lý:

 • Luật doanh nghiệp 2020
 • Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp
 • Thông tư 01/2021/TT–BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp
 • Thông tư 47/2019/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp
 • Nghị định 122/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

2. Khái niệm địa chỉ công ty:

Theo quy định tại điều 42 Luật doanh nghiệp 2020, địa chỉ công ty là địa chỉ liên lạc của doanh nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam, được xác định theo địa giới đơn vị hành chính và có số điện thoại, số fax, và thư điện tử.

Doanh nghiệp cần có trụ sở chính, được chọn lựa một cách cẩn thận vì địa chỉ này quyết định quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp. Thay đổi địa chỉ công ty cùng quận là thủ tục hành chính thực hiện tại Sở kế hoạch và đầu tư. Trước khi thay đổi địa chỉ công ty trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp cần hoàn thành các thủ tục thay đổi địa chỉ với cơ quan thuế.

3. Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty cùng quận:

Công ty muốn thay đổi địa chỉ trong cùng một quận, huyện hoặc thành phố thuộc tỉnh sẽ làm thay đổi thông tin quản lý đăng ký kinh doanh và thông tin đăng ký thuế, nhưng không làm thay đổi cơ quan quản lý thuế. Do vậy, khi công ty muốn thực hiện thay đổi địa chỉ công ty cùng quận, chỉ cần thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố nơi công ty đặt trụ sở.

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký. (Phụ lục II-1 Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT)
 • Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
 • Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh.
 • Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần.
 • Giấy ủy quyền nếu không phải người đại diện theo pháp luật hoặc chủ sở hữu của doanh nghiệp trực tiếp nộp hồ sơ.
 • Giấy tờ cá nhân/tổ chức chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tương đương.

Bước 2: Nộp hồ sơ:

 • Có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh, qua dịch vụ bưu chính hoặc qua mạng thông tin điện tử.
 • Lệ phí nộp hồ sơ sẽ phụ thuộc vào phương thức nộp và được quy định tại Thông tư 47/2019/TT-BTC.
 • Xem thêm: TẠI ĐÂY

➤➤ Xem thêm  Hướng Dẫn Toàn Diện về Hồ Sơ, Thủ Tục và Điều Kiện Thành Lập Công Ty, Doanh Nghiệp Từ A đến Z

➤➤ Tham khảo bài viết: Hướng Dẫn Toàn Diện về Hồ Sơ, Thủ Tục và Điều Kiện Thành Lập Công Ty, Doanh Nghiệp Từ A đến Z

➤➤ Tham khảo bài viết: Tài Khoản Đăng Ký Kinh Doanh Qua Mạng: Hướng Dẫn Đăng Ký và Sử Dụng 2024

Bước 3: Kiểm tra và cấp giấy chứng nhận:

 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ kiểm tra và cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới, ghi nhận địa chỉ trụ sở chính mới của công ty.

Bước 4: Đăng bố cáo và hoàn thiện thủ tục:

 • Công ty phải đăng bố cáo thay đổi thông tin trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Quá trình này phải hoàn thành trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày công khai thông tin.
 • Việc không tuân thủ sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định tại Nghị định 122/2021/NĐ-CP.
Xem thêm  Quyền và Nghĩa vụ của Doanh nghiệp theo luật Doanh nghiệp 2020

Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty cùng quận chi tiết 2024
4.Những lưu ý khi thay đổi địa chỉ công ty cùng quận

Dưới đây là những lưu ý quan trọng cần được xem xét khi thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ công ty cùng quận:

1. Công bố nội dung đăng ký kinh doanh:

 • Sau khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở công ty cùng quận, doanh nghiệp phải công bố nội dung đăng ký kinh doanh mới trên cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia để thông tin được cập nhật đầy đủ và chính xác.

2. Lưu ý về hóa đơn:

 • Khi đổi địa chỉ công ty, thông tin trên hóa đơn sẽ không còn chính xác nếu không được cập nhật kịp thời. Do đó, cần thực hiện các biện pháp sau:
  • Trường hợp sử dụng hóa đơn giấy: Khắc dấu địa chỉ mới lên hóa đơn và thông báo thay đổi thông tin hóa đơn tới cơ quan quản lý thuế mới.
  • Trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử: Thông báo thay đổi thông tin hóa đơn tới cơ quan quản lý thuế mới.
  • Trường hợp đã hủy hóa đơn tại cơ quan thuế cũ: Thông báo phát hành hóa đơn mới để sử dụng.

3. Ủy quyền cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục:

 • Nếu công ty ủy quyền cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục, cần có văn bản ủy quyền cụ thể và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân hoặc tổ chức được ủy quyền.

4. Ủy quyền cho tổ chức thực hiện thủ tục:

 • Nếu ủy quyền cho tổ chức thực hiện thủ tục, cần có bản sao hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức đó, giấy giới thiệu của tổ chức đó và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân được giới thiệu.

5. Thời hạn và hậu quả của việc không tuân thủ:

 • Thực hiện các thủ tục cần tuân thủ đúng thời hạn quy định. Nếu không tuân thủ, doanh nghiệp có thể bị xử phạt hành chính theo quy định của Nghị định 122/2021/NĐ-CP, trong đó mức phạt dao động từ 10.000.000 đến 15.000.000 đồng.

5. Một số câu hỏi liên quan đến tăng vốn điều lệ công ty tại Luật Gia Bùi

 1. Quy trình thay đổi địa chỉ công ty cùng quận bao gồm những bước nào?
  • Quy trình thay đổi địa chỉ công ty cùng quận thường bao gồm chuẩn bị hồ sơ, nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, và cấp giấy chứng nhận mới ghi nhận địa chỉ mới của công ty.
 2. Cần chuẩn bị những tài liệu và hồ sơ gì khi thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ công ty cùng quận?
  • Hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty cùng quận thường bao gồm thông báo thay đổi, nghị quyết/quyết định của cơ quan quản lý công ty, giấy tờ chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu của người đại diện pháp luật, và các giấy tờ liên quan khác.
 3. Mức phí và chi phí cần thiết khi thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ công ty cùng quận là bao nhiêu?
  • Mức phí và chi phí thường bao gồm lệ phí đăng ký doanh nghiệp, phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp, và các khoản phí khác như phí bưu chính (nếu có). Mức phí cụ thể có thể thay đổi tùy theo quy định của cơ quan quản lý địa phương và quy định pháp luật hiện hành.
 4. Có những quy định nào về hóa đơn sau khi công ty thay đổi địa chỉ cùng quận?
  • Sau khi công ty thay đổi địa chỉ cùng quận, cần chú ý đến việc cập nhật thông tin trên hóa đơn. Nếu công ty sử dụng hóa đơn giấy, cần khắc dấu địa chỉ mới hoặc hủy hóa đơn cũ và phát hành hóa đơn mới. Trong trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử, cần thực hiện thủ tục thông báo thay đổi đến cơ quan quản lý thuế và cấp phát hóa đơn mới.
 5. Nếu tôi muốn ủy quyền cho một cá nhân hoặc tổ chức khác thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ công ty, thì cần phải chuẩn bị những giấy tờ và hồ sơ gì?
  • Nếu muốn ủy quyền cho người khác thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ công ty, cần có văn bản ủy quyền cụ thể, bản sao hợp đồng cung cấp dịch vụ (nếu có), và giấy tờ chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền.

Gọi cho chúng tôi để được hỗ trợ:

 HỖ TRỢ NGAY: 097.110.6895

Chúng tôi sẵn lòng hỗ trợ bạn trong mọi vấn đề liên quan đến đăng ký kinh doanh và các thủ tục hành chính khác.

Rating: 5.00/5. From 1 vote.
Please wait...
097.110.6895
097.110.6895