Tờ khai thuế bị từ chối nộp lại có bị phạt hay không?

Công ty tôi nộp tờ khai thuế VAT quý 4 đúng thời hạn ngày 30/01. Tuy nhiên, do hệ thống thuế bị lỗi nên sau đó chúng tôi nhận được thông báo “Không chấp nhận về việc nộp HSKT điện tử”. Sau đó, công ty nộp lại tờ khai quá thời hạn thì có bị xử phạt hay không?

Trả lời:

Trường hợp này, khi đơn vị nộp tờ khai mà cơ quan thuế không chấp nhận và trả về thông báo “Không chấp nhận về việc nộp HSKT điện tử” thì sau khi nộp lại tờ khai mới ngày xác định việc hoàn thành nộp tờ khai sẽ là ngày nộp tờ khai không được chấp thuận. Do vậy, nếu việc nộp tờ khai trong thời hạn thì sẽ KHÔNG BỊ XỬ PHẠT. Cụ thể theo quy định tại thông tư 19/2021/TT-BTC

Điều 8. Cách xác định thời gian nộp hồ sơ thuế điện tử, nộp thuế điện tử của người nộp thuế và thời gian cơ quan thuế gửi thông báo, quyết định, văn bản cho người nộp thuế
1. Thời gian nộp hồ sơ thuế điện tử, nộp thuế điện tử
b) Thời điểm xác nhận nộp hồ sơ thuế điện tử được xác định như sau:
b.1) Đối với hồ sơ đăng ký thuế điện tử: là ngày hệ thống của cơ quan thuế nhận được hồ sơ và được ghi trên Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuế điện tử của cơ quan thuế gửi cho người nộp thuế (theo mẫu số 01-1/TB-TĐT ban hành kèm theo Thông tư này).
b.2) Đối với hồ sơ khai thuế (trừ các hồ sơ khai thuế thuộc trường hợp cơ quan quản lý thuế tính thuế, thông báo nộp thuế theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP): là ngày hệ thống của cơ quan thuế nhận được hồ sơ và được ghi trên Thông báo tiếp nhận hồ sơ khai thuế điện tử của cơ quan thuế gửi cho người nộp thuế (theo mẫu số 01-1/TB-TĐT ban hành kèm theo Thông tư này) nếu hồ sơ khai thuế được cơ quan thuế chấp nhận tại Thông báo chấp nhận hồ sơ khai thuế điện tử của cơ quan thuế gửi cho người nộp thuế (theo mẫu số 01-2/TB-TĐT ban hành kèm theo Thông tư này).
Riêng đối với hồ sơ khai thuế có bao gồm tài liệu kèm theo được nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính: Thời điểm xác nhận nộp hồ sơ khai thuế được tính theo ngày người nộp thuế hoàn thành việc nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định.
Điều 16. Khai thuế điện tử
1. Người nộp thuế lập, gửi hồ sơ khai thuế:
c) Người nộp thuế đã nộp hồ sơ khai thuế điện tử nhưng cơ quan thuế có thông báo không chấp nhận hồ sơ khai thuế của người nộp thuế và người nộp thuế không nộp lại hồ sơ khai thuế hoặc có nộp lại hồ sơ khai thuế nhưng vẫn không được cơ quan thuế chấp nhận được xác định là chưa nộp hồ sơ khai thuế.

Tuy nhiên, tại quy định tại thông tư 19/2021/TT-BTC không đề cập cụ thể tới trường hợp lần nộp đầu tiên bị từ chối tiếp nhận HSKT điện tử. Tuy nhiên, tại thông báo chấp nhận tờ khai thuế khi nộp lại sẽ thể hiện như sau:

Xem thêm  Vai trò và Nhiệm vụ của Kế toán Nội bộ trong Doanh nghiệp
Tờ khai thuế

Theo đó, ngay tại thông báo về việc chấp nhận hồ sơ khai thuế điện tử cũng ghi nhận ngày hoàn thành là ngày nộp tờ khai không được chấp thuận. Ngoài ra, tại công văn số 4289/TCT-KK ngày 20/09/2017 của tổng cục thuế cũng quy định:

Bước 3: Chậm nhất 01 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận HSKT điện tử của NNT trên Thông báo bước 1, Ứng dụng Quản lý thuế tập trung (TMS) kiểm tra HSKT của NNT và trả thông tin ra Cổng thông tin điện tử của Tổng cục thuế để tạo thông báo chấp nhận/không chấp nhận việc nộp HSKT của NNT.
– Trường hợp không chấp nhận, Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế trả thông báo không chấp nhận việc nộp hồ sơ khai thuế của NNT, trong đó nêu rõ lý do, hướng dẫn xử lý để NNT thực hiện điều chỉnh HSKT. Sau khi NNT thực hiện điều chỉnh HSKT và gửi lại CQT thì ngày ghi nhận nghĩa vụ nộp HSKT của NNT là ngày trên Thông báo bước 1 lần đầu của HSKT điện tử tương ứng. Riêng trường hợp NNT gửi HSKT bổ sung và trường hợp NNT nộp HSKT không đúng nghĩa vụ kê khai (tờ khai tháng/quý) thì ngày ghi nhận nghĩa vụ nộp HSKT của NNT là ngày nộp thực tế của HSKT trên thông báo bước 1 tương ứng.

Theo các thông tin trên, trường hợp cơ quan thuế ra quyết định xử phạt thì các bạn có thể mạnh dạn gửi văn bản khiếu nại quyết định xử phạt theo các căn cứ nêu trên.

Gọi cho chúng tôi để được hỗ trợ:

 HỖ TRỢ NGAY: 097.110.6895

Chúng tôi sẵn lòng hỗ trợ bạn trong mọi vấn đề liên quan đến đăng ký kinh doanh và các thủ tục hành chính khác.

No votes yet.
Please wait...
097.110.6895
097.110.6895