Cam Kết Tuân Thủ Và Miễn Trừ Trách Nhiệm

Thay đổi Đăng ký kinh doanh tại Bắc Giang

Công ty Luật Gia Bùi cung cấp mẫu Cam Kết Tuân Thủ Và Miễn Trừ Trách Nhiệm để Quý khách hàng tham khảo và áp dụng trên thực tiễn, thông tin chi tiết vui lòng liên hệ 097.110.6895 để được tư vấn, hỗ trợ trực tiếp:

Cam Kết Tuân Thủ Và Miễn Trừ Trách Nhiệm

 

Cam Kết Tuân Thủ Và Miễn Trừ Trách Nhiệm là gì?

“Cam kết tuân thủ” (compliance commitment) là cam kết của một tổ chức, cá nhân hoặc công ty để tuân thủ các quy định, luật lệ, tiêu chuẩn và các yêu cầu khác được đặt ra bởi cơ quan quản lý, tổ chức chứng nhận, hoặc các bên liên quan khác. Cam kết này thể hiện ý chí và nỗ lực của tổ chức đó để đảm bảo rằng hoạt động của họ được thực hiện theo đúng quy định và đáp ứng các yêu cầu pháp lý và nguyên tắc đạo đức.

“Miễn trừ trách nhiệm” (disclaimer) là một tuyên bố hoặc điều khoản trong một tài liệu pháp lý, hợp đồng hoặc chính sách, được sử dụng để giảm hoặc loại bỏ trách nhiệm pháp lý của một bên trong một số tình huống cụ thể. Thông thường, miễn trừ trách nhiệm được sử dụng để giới hạn hoặc loại bỏ trách nhiệm pháp lý đối với các thiệt hại, tổn thất hoặc rủi ro mà một bên có thể gán cho bên khác. Điều này có thể bao gồm miễn trừ trách nhiệm về mất mát tài sản, thiệt hại về sức khỏe hoặc rủi ro tài chính.

Cam Kết Tuân Thủ Và Miễn Trừ Trách Nhiệm:

Tảu xuống Luật Gia Bùi

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

 

CAM KẾT TUÂN THỦ VÀ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

 

Tôi tên là _________________________, CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ______________ ngày cấp: _______________, Nơi cấp: ____________________

Tôi hiện là nhân viên/người lao động cho Công Ty ___________________ tại địa chỉ ____________________________________________________,  Tôi đã hiểu và đồng ý như sau:

  1. Tôi xác nhận đã đọc và hiểu các nội quy, quy tắc, quy định và hướng dẫn an toàn (“Nội Quy”) trong quá trình thực hiện công việc tại ……………… Đồng thời, cam kết tuân thủ, chấp hành nghiêm chỉnh Nội Quy Quán Bar.
  2. Trường hợp phát sinh bất kỳ hậu quả nào do hành vi vi phạm của mình đối bất kỳ nội dung nào của Nội Quy, Công Ty sẽ được miễn trừ trách nhiệm. Theo đó, Tôi sẽ tự mình gánh chịu các rủi ro và chịu trách nhiệm cho bất kỳ thương tích, thiệt hại về người và tài sản nào là kết quả của hành vi vi phạm Nội Quy của mình, bao gồm việc bồi thường thiệt hại cho Bên thứ ba (nếu có).
  3. Tôi đồng ý miễn trừ và giải phóng trách nhiệm cho Công Ty khỏi bất kỳ các yêu cầu bồi thường, đòi hỏi, quyền lợi hoặc lý do khiếu nại, khởi tố, kiện tụng, hành vi trái pháp luật của tôi, chi phí và thủ tục tố tụng dưới bất kỳ hình thức nào, xuất phát từ thương tích, mất mát, hư hại hoặc tử vong xảy ra với Tôi do hành vi vi phạm Nội Quy của mình.
  4. Tôi cam kết chấp hành các quy định của pháp luật (bao gồm nhưng không giới hạn như: các hành vi buôn bán các chất cấm/hạn chế lưu hành như ma túy, thuốc lắc…, các hành vi mại dâm, bán dâm, mua dâm…) khi tiến hành các công việc tại Quán Bar và nếu vi phạm tôi sẽ tự chịu trách nhiệm.
  5. Toàn bộ cam kết theo bản Cam Kết này sẽ có giá trị pháp lý trong và sau khi tôi thực hiện Công Việc tại Quán Bar.
Xem thêm  Hợp đồng hợp tác kinh doanh cửa hàng (Song ngữ)

Tôi cam kết thực hiện đúng, đầy đủ tất cả các nội dung đã cam kết với Công Ty theo bản Cam Kết này.

…………………., ngày……tháng……năm 20…….

CHỮ KÝ CỦA NHÂN VIÊN

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

__________________

 

 

Gọi cho chúng tôi để được hỗ trợ:

HỖ TRỢ NGAY: 097.110.6895

Chúng tôi sẵn lòng hỗ trợ bạn trong mọi vấn đề liên quan đến đăng ký kinh doanh và các thủ tục hành chính khác.

No votes yet.
Please wait...
097.110.6895
097.110.6895