Hợp Đồng Góp Vốn Bằng Căn Hộ Nhà Chung Cư

HỢP ĐỒNG GÓP VỐN ĐẦU TƯ

Công ty Luật Gia Bùi cung cấp mẫu Hợp Đồng Góp Vốn Bằng Căn Hộ Nhà Chung Cư để Quý khách hàng tham khảo và áp dụng trên thực tiễn, thông tin chi tiết vui lòng liên hệ 097.110.6895 để được tư vấn, hỗ trợ trực tiếp:

Hợp Đồng Góp Vốn Bằng Căn Hộ Nhà Chung Cư

 

Góp vốn là gì? Hợp Đồng Góp Vốn Bằng Căn Hộ Nhà Chung Cư là gì?

Góp vốn là quá trình đưa tiền, tài sản hoặc nguồn lực khác vào một doanh nghiệp hoặc dự án để chia sẻ rủi ro và hy vọng nhận được lợi nhuận. Người góp vốn thường trở thành cổ đông, chủ sở hữu phần nào của doanh nghiệp hoặc dự án tùy thuộc vào số lượng và giá trị của vốn họ đầu tư.

Hợp đồng góp vốn bằng căn hộ nhà chung cư là một loại hợp đồng mà một bên cung cấp một hoặc nhiều căn hộ trong một tòa nhà chung cư như là nguồn vốn để tham gia vào một dự án hoặc doanh nghiệp khác. Thông qua việc góp vốn bằng căn hộ, bên góp vốn có thể trở thành một phần của dự án hoặc doanh nghiệp đó và chia sẻ trong lợi nhuận hoặc rủi ro của nó. Đồng thời, căn hộ có thể được sử dụng như một phần của tiền góp vốn hoặc là tài sản cung cấp giá trị cho hợp đồng.

Hợp Đồng Góp Vốn Bằng Căn Hộ Nhà Chung Cư:

Tảu xuống Luật Gia Bùi

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG GÓP VỐN BẰNG CĂN HỘ NHÀ CHUNG CƯ

Chúng tôi gồm có:

Bên góp vốn (sau đây gọi là bên A) (1):

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

Bên nhận góp vốn (sau đây gọi là bên B) (1):

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

Các bên đồng ý thực hiện việc góp vốn bằng căn hộ nhà chung cư theo các thoả thuận

sau đây :

Điều1. Căn hộ góp vốn

Căn hộ thuộc quyền sở hữu của bên A theo ………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………. (2),

cụ thể như sau:

– Địa chỉ : …………………………………….

– Căn hộ số: …………………. tầng ……………………

– Tổng diện tích sử dụng: ……………….

– Diện tích xây dựng: …………………….

– Kết cấu nhà: ………………….

– Số tầng nhà chung cư: …………….tầng

Căn hộ nêu trên là tài sản gắn liền với thửa đất sau:

– Thửa đất số: ……………………………………………

– Tờ bản đồ số:…………………………………………..

– Địa chỉ thửa đất: ……………………………………………………………………………………

– Diện tích: …………………………. m2 (bằng chữ: …………………………………………..)

– Hình thức sử dụng:

+ Sử dụng riêng: ………………………………. m2

+ Sử dụng chung: ……………………………… m2

– Mục đích sử dụng:……………………………………

– Thời hạn sử dụng:…………………………………….

– Nguồn gốc sử dụng:…………………………………

Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có): …………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

Điều 2 Giá trị  góp vốn

Giá trị căn hộ nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là: ……………………………. đồng (bằng chữ:……………………………………………………………………………….đồng Việt Nam)

Điều 3. Thời hạn góp vốn

Thời hạn góp vốn bằng căn hộ nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này  là: ……………. kể từ ngày ………./………./………..

Điều 4. Mục đích góp vốn

Mục đích góp vốn bằng căn hộ nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là: ……………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

Điều 5. Việc đăng ký góp vốn và nộp lệ phí

  1. Việc đăng ký góp vốn tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật do bên ….. chịu trách nhiệm thực hiện.
  2. Lệ phí liên quan đến việc góp vốn bằng căn hộ theo Hợp đồng này do bên ……………………. chịu trách nhiệm nộp.
Xem thêm  Mẫu công văn giải trình sai số thuế TNCN

Điều 6. Phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng                     

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Cam đoan của các bên

  1. Bên A cam đoan:

1.1. Những thông tin về nhân thân, về căn hộ đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

1.2. Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này:

  1. a) Căn hộ không có tranh chấp;
  2. b) Căn hộ không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

1.3. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;

1.4. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

  1. Bên B cam đoan:

2.1. Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

2.2. Đã xem xét kỹ, biết rõ về căn hộ nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này và các giấy tờ về quyền sở hữu căn hộ, quyền sử dụng đất;

2.3. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;

2.4. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

Điều …….
…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Điều…….
Điều khoản cuối cùng

 

Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.

 

Bên A

(Ký và ghi rõ họ tên)(11)

Bên B

(Ký và ghi rõ họ tên)(11)

 

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Ngày………tháng………..năm……… (bằng chữ …………………………………………….)

tại …………………………………………………………………………………………………………., tôi ………………………………………, Công chứng viên, Phòng Công chứng số ……………,

tỉnh/thành phố ……………………………………….

CÔNG CHỨNG:

– Hợp đồng góp vốn bằng căn hộ nhà chung cư được giao kết giữa bên A là ……………………………………………………………………………………………………………………. và bên B là ……………………………………………………………..………………………………; các bên đã tự nguyện thoả thuận giao kết hợp đồng;

– Tại thời điểm công chứng, các bên đã giao kết hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;

– Nội dung thoả thuận của các bên trong hợp đồng không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội;

– ………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………(3)

 

– Hợp đồng này được làm thành ………. bản chính (mỗi bản chính gồm ……. tờ, …….. trang), giao cho:

+ Bên A …… bản chính;

+ Bên B ……. bản chính;

Lưu tại Phòng Công chứng một bản chính.

Số………………………….., quyển số …………….TP/CC-SCC/HĐGD.

Gọi cho chúng tôi để được hỗ trợ:

HỖ TRỢ NGAY: 097.110.6895

Chúng tôi sẵn lòng hỗ trợ bạn trong mọi vấn đề liên quan đến đăng ký kinh doanh và các thủ tục hành chính khác.

No votes yet.
Please wait...
097.110.6895
097.110.6895