Chia Hóa Đơn Trên 20 Triệu Thành Dưới 20 Triệu Để Thanh Toán Tiền Mặt: Sự Tuân Thủ Theo Quy Định Pháp Luật?

Chia Hóa Đơn Trên 20 Triệu Thành Dưới 20 Triệu Để Thanh Toán Tiền Mặt

1. Khi nào được lập hóa đơn tiền mặt dưới 20 triệu khi bán hàng hóa?

 Chia Hóa Đơn Trên 20 Triệu

Khi bán hàng hóa và các giao dịch liên quan, việc lập hóa đơn tiền mặt dưới 20 triệu đồng đặt ra một vấn đề quan trọng về quy định và thực thi pháp luật. Theo quy định tại Điều 9 của Nghị định 123/2020/NĐ-CP, hóa đơn tiền mặt dưới mức này cần được tạo ra tại thời điểm quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa được chuyển nhượng cho bên mua. Điều này nhấn mạnh tính chính xác và minh bạch trong quá trình ghi chú các giao dịch thương mại.

Quy định này không phụ thuộc vào việc thanh toán đã được thực hiện hay chưa, mà tập trung vào việc đảm bảo rằng thông tin về quá trình chuyển nhượng hàng hóa được ghi chép một cách đầy đủ và chính xác. Điều này giúp đảm bảo rằng cả người bán và người mua đều có thể theo dõi và kiểm soát giao dịch một cách hiệu quả, đồng thời tăng cường tính minh bạch và tuân thủ pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh và thương mại.

2. Chữ số tối đa của số hóa đơn của hóa đơn tiền mặt dưới 20 triệu

Chữ số tối đa của số hóa đơn cho hóa đơn tiền mặt dưới 20 triệu được quy định tại Điều 10 của Nghị định 123/2020/NĐ-CP. Theo quy định này, số hóa đơn được thể hiện trên tài liệu bán hàng khi người bán tạo ra hóa đơn là một chuỗi số thứ tự dạng chữ số Ả-rập, với giới hạn tối đa là 8 chữ số.

Chuỗi số này được bắt đầu từ số 1 vào ngày 01/01 hoặc ngày mà hóa đơn được đưa vào sử dụng, và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm, không vượt quá con số 99,999,999. Các hóa đơn được xác định theo thứ tự liên tục từ số nhỏ đến số lớn trong cùng một loại hóa đơn và có cùng một mẫu số và ký hiệu hóa đơn.

Đối với tổ chức kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử và có nhiều cơ sở bán hàng hoặc đơn vị, việc sử dụng cùng một loại hóa đơn điện tử với cùng một ký hiệu được thực hiện thông qua phương thức truy xuất ngẫu nhiên từ hệ thống lập hóa đơn điện tử. Quy trình này đảm bảo rằng hóa đơn được tạo ra theo thứ tự liên tục, từ số nhỏ đến số lớn, dựa trên thời điểm ký số và thực hiện ký điện tử trên hóa đơn.

Trong trường hợp số hóa đơn không tuân theo quy tắc đã được mô tả, hệ thống lập hóa đơn điện tử cần đảm bảo nguyên tắc tăng dần theo thời gian. Mỗi số hóa đơn được bảo đảm chỉ được sử dụng một lần duy nhất và không vượt quá 8 chữ số. Điều này đảm bảo tính độc nhất vô nhị của mỗi mã số, tăng cường tính bảo mật và minh bạch trong các giao dịch điện tử.

Về việc quản lý số hóa đơn cho các giao dịch tiền mặt dưới 20 triệu, giới hạn không vượt quá 8 chữ số là một biện pháp cụ thể nhằm quản lý và theo dõi các giao dịch nhỏ một cách hiệu quả, đồng thời đảm bảo tính minh bạch và chính xác trong việc quản lý tài chính của doanh nghiệp. Điều này giúp tạo ra một quy trình quản lý số hóa đơn linh hoạt và dễ dàng áp dụng, mang lại sự thuận tiện và đảm bảo tuân thủ với các quy định về tài chính và thuế.

Xem thêm  Tờ khai thuế bị từ chối nộp lại có bị phạt hay không?

3. Có được chia nhỏ hóa đơn trên 20 triệu thành hóa đơn dưới 20 triệu thanh toán bằng tiền mặt?

Theo quy định chi tiết tại Điểm c, Khoản 1 của Điều 6 trong Thông tư 78/2014/TT-BTC, đã điều chỉnh qua Khoản 2 của Điều 6 trong Thông tư 119/2014/TT-BTC và Điều 4 trong Thông tư 96/2015/TT-BTC, các chi phí chỉ được xem xét hợp lệ khi đi kèm với hóa đơn mua hàng hoặc dịch vụ, mỗi lần giao dịch có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (đã bao gồm thuế GTGT). Quy định quan trọng này chỉ áp dụng khấu trừ thuế GTGT đối với các giao dịch thanh toán không sử dụng tiền mặt.

Trong việc xác định khả năng thanh toán bằng tiền mặt khi chia nhỏ hóa đơn trị giá ban đầu trên 20 triệu xuống thành hóa đơn dưới 20 triệu, chúng ta cần cân nhắc các điều chỉnh theo quy định tại Khoản 5 của Điều 15 trong Thông tư 219/2013/TT-BTC, điều chỉnh qua Khoản 10 của Điều 1 trong Thông tư 26/2015/TT-BTC.

Quy định này giải quyết một thách thức quan trọng trong việc xử lý thanh toán bằng tiền mặt khi hóa đơn có giá trị lớn bị chia nhỏ. Điều này đảm bảo sự linh hoạt và tuân thủ pháp luật, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình quản lý tài chính và ghi chú giao dịch.

Nếu tổng giá trị các giao dịch trong một ngày với cùng một nhà cung cấp vượt quá 20 triệu đồng nhưng mỗi giao dịch riêng biệt có giá trị dưới mức này, quy định chỉ áp dụng khấu trừ thuế GTGT đối với các giao dịch được thanh toán qua ngân hàng. Điều này đặt ra một yếu tố quan trọng: chỉ các giao dịch thanh toán qua ngân hàng mới được xem xét để khấu trừ thuế GTGT. Điều này tạo điều kiện cho một môi trường kinh doanh an toàn, hiệu quả và tuân thủ pháp luật.

Nếu nhà cung cấp là một doanh nghiệp với một mạng lưới các cửa hàng, mỗi cửa hàng được coi là một đơn vị phụ thuộc, việc sử dụng chung mã số thuế và mẫu hóa đơn của doanh nghiệp chính được xác định qua tiêu thức “Cửa hàng số” để định danh từng điểm bán và sử dụng đóng dấu treo riêng lẻ cho mỗi cửa hàng. Trong trường hợp này, mỗi cửa hàng được coi là một nhà cung cấp độc lập. Khi tổng giá trị các giao dịch với một nhà cung cấp vượt quá 20 triệu đồng trong một ngày, nhưng mỗi giao dịch riêng lẻ có giá trị dưới mức này, quy định là chỉ các giao dịch thanh toán qua ngân hàng mới được xem xét để khấu trừ thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN).

Điều quan trọng cần lưu ý là, theo hướng dẫn chi tiết của Công văn 4131/CT-TTHT năm 2014 của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh, nếu tổng giá trị các giao dịch với một nhà cung cấp vượt qua 20 triệu đồng trong một ngày, nhưng hóa đơn được tạo ra trong nhiều đợt trong nhiều ngày, mỗi hóa đơn có giá trị dưới 20 triệu đồng, thì tất cả các hóa đơn này phải được thanh toán qua ngân hàng.

Vậy, khi chia nhỏ một hóa đơn có giá trị trên 20 triệu thành nhiều hóa đơn dưới 20 triệu để thanh toán bằng tiền mặt, quy định là những hóa đơn này phải được thanh toán qua ngân hàng để có thể khấu trừ thuế GTGT hoặc TNDN tuỳ thuộc vào từng trường hợp cụ thể.

Gọi cho chúng tôi để được hỗ trợ:

 HỖ TRỢ NGAY: 097.110.6895

Chúng tôi sẵn lòng hỗ trợ bạn trong mọi vấn đề liên quan đến đăng ký kinh doanh và các thủ tục hành chính khác.

Rating: 5.00/5. From 1 vote.
Please wait...
097.110.6895
097.110.6895