Hồ sơ, thủ tục xóa đăng ký thế chấp Sổ đỏ tại Hà Nội 2024 mới nhất

1. Hồ sơ xóa đăng ký thế chấp Sổ đỏ

Dưới đây là thông tin chi tiết về hồ sơ xóa đăng ký thế chấp Sổ đỏ:

 1. Phiếu yêu cầu xóa đăng ký biện pháp bảo đảm:
  • Đây là tài liệu mà người yêu cầu xóa đăng ký cần điền đầy đủ thông tin và ký tên.
 2. Bản gốc Giấy chứng nhận (nếu có):
  • Trường hợp tài sản bảo đảm đã được cấp Giấy chứng nhận, bản gốc của giấy này cần được đính kèm.
 3. Bổ sung văn bản và tài liệu:
  • Nếu người yêu cầu xóa đăng ký không phải là bên nhận bảo đảm và phiếu yêu cầu không có chữ ký, con dấu của bên nhận bảo đảm, thì cần bổ sung các văn bản sau:
   • Văn bản thể hiện sự đồng ý xóa đăng ký hoặc xác nhận về việc hợp đồng bảo đảm đã chấm dứt hoặc đã được thanh lý/giải chấp (nếu người yêu cầu xóa đăng ký là bên bảo đảm).
   • Hợp đồng hoặc văn bản khác chứng minh việc chuyển giao hợp pháp tài sản bảo đảm (nếu người yêu cầu xóa đăng ký là người nhận chuyển giao tài sản).
   • Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc văn bản xác nhận kết quả thi hành án (nếu người yêu cầu xóa đăng ký là cơ quan thi hành án dân sự).
   • Văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc bên nhận bảo đảm thay đổi hoặc giải thể.
 4. Lưu ý:
  • Trong trường hợp thực hiện qua người đại diện, cần có giấy ủy quyền.
  • Trong trường hợp được miễn nộp phí, người yêu cầu đăng ký có thể chọn một trong các giấy tờ sau: Hợp đồng bảo đảm, hợp đồng tín dụng hoặc văn bản khác, nhưng phải có thông tin về việc được miễn nghĩa vụ nộp phí và thanh toán các khoản phí khác.
  • Nếu có nhiều người là bên bảo đảm hoặc bên nhận bảo đảm, cần có đầy đủ chữ ký, con dấu của tất cả các chủ thể này, trừ khi có văn bản chỉ định người đại diện.

2. Thủ tục xóa đăng ký thế chấp Sổ đỏ

xóa đăng ký thế chấp

Theo hướng dẫn tại Quyết định 2546/QĐ-BTP, quy trình xóa đăng ký biện pháp bảo đảm quyền sử dụng đất được thực hiện như sau:

Bước 01: Nộp hồ sơ

 • Hồ sơ được nộp tại Văn phòng đăng ký đất đai – Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Chi nhánh của Văn phòng đăng ký đất đai.
  • Trong trường hợp hồ sơ được nộp thông qua Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân xã, thì thời hạn giải quyết hồ sơ được tính từ thời điểm Văn phòng đăng ký đất đai nhận được hồ sơ đăng ký hợp lệ.
 • Cách thức nộp hồ sơ:
  • Qua hệ thống đăng ký trực tuyến.
  • Nộp bản giấy trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính.
  • Gửi qua thư điện tử.

Bước 02: Giải quyết hồ sơ

 • Trường hợp không có căn cứ từ chối, Văn phòng đăng ký đất đai sẽ tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, sau đó trả kết quả cho người yêu cầu.

Thời gian thực hiện:

 • Không quá 03 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; không quá 13 ngày đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.
 • Thời gian trên không tính các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.
Xem thêm  Hợp Đồng Chuyển Nhượng Cổ Phần

3. Thể hiện thông tin xóa đăng ký thế chấp

 • Nơi thể hiện thông tin: Thông tin về việc xóa đăng ký thế chấp được thể hiện trên Trang bổ sung của Giấy chứng nhận.
 • Nội dung xóa đăng đăng ký thế chấp: Theo quy định của Điều 18 Thông tư 23/2014/TT-BTNMT, trong trường hợp xóa đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, hoặc tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai, nội dung xóa được ghi như sau:
  • “Xóa nội dung đăng ký thế chấp ngày …/…/… (ghi ngày đã đăng ký thế chấp trước đó) theo hồ sơ số… (ghi mã hồ sơ thủ tục đăng ký)”.

Như vậy, thông tin về việc xóa đăng ký thế chấp được rõ ràng thể hiện tại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận, và có đóng dấu đỏ.

Xem thêm: Thủ tục xóa đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, tài sản hình thành trong tương lai đối với hộ gia đình, cá nhân

3. Xóa thế chấp sổ đỏ ở đâu?

Việc xóa đăng ký thế chấp trên Sổ đỏ được thực hiện tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất hoặc Chi nhánh của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc cơ quan tương đương tại địa phương.

Bạn có thể đến trực tiếp Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất hoặc Chi nhánh của nó để làm thủ tục xóa đăng ký thế chấp trên Sổ đỏ. Địa chỉ và thông tin liên hệ của các cơ quan này thường được công bố công khai trên trang web của Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc tại các trụ sở hành chính của địa phương.

4. Lệ phí xóa thế chấp hết bao nhiêu?

Theo quy định tại Điều 4 của Thông tư 202/2016/TT-BTC về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí trong lĩnh vực giao dịch bảo đảm do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, thì lệ phí xóa đăng ký thế chấp đất là 20.000 đồng/hồ sơ. Điều này có thể thay đổi theo quy định của cơ quan quản lý địa phương, nhưng thông thường lệ phí sẽ được quy định theo quy định của Thông tư trên.

Kết luận: Để thực hiện xóa đăng ký thế chấp, người thế chấp cần chuẩn bị một bộ hồ sơ và tuân thủ quy trình hướng dẫn trên. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ hotline 097.110.6895 để được hỗ trợ.

Gọi cho chúng tôi để được hỗ trợ:

 HỖ TRỢ NGAY: 097.110.6895

Chúng tôi sẵn lòng hỗ trợ bạn trong mọi vấn đề liên quan đến đăng ký kinh doanh và các thủ tục hành chính khác.

Rating: 5.00/5. From 1 vote.
Please wait...
097.110.6895
097.110.6895