Xử lý khi cá nhân có hai mã số thuế

Người có 2 mã số thuế thì làm thế nào? Giải quyết vướng mắc khi cá nhân có 2 mã số thuế? Huỷ mã số thuế cá nhân?

Tại sao cá nhân có hai mã số thuế?

Trường hợp cá nhân có hai mã số thuế thường xảy ra khi có sự thay đổi về thông tin cá nhân, như sử dụng CMND để đăng ký mã số thuế ban đầu sau đó chuyển sang căn cước công dân mà đơn vị cung cấp dịch vụ không cập nhật mã số thuế theo thông tin mới.

Khi xảy ra tình huống này, cá nhân sẽ có hai mã số thuế đồng thời. Tuy nhiên, để giải quyết vấn đề, cá nhân cần thực hiện chấm dứt hiệu lực của mã số thuế thu nhập cá nhân được cấp sau và chỉ sử dụng mã số thuế được cấp đầu tiên để thực hiện các thủ tục kê khai, nộp thuế hoặc khấu trừ các khoản thu nhập phát sinh.

Việc này giúp tránh việc sử dụng hai mã số thuế song song, làm phức tạp quá trình kê khai và nộp thuế cũng như tránh gây ra nhầm lẫn cho cả cá nhân và cơ quan thuế.

Xử lý khi cá nhân có hai mã số thuế

Theo như hướng dẫn trong Công văn số 896/TCT-KK ngày 8/3/2016 của Tổng cục Thuế, khi cá nhân có thay đổi số CMND và được cấp số CMND mới hoặc số định danh cá nhân mới theo quy định của Luật Căn cước công dân, cá nhân đó phải thực hiện thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế.

Cụ thể, các bước xử lý khi cá nhân có hai mã số thuế như sau:

 1. Chấm dứt mã số thuế sau: Cá nhân cần liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế nơi đã cấp mã số thuế theo CMND mới để thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực của mã số thuế thu nhập cá nhân được cấp sau. Điều này đảm bảo rằng chỉ có một mã số thuế được sử dụng cho mỗi cá nhân.
 2. Sử dụng mã số thuế cũ: Cá nhân sẽ tiếp tục sử dụng mã số thuế được cấp đầu tiên để thực hiện các thủ tục kê khai, nộp thuế hoặc khấu trừ các khoản thu nhập phát sinh theo quy định của pháp luật về thuế hiện hành.

Qua đó, việc chấm dứt hiệu lực của mã số thuế cấp sau và chỉ sử dụng mã số thuế cấp trước sẽ giúp tránh nhầm lẫn và đảm bảo tính chính xác trong quản lý thuế của cá nhân.

Thủ tục đóng (huỷ) mã số thuế cá nhân thứ hai

Thủ tục đóng (huỷ) mã số thuế cá nhân thứ hai thường bao gồm các bước sau:

 1. Liên hệ cơ quan thuế: Cá nhân cần liên hệ với cơ quan thuế nơi có mã số thuế cấp sau để thực hiện thủ tục thu hồi mã số thuế đồng thời cập nhật thông tin mới.
 2. Gửi mẫu 08-MST: Cá nhân cần điền đầy đủ thông tin vào mẫu 08-MST và gửi đến cơ quan thuế cấp mã số thuế đầu tiên để cập nhật thông tin mới về CMND/CCCD.
 3. Hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế: Hồ sơ này thường bao gồm:
  • Mẫu 24/ĐK-TCT theo thông tư 105/2020/TT-BTC.
  • Bản sao CMND/CCCD mới của cá nhân.
 4. Cập nhật thông tin: Sau khi hủy mã số thuế cá nhân thứ hai, cá nhân cần lưu ý thực hiện thủ tục cập nhật lại số CMND/CCCD mới cho mã số thuế đầu tiên. Sau đó, tiếp tục sử dụng mã số thuế ban đầu để thực hiện các thủ tục kê khai, nộp thuế và các hoạt động liên quan khác.

Lưu ý rằng các thủ tục và quy trình có thể có sự khác biệt tùy theo quy định của cơ quan thuế cụ thể và pháp luật hiện hành. Do đó, việc thực hiện thủ tục này cần tuân thủ chặt chẽ các hướng dẫn cụ thể của cơ quan thuế và luật thuế.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 896/TCT-KK
V/v cấp mã số thuế đối với cá nhân nộp thuế thu nhập cá nhân
Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2016

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Tổng cục Thuế nhận được phản ánh của một số Cục Thuế địa phương và công văn số 150/CT-KK&KTT đề ngày 19/01/2016 của Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa đề nghị hướng dẫn về việc thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với cá nhân có thay đổi số chứng minh nhân dân hoặc số định danh cá nhân. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Căn cứ các quy định tại:
– Điểm a Khoản 3 Điều 3, Khoản 3 Điều 9 Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế quy định về nguyên tắc cấp mã số thuế;
– Điều 9 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định về thay đổi thông tin đăng ký thuế.
Căn cứ các quy định của pháp luật về đăng ký thuế nêu trên thì cá nhân được cấp một mã số thuế duy nhất, không thay đổi trong suốt cuộc đời của cá nhân đó và dùng để khai thuế, nộp thuế cho tất cả các loại thuế mà cá nhân phải nộp.
Trường hợp cá nhân đã được cấp mã số thuế thu nhập cá nhân, sau đó cá nhân có thay đổi nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và được cấp chứng minh nhân dân mới và số chứng minh nhân dân mới (09 số tự nhiên hoặc 12 số tự nhiên) theo địa bàn cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi chuyển đến, hoặc được cấp số định danh cá nhân theo quy định của Luật Căn cước công dân số 59/2014/QH13, thì cá nhân đó phải thực hiện thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế theo quy định của pháp luật về quản lý thuế hiện hành. Không được cấp mã số thuế thu nhập cá nhân mới theo số chứng minh nhân dân mới hoặc số định danh cá nhân mới.
Trường hợp cơ quan thuế địa phương nơi người nộp thuế chuyển đến đã cấp mã số thuế mới cho người nộp thuế theo số chứng minh thư mới hoặc số định danh cá nhân mới phải có trách nhiệm thực hiện thu hồi mã số thuế đã cấp không đúng nguyên tắc trên, đồng thời hướng dẫn và hỗ trợ người nộp thuế sử dụng mã số thuế đã được cấp để thực hiện kê khai, nộp thuế hoặc khấu trừ các thu nhập phát sinh theo quy định của pháp luật về thuế hiện hành.
Tổng cục Thuế thông báo để các Cục Thuế địa phương biết, thực hiện đúng quy định./.

Xem thêm  MẪU CAM KẾT KHÔNG PHÁT SINH THU NHẬP TẠI CÔNG TY

Xem thêm: http://baochinhphu.vn/Tra-loi-cong-dan/Ca-nhan-co-2-ma-so-thue-khai-nop-thue-the-nao/369185.vgp

Cập nhật CCCD mới theo MST cũ

Sau khi thực hiện thủ tục hủy MST thứ hai, người nộp thuế tiến hành cập nhật thông tin CCCD mới theo MST đầu tiên bằng một trong các cách sau:
Cách 1: Người lao động thực hiện cập nhật CCCD trực tiếp tại cơ quan thuế hoặc qua tài khoản đăng ký giao dịch điện tử
Cách 2: Yêu cầu công ty chi trả thủ nhập cập nhật thông tin MST và gửi qua thuedientu.gdt.gov.vn

Xem thêm: Cập nhật CCCD vào mã số thuế

Dịch vụ hủy mã số thuế cá nhân

Dịch vụ hủy mã số thuế cá nhân

Kết quả đóng mã số thuế cá nhân

Câu hỏi thường gặp

 1. Thủ tục hủy mã số thuế cá nhân thứ hai:
  • Để hủy mã số thuế cá nhân thứ hai, khách hàng có thể truy cập trang web http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstcn.jsp và nhập số CMND/CCCD để tra mã số thuế. Sau đó, xác định mã số thuế thứ hai là mã số thuế được cấp sau.
  • Tiếp theo, khách hàng cần chuẩn bị hồ sơ gồm mẫu 24/ĐK-TCT theo thông tư 105/2020/TT-BTC và bản sao của CMND/CCCD mới.
  • Sau khi chuẩn bị hồ sơ, khách hàng gửi hồ sơ này tới cơ quan thuế quản lý để thực hiện thủ tục hủy mã số thuế cá nhân thứ hai.
 2. Hủy mã số thuế online:
  • Hiện tại, việc hủy mã số thuế cá nhân online vẫn chưa thể thực hiện. Tuy nhiên, khách hàng có thể gửi hồ sơ hủy mã số thuế cá nhân thứ hai qua đường bưu chính, thông qua dịch vụ chuyển phát nhanh để đảm bảo tính chính xác và nhanh chóng của quá trình.
 3. Làm thế nào để biết mã số thuế cá nhân thứ hai đã được hủy thành công?
  • Sau khi gửi hồ sơ hủy mã số thuế cá nhân thứ hai, bạn có thể liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế quản lý để kiểm tra tình trạng của yêu cầu hủy. Thông thường, cơ quan thuế sẽ cung cấp thông tin về việc xử lý yêu cầu của bạn.
 4. Có mất phí nào khi thực hiện thủ tục hủy mã số thuế cá nhân thứ hai không?
  • Thông thường, việc hủy mã số thuế cá nhân thứ hai không mất phí. Tuy nhiên, để chắc chắn, bạn nên liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế quản lý để xác định thông tin chi tiết về các khoản phí có thể áp dụng, nếu có.
 5. Thời gian xử lý hủy mã số thuế cá nhân thứ hai là bao lâu?
  • Thời gian xử lý hủy mã số thuế cá nhân thứ hai có thể thay đổi tùy theo quy trình của cơ quan thuế và tình hình làm việc hiện tại. Thông thường, quá trình này có thể mất một khoảng thời gian từ một vài ngày đến một tuần hoặc hơn, tùy thuộc vào số lượng hồ sơ và quy trình xử lý của cơ quan thuế.
Rating: 5.00/5. From 1 vote.
Please wait...
097.110.6895
097.110.6895